Студије за иновацију знања – Право дигиталне имовине

Увод

У савременим условима коришћење интернета и информационих технологија постало је део свакодневног живота. Сведоци смо развоја тзв. блокчејн технологије, чије се откриће по значају упоређује са открићем интернета 80-их година прошлог века, будући да има неслућени потенцијал за примену у многим областима. Блокчејн технологија у комбинацији са криптографијом омогућила је стварање криптовалута (cryptocurrencies), дигиталних токена (digital tokens), индивидуално одређених токена (non-fungible tokens, NFTs), паметних уговора (smart contracts) и других облика дигиталне имовине. Модерно доба са собом доноси изградњу читавих виртуелних светова у којима људи стварају или инвестирају у различита виртуелна добра, а затим тргују њима како би остварили добит.

Као нова појава са наглашеним прекограничним карактером дигитална имовина измиче регулативи, што повећава ионако присутне ризике улагања у ту врсту добара. Међутим, Србија спада у ретке земље које су већ у раним фазама развоја уредиле активности и услуге у вези са дигиталном имовином. Закон о дигиталној имовини је усвојен 2020. године, а почео је да се примењује у јуну 2021. године. С обзиром на то да силабуси предмета у оквиру постојећих студијских програма на Правном факултету Универзитета у Београду не укључују анализу нових правних института које уређује наведени закон, постоји наглашена потреба за додатним стручним усавршавањем у овој области.

Тематске целине

Студије за иновацију знања на тему Права дигиталне имовине обухватају следеће тематске целине:

 1. Појам и врсте дигиталне имовине
 2. Инфраструктура и технологија дигиталне имовине
 3. Учесници на тржишту дигиталне имовине
 4. Предности и ризици повезани са дигиталном имовином
 5. Правно уређење дигиталне имовине
 6. Права на дигиталним добрима
 7. Издавање и чување дигиталне имовине
 8. Располагање дигиталном имовином
 9. Заштита потрошача дигиталне имовине
 10. Принудно намирење на дигиталној имовини
 11. Порескоправни третман дигиталне имовине
 12. Рачуноводствени третман дигиталне имовине
 13. Спречавање прања новца и финансирања тероризма путем дигиталне имовине
 14. Надзор над тржиштима дигиталне имовине
 15. Кривична дела против дигиталне имовине

Предавања

Предавачи на студијама су универзитетски професори, представници Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности, као и стручњаци из праксе.

Настава обухвата 60 часова интерактивних предавања која ће се одржавати суботом на Правном факултету Универзитета у Београду. Планирано трајање наставе је од средине октобра 2023. године до средине фебруара 2024. године.

По завршетку студија полазници добијају уверење Факултета о похађању Студија, односно уверење о положеном завршном испиту.

Школарина

Школарина за студије износи 70.000 динара и плаћа се у целости пре почетка наставе.

Школарином су обухваћени часови наставе, пропратни материјали и полагање завршног испита, уз могућност једног поновног полагања. 

Уплата школарине се врши на следећи рачун, уз обавезну назнаку позива на број одобрења:

Правни факултет Универзитета у Београду

Булевар краља Александра 67, 11000 Београд

бр. текућег рачуна: 840-1439666-55

позив на број одобрења: 89

Пријава

Пријављивање на студије почиње 7. септембра 2023. године и траје до 10. октобра 2023. године. Пријаве се врше електронским путем попуњавањем и достављањем уписнице на следећу адресу:

dusko.colovic@ius.bg.ac.rs.

Уписницу на студије можете преузети овде.

Управник студија

            Управник студија је проф. др Мирјана Радовић, mirjanam@ius.bg.ac.rs.

Додатне информације

                Додатне информације о студијама могу се добити преко мејла на адресу dusko.colovic@ius.bg.ac.rs или позивом на телефон 011/3027-725, односно 062/118-18-18.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве