Forvm Romanvm: проф. др Мири Рубин одржала предавање „Strangers in Medieval Cities“

У петак, 28. априла 2023. године, гошћа клуба Forvm Romanvm била је професорка Мири Рубин (Miri Rubin) са Лондонског универзитета Краљице Мери, која је одржала предавање „Strangers in Medieval Cities: a Diverse and Challenging Reality“. Иако је, нажалост, због логистичких проблема искрслих током семестра предавање морало да буде одржано онлајн, то није спречило форумаше да уживају у причи о средњовековним градовима, значају грађанства и концепту странаца. Професорка Рубин говорила је о односу средњовековних урбаних заједница према онима са стране – од непријатеља, преко путујућих трговаца и дипломата, до ‘домаћих’ странаца, који су се досељавали у град и живели ту, неретко и генерацијама, али остајали етнички, верски или језички издвојени, те су неретко и третирани као грађани другог реда. Било је речи и о идеалима добре владавине и о њиховој уметничкој представи оног времена, о градским статутима и зборницима обичаја, те о условима за стицање грађанства, међу којима су нарочито чести и битни били поседовање непокретности и заснивање породице у граду, чиме би придошлице показивале озбиљну намеру да у њему остану дугорочно и постану део заједнице грађана. После предавања развила се и занимљива дискусија о разликама између урбаних и руралних заједница у средњем веку, о положају Цигана (Рома) и жена у градовима, те привредном и симболичком значају различитих врста непокретности за средњовековно друштво.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 72 Јул / Децембар 2022

Архиве