Тим под руководством проф. др Данила Вуковића представио извештај „Људски развој као одговор на демографске промене“ Народној скупштини

У Народној скупштини Републике Србије, пред највишим државним руководиоцима, представницима међународних организација и академске и стручне заједнице, 27. маја 2022. године представљен је Извештај о људском развоју под насловом ”Људски развој као одговор на демографске промене”. Извештај је, испред Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА), израдио тим стручњака из домаћих и међународних академских институција под руководством проф. др Данила Вуковића. Извештаји о људском развоју су документи ‘примењене науке’ који на основу најновијих научних анализа дају смернице владама и друштвима у вези с кључним питањима друштвеног развоја и на њиховој изради су, по правилу, ангажовани најеминентнији стручњаци из појединих области. Овај извештај рађен је две године, анализира друштвене, институционалне и правне последице депопулације и даје оквир и конкретне мере за нове државне и друштвене политике, од којих су неке већ примењене. Извештај  ”Људски развој као одговор на демографске промене” већ представља основ за активности Тима за депопулацију при Кабитену Председника Владе Републике Србије. Сам извештај је оцењен веома позитивно од стране међународних рецензената и стручњака и представља основ за израду истог таквог регионалног извештаја за Централну и Источну Европу. Извештај се може наћи на овој адреси: https://hdr.undp.org.rs/wp-content/uploads/2022/05/Nacionalni-izvestaj-o-ljudskom-razvoju-Srbija-2022.pdf

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве