Потписан протокол о сарадњи са Правосудном академијом

У понедељак, 20. јуна 2022. године, Правни факултет Универзитета у Београду потписао је протокол о сарадњи са Правосудном академијом, усмерен на професионално усавршавање и афирмацију младих правника, те подстицање њиховог квалитетног системског, стратешког и стручног усавршавања. Протокол су потписали декан Правног факултета, проф. др Зоран Мирковић, и директор Правосудне академије, Ненад Вујић, а церемонији су присуствовале и министарка правде, Маја Поповић, и председница Врховног касационог суда, Јасмина Васовић, као и чланови управе Правног факултета.

Протоколом је предвиђено обављање стручне праксе у Правосудној академији од стране најбољих студената завршне године основних студија, мастер студија, као и најбољих дипломираних студената, учешће носилаца правосудних функција у одговарајућим програмима Правног факултета, приступ наставника и студената Правног факултета апликацији „Е-академија“ ради бољег приступа програмима Правосудне академије, као и други облици размене предавача, информација, литературе и корисне праксе ради успешног спровођења сарадње.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве