Forvm Romanvm: Одржано предавање проф. др Владимира Симича: „Ко са градом не трпи, нек са градом и не расте“

У петак, 3. марта 2023. године, отворена је нова сезона предавања предавања у клубу „Forvm Romanvm“. Прво форумско предавање у овом семестру одржао је проф. др. Владимир Симич, са Правног факултета Универзитета у Љубљани, одскора и члан Форума. Наслов његовог излагања, „Ко са градом не трпи, нек са градом и не расте“, заправо је навод из Статута града Птуја из 1376. године, коме је било посвећено цело предавање. Професор Симич је започео са представљањем историје града Птуја, те његовим специфичним положајем под влашћу салцбуршких митрополита. Структура власти у граду је била једна од тема статута, превасходно положај градског судије, те вицедома.

Предавач је, затим, публици истакао структуру Статута – материја је била распоређена у 200 чланова, представљала је кодификацију обичајног права, без нарочите систематике. Интереси владајућих класа града и околине (митрополита, земаљских кнезова, те господе Птујских), истиче он, одредили су садржај статута.

Судија је представљао водећи орган у граду, те је имао надлежности шире него што му име сугерише. Наиме, он је био председник градског већа, те задужен за ред, чистоћу и бригу о сиромашнима. Важна функција одржавања реда особито је долазила до изражаја на вашарима, с обзиром на значај Птуја као трговачког града.

Члан Статута који је дао наслов предавању, наставља професор Симич, уперен је против племића који су желели привилегије у граду. „Трпети са градом“ значило је признавање локалних власти, те плаћање дажбина и различите обавезе градског становништва: стражарну, пожарну, зидање зидина… Са друге стране, „расти са градом“ обухватало је различите привилегије за грађане Птуја, махом економске, прецизније – трговачке, затим безбедност града, те и квалитетнији живот, у поређењу са околином.

Након предавања уследила је жива и дуга дискусија.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве