У оквиру Horizon Twining позива, Катедра за теорију, социологију и филозофију права је добила подршку за свој пројекат Advancing cooperation on the Foundations of Law

У оквиру Horizon Twining позива, Катедра за теорију, социологију и филозофију права је добила подршку за свој пројекат Advancing cooperation on the Foundations of Law и у наредне три године ће га, у својству координатора, реализовати с партнерима из Ђенове, Лисабона и Сарија. Реч је о досад финансијски највреднијем међународном пројекту у којем учествује Правни факултет. Радом на припреми пројектне документације руководио је проф. др Бојан Спаић, а уз њега ће пројектом руководити проф. др Миодраг Јовановић.

Циљеви и резултати

Циљ Horizon Twining пројекта Advancing cooperation on the Foundations of Law (акроним: АЛФ) је да Правни факултет Универзитета у Београду постане институција највишег ранга у истраживању и настави у областима правне теорије и филозофије. АЛФом се то постиже тако што се стварају услови за развој академског и научног профила истраживача и наставника и изграђују се административни капацитети за подношење, управљање пројектима и подршку истраживању. У реализацији пројеката учествују партнери који су бирани на основу научног профила у релевантним областима и угледа на европском нивоу: Институт за правно-политичке науке Правног факултета Универзитета у Лисабону, Универзитет у Ђенови и Универзитет у Сарију (Surrey). Тимом Универзитета у Лисабону руководи проф. Давид Дуарте, а чланови тима су: проф. Педро Мониз Лопез, др Јорге Сампаио, др Ана Есцхер, др Сара Азеведо, др Ана Моутинхо анд др Сусана Мендес. Тимом са Универзитета у Ђенови руководи проф. Пјерлуиђи Кјасони (Pierluigi Chiassoni), а чланови тима су и проф. Ђовани Батиста Рати (Giovanni Battista Ratti), проф. Кристина Редондо (Cristina Redondo), проф. Андреј Кристан, др Алесио Сардо (Alessio Sardo), и др Хулијета Рабанос (Julieta Rabanos). Тимом Универзитета у Сарију руководе др Храфн Асгеирсон (Hrafn Asgeirsson), проф. Вероника Родригез Бланко (Veronica Rodriguez-Blanco) и др Кенет Еренберг (Kenneth Ehrenberg), а чланови тима су проф Денис Патерсон (Dennis Patterson), проф Бебхин Донели-Лазаров (Bebhinn Donnelly-Lazarov), др Стивен Беро (Stephen Bero), др Амброуз Ли (Ambrose Lee) и др Кристофер Тагарт (Christopher Taggart). Тимом правног факултета Универзитета у Београду руководе проф. Миодраг Јовановић и проф. Бојан Спаић, а чланови тима су проф. Горан Дајовић, доц. Милош Здравковић, као и студенти докторских студија Сава Војновић, Мила Ђорђевић и Ана Здравковић.

Најопштији предвиђени резултати АЛФа су следећи:

1) Трансфер административног и научног знања са Универзитета у Ђенови, Универзитета у Лисабону и Универзитета у Сарију, Правном факултету Универзитета у Београду,

2) Успостављање сталне сарадње између партнерских инситутција у области теорије и филозофије права.

3) Обезбеђивање истраживачима из Београда заједничко истраживање и објављивање у области теорије и филозофије права, те повећање привлачности нашег Правног факултета за иностране студенте и наставнике;

4) ојачавање административних капацитета Правног факултета у области

а) подршке истраживању, путем формирања Центра за фундаментална правна знања,

б) трансфера административног знања, у оквиру новоформиране Канцеларије за управљање пројектима и

ц) формирања истраживачке групе, састављене од млађих и старијих истраживача са партнерских универзитета, која ће радити на пројекту “Практична примена фундаменталних правних знања”, и у оквиру које ће студенти и наставници са нашег Правног факултета боравити у партнерским институцијама, као што ће и студенти и наставници са партнерских институција боравити у Београду.

Радни пакети

Резултати ће бити остварени у току три године трајања Пројекта на основу активности предвиђених у 7 радних пакета. Први пакет прецизира вођење самог АЛФ пројекта у току његовог целокупног трајања. У почетним фазама пројекта, до оспособљавања кадра по плану из другог пакета, планирано је да Пројекат реализују они чланови административног особља који имају највише знања и искуства у међународним пројектима (Вања Ерор, Петар Павловић, Снежана Вујовић, Миона Вуканић). Други пакет је посебно значајан са становишта институционалне подршке Пројекту јер предвиђа формирање Канцеларије за међународне пројекте и Центра за фундаментална правна знања. Канцеларија за међународне пројекте треба да обезбеди не само несметану реализацију АЛФа већ је један од основних циљева Пројекта да се канцеларија оспособи за апликацију и подршку у извођењу на свим будућим пројектима за које би се Правни факултет пријавио и које би Правни факултет реализовао. Центар за фундаментална правна знања ће бити основна научна и истраживачка организациона јединица пројета која ће наставити са радом у оквиру Института за правне и друштвене науке и након завршетка Пројекта. И пакет 7 је административне природе и тиче се техничке оспособљености за вођење Пројекта, информатичко повезивање с партнерима, промоцију Пројекта и његових резултата физички и електронски.

За Пакети 3, 4, 5 и 6 представљају научну кичму Пројекта и води их по једна од партнерских институција специјализованих за поједине области које се у пројекту обрађују. Универзитет у Лисабону је специјализован за логичка разматрања права, Универзитет у Ђенови је специјализован за језичка разматрања права, док је Универзитет у Сарију специјализован за питања правног расуђивања као практичког расуђивања. Подиначни радни пакети 3, 4 и 5 којима они управљају за резултат ће имати унапређење научног и наставног капацитета у овим областима на Правном факултету, заједнички рад са научницима са поменутих института, објављивање у међународним часописима, посете, предавања, семинаре, студентске и наставне размене.

Пакет 6 је у целини посвећен млађим истраживачима и подразумева формирање међународне истраживачке групе која ће радити на практичној примени фундаменталних правних знања. Групу ће сачињавати млади наставници и студенти теоријске групе предмета са партнерских универзитета, а група ће у току трајања пројекта и након тога рад обављати у новоформираном и новоопремљеном Центру за фундаментална правна знања. У оквиру групе ће млади истраживачи имати прилику да објављују у међунардним часописима, организују активности с колегама са партнерских институција, добију подршку за писање докторских радова од стране супервизора са партнерских институција, бораве по стипендијама са пројекта у Италији, Португалу и Уједињеном краљевству. У сталном саставу групе ће бити млади истраживачи са партнерских институција, који ће боравити и обављати истраживачке активности на нашем Правном факултету. У оквиру групе ће бити расписан конкурс за постдокторску стипенију за једног иностраног истраживача, први такве врсте на Правном факултету Универзитета у Београду.

Средства

Укупна средства на пројекту износе 1.496.853,75ЕУР. Средства која у сврхе пројекта користи Правни факултет Универзитета у Београду као координатор износе 793.125,00ЕУР. Од тога је 400.000ЕУР предвиђено за научно, наставно и административно особље, 195.000ЕУРа за мобилности и постдоц позицију. 30.000ЕУРа за техничко и канцеларијско опремање Центра за фундаментална правна знања, и 10.000ЕУР за реализацију административних и академских скупова на факултету. Индиректни трошкови намењени за реализацију пројекта и институционалну подршку пројекту износе 158.625ЕУР.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве