АК „Видовић.Анђелковић“ потреба за адвокатским приправницима

Адвокатска канцеларија „Видовић.Анђелковић“ истиче намеру да прими у канцеларију 3 (три) адвокатска приправника/ приправнице – дипломиране правнике, ради ангажовања у канцеларији и обављања приправничког стажа.

Адвокатска канцеларија „Видовић.Анђелковић“ има седиште у центру Београда, општина Стари Град, у ул. Браће Југовића бр. 3/8, а претежно се бави привредним правом и то превасходно:

 1. Привредно право;
 2. Радно право;
 3. Спортско право;
 4. ИТ и дигитално право;
 5. Право интелектуалне својине;
 6. Пореско право;
 7. Права на непокретностима;
 8. Фармацеутско право;

Са друге стране, кандидати би требало да испуњавају следеће услове:

 1. Завршен правни факултет у Републици Србији;
 2. Спремност да раде и да уче;
 3. Да је адвокатура њихова основна жеља, у професионалном смислу;
 4. Пожељно без било каквог претходног радног искуства у струци;
 5. Положен возачки испит;
 6. Добро познавање енглеског језика – читање/писање/говор;
 7. Одлично познавање рада на компјутеру, посебно у word-у и excel-у;

У смислу услова рада:

 1. Радно време је од 9,00 часова до 17,00 часова;
 2. Годишњи одмор претпоставља 10 радних дана зими и 10 радних дана лети;
 3. Приправник ће обрадити више грана права, а послови ће бити врло разнолики, те ће кандидат у оквиру рада стећи сва потребна знања као предуслов за полагање правосудног испита;
 4. Накнада за рад;

Моле се кандидати заинтересовани за обављање приправничког стажа да свој CV и мотивационо писмо пошаљу електронским путем.

Све детаље о нама и нашем раду кандидати могу погледати и на нашем официјалном wеб сајту: https://www.vidovic-andjelkovic.com/, а за додатна питања можете послати мејл електронским путем.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве