Forvm Romanvm: проф. др Петар Рокаи одржао предавање „Иштван Вербеци и Tripartitum“

У петак, 19. маја 2023. године проф. др Петар Рокаи, професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду у пензији, одржао је предавање „Иштван Вербеци и Tripartitum“. Прво је говорио о самом Иштвану Вербецију (István Werbőczy, ~1458-1541), ситном племићу који је остварио блиставу државничку каријеру, те је био палатин на двору Лајоша II (и то као први ситни племић на том месту) и мађарски представник (главни судија за Мађаре) у османском Будиму у време Сулејмана Величанственог, на ком положају је и убијен. Био је главни законописац свог времена: његове су новеле које говоре о принципу једнакости племства, о везивању кметова за земљу и забрани да држе оружје, те спаљивању лутерана као јеретика. Зборник познат као Tripartitum (чији је званични назив Codex iuris hungarici) издат је на латинском у Бечу 1514. године, а затим су уследили и преводи на мађарски и хрватски, па чак и грчки (у Трансилванији) и бројна реиздања. Конципиран је по институционалној систематици – његова три дела говоре о лицима, стварима и тужбама. Иако није никад формално постао закон, јер није усвојен на сабору, имао је велики значај у пракси све до 1945. године. Током дискусије било је речи о односима католика и протестаната у Угарској, променама на престолу, односу обичајног и римског права у Трипартиту, те женском наследном праву и браковима између племића и сељанки.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 72 Јул / Децембар 2022

Архиве