Forvm Romanvm: проф. др Светозар Бошков одржао предавање „Развој грчког ратовања“

У петак, 6. маја, проф. др Светозар Бошков са Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду одржао је предавање „Развој грчког ратовања“. Напоменуо је како је ова тема далеко од исцрпљене, да се у свету обавља све више нових истраживања, те како је ратовање дубоко скопчано са друштвеним животом и државним уређењем грчких полиса. Истакао је богатство извора различитих жанрова код грчких писаца који говоре о ратовању, конкретним биткама, те понашању ратника. Док су се у раној Грчкој (око 1200. п.н.е.), битке су се највероватније сводиле на сукобе малог броја елитних ратника, наоружаних копљима, који су се борили за сопствену част и престиж, мада у служби заједнице, у класичном периоду сукоби постају масовнији. Приказао нам је уобичајено наоружање и војну опрему грчких војника, те говорио о њиховим тактикама и формацији фаланге (од изворне до македонске), илустровавши то примерима са неких сачуваних грчких ваза. Наравно, анализирана је и позната битка код Термопила. Обратио је пажњу и на улогу државних органа, нарочито владара (ванакса/базилеуса) у вођењу ратова, са акцентом на државном уређењу Спарте, те на правила ратовања која су важила у том периоду. У дискусији после предавања отворене су разне теме, од поређења Спарте и Црне Горе, те некадашњих ратника са данашњим специјалцима, преко тога да ли су жене у Спарти ратовале и колико су уверљиве битке у филмовима са старогрчком тематиком.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве