AK „Митровић“ – адвокатски приправник

Адвокатска канцеларија “Митровић” из Београда оглашава потребу за ангажовањем адвокатског приправника, са следећим условима:

– завршен Правни факултет Универзитета у Београду;

– са или без радног искуства;

Адвокатска кацеларија се бави свим областима права, па својим приправницима нуди свеобухватну праксу и из грађанске, кривичне и управне материје, па тако и оспособљавање за даљи самосталан рад и успешно полагање правосудног испита. Могућност напредовања и зараде. Заинтересовани кандидати могу послати своје биографије на емаил адресу: mitrovic.law@gmail.com

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве