Forvm Romanvm: проф. др Антонио Сакочо одржао предавање о реалним уговорима

У петак, 21. октобра 2022. године, гост Форума био је проф. др Антонио Сакочо (Antonio Saccoccio) са Универзитета ‘Ла Сапијенца’ у Риму. Наслов његовог предавања био је „Dal re obligari al re contrahere. La concezione moderna di contratto reale tra storia e dogmatica“ („Од re obligari до re contrahere. Модерна концепција реалних уговора између историје и догматике“); симултани превод са италијанског обезбедио је Италијански институт за културу у Београду. Прво је изнео основне особине реалних контраката у римском праву, са фокусом на уговор о зајму као најважнији, а затим и њихову еволуцију у каснијим периодима. Скренуо је пажњу на средњовековне правнике и њихово инсистирање на принципу pacta sunt servanda, те затим на промене које је донео Француски грађански законик из 1804. године. Од тада започиње све чешће напуштање концепта реалних уговора, те претварање зајма у консенсуални уговор у многим националним грађанским законицима, али и у међународним пројектима (примарно трговинских) кодификација, чему је допринео и утицај англосаксонског права. Поред европских законодавстава, проф. Сакочо приказао је и ситуацију у грађанским законицима држава Јужне Америке, али и у новом Кинеском грађанском законику из 2021. године; приказао је занимљиво решење законика Кубе и Кине, у којима зајам може бити и реални и консенсуални уговор, зависно од тога да ли је пријатељски или не. У завршетку је подвукао значај римског права и правне историје за тумачење данашњих права, те изнео аргументе у корист очувања реалних уговора у модерним правним системима. После предавања развила се и дуга и занимљива дискусија.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве