Семинарска група из правне историје

Студенти заинтересовани за правноисторијске предмете, те за академски и креативни рад, позивају се да се придруже семинарској групи из правне историје и током јесењег семестра стекну потребне вештине за писање стручних радова, чиме ће остварити и одговарајуће погодности на испиту из предмета из којих буду писали рад или радове.

Заинтересовани студенти се могу пријавити на адресу milos.stankovic@ius.bg.ac.rs до 10. октобра 2022, а рад семинарске групе одвијаће се петком у 13:30 у амфитеатру VI, почев од 14. октобра. Групу ће водити проф. др Валентина Цветковић Ђорђевић, проф. др Милош Станковић и доц. др Нина Кршљанин.

Шта ћете научити на семинарској групи? У фокусу ће бити практична знања која ће помоћи да пишете и успешно браните квалитетне семинарске радове, а нарочито:

  • како одабрати добру тему
  • како тражити и користити литературу и изворе
  • каквим стилом писати и како изразити своје мишљење у раду
  • како цитирати литературу и како избећи плагијат
  • како најбоље искористити искуство ментора
  • како ефектно излагати на одбрани

…и још много тога! Поред семинарских радова, даћемо вам савете за писање и других стручних текстова – радова за наградне темате или студентске часописе, апстраката и пријава за конференције и радионице, приказа књига или превода правних текстова.

Ко се може пријавити? Семинарска група је примарно намењена почетницима у писању радова, и њен главни фокус биће радови из правноисторијских предмета, те су главна циљна група бруцоши – али могу се пријавити сви студенти основних студија заинтересовани да стекну или продубе знања о писању стручних радова. Осим вашег интересовања и ентузијазма, нема других предуслова!

Пријаве треба да садрже Ваше име и презиме, број индекса и годину студија и, пожељно, оквирну идеју из ког предмета и/или на коју тему бисте волели да пишете рад. Ова одлука није неопозива – можете накнадно променити тему – и служи само наставницима за оријентацију.

Који предмети су правноисторијски? На Правном факултету Универзитета у Београду постоје три општеобавезна правноисторијска предмета у оквиру основних студија: Римско приватно право и Упоредна правна традиција у првом семестру прве године, и Српска правна историја у другом семестру прве године. Поред тога, постоји и већи број изборних предмета или предмета са смерова на каснијим годинама који су правноисторијски или имају изражену историјску димензију: Историја римског права, Реторика, Црквено право, Родно право, Србија у међународним односима… Наравно, подразумева се да се и из неког позитивноправног предмета може писати рад који има и историјске елементе – а у перспективи, на мастер и докторским студијама заинтересоване чекају правноисторијски смерови са великим бројем специјализованих предмета!

Какве су обавезе – и какве погодности? Од учесника семинарске групе очекујемо да до краја семестра напишу и одбране семинарски или други стручни рад, као и да активно учествују у дискусијама на часовима, нарочито током одбрана радова других колега. По завршетку семестра, учесници групе имаће следеће погодности:

  1. Биће ослобођени оне области градива из ког су одбранили рад. (Нпр. за рад на тему „Солонови закони“ из Упоредне правне традиције, биће ослобођени свих питања о старогрчком праву. За рад на тему „Emptio-venditio“ из Римског приватног права биће ослобођени свих питања о контрактима, и тако даље.)
  2. Имаће притом и редовне погодности за семинарске радове, које варирају од предмета до предмета, а најчешће се састоје од бонуса +1 на оцену или са вежби, или на самом испиту.
  3. Аутори најбољих радова, као и студенти који се нарочито истакну у дискусијама на часовима, имаће и могућност да испит полажу у предроку, независно од оцене са вежби. (Ова погодност је иначе резервисана за најбоље петице са вежби.)
АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве