Пријава за Семинарску групу из Увода у право

Поштована колегинице/колега,

постаните део надалеко познате Семинарске групе из Увода у право, која се на продубљени, али и на неконвенционалан начин бави основним проблемима државе и права. На стварним или замишљеним случајевима разматраће се питања која су иначе саставни део материје из Увода у право – о демократским и тоталитарним политичким режимима, о одговорности највиших носилаца власти, о односу права и морала, о правди и правичности, о тумачењу права, итд. У раду Семинарске групе сарађиваћете са наставницима на предмету Увод у право.

Шта је, приликом доношења одлуке о пријави на Семинарску групу, важно да знате:

Кад и ко?

Сви заинтересовани студенти прве године студија се могу пријавити за рад на Семинарској групи до 14. октобра 2023. године, доц. др Милошу Здравковићу, на мејл – milos.zdravkovic@ius.bg.ac.rs. Приликом пријаве, студенти треба да наведу број бодова са пријемног испита и место на ранг листи. Поред тога, за рад на Групи је од велике важности и добро познавање енглеског језика, па је пожељно навести да ли имате неки од сертификата о познавању језика.

Будући да је број полазника групе ограничен на 25, то ће кандидати који су ушли у ужи избор бити позвани на разговор са наставницима, у понедељак 16. октобра у 17.00 (каб. 280), након чега ће коначна листа учесника Семинарске групе бити објављена на сајту Правног факултета, у рубрици Студентске теме. Семинарска група ће са радом започети у среду, 18. октобра 2023, у 18.00 у семинару 236. На првом састанку ће бити подељени задаци и одређена даља динамика рада Семинарске групе. Задужења која преузмете индивидуално или као део групе биће презентована током новембра и децембра месеца.

Шта се ради на Семинарској групи?

За разлику од других предмета из прве године, на Уводу у право нећете имати прилику да пишете семинарске радове, јер је пракса показала да у овој фази вашег правничког образовања још немате довољно знања и умешности за писање таквих радова. Зато је у Семинарској групи акценат на усменим презентацијама и раду у мањим групама, где сте део тима. Не само да ћемо право и државу сагледавати из другачијег угла, него ћемо предност давати оним активностима које омогућавају дијалог, дебату, критичко сучељвање мишљења и размену аргумената. Задатак Семинарске групе је да кроз интересантне случајеве из живота изоштри вашу перцепцију о, иначе апстрактним, питањима којима се бави предмет Увод у право.  

Шта добијам учешћем на Семинарској групи? 

Рад на Семинарској групи омогућује студентима прве године да прошире своје видике о кључним проблемима устројства и функционисања модерне државе и права. У том смислу, теме које се овде разматрају у уској су вези са вашом испитном материјом.

Испитне повољности за студенте за студенте који похађају Семинарску групу из Увода у право

  • Студент који уредно похађа Семинарску групу и успешно изради задатак стиче 20 поена
  • Студент који у току семестра укупно на вежбама и предавањима оствари 60 поена и стекне 20 поена радом на Семинарској групи може да добије оцену 8 без приступања испиту.

Које су моје обавезе на Семинарској групи?

Слањем пријаве и прихватањем чланства у Семинарској групи преузимате обавезе које из тога проистичу. То значи да ће вам на првом састанку Семинарске групе у индекс бити уписано да сте постали полазник и да сте добили одређени задатак. По завршетку рада Семинарске групе, у индекс ће бити уписана напомена о успешности рада на Групи. Они студенти који постану чланови Семинарске групе, а не заврше преузети задатак или се нередовно појављују на састанцима, неће добити такву напомену у индекс и сви наставници ће о томе водити рачуна приликом њиховог полагања испита из Увода у право.

Како је рад на Семинарској групи повезан са радом на вежбама из Увода у право, то су полазници обавезни да похађају вежбе из овог предмета! Они студенти који нису компјутерски распоређени да вежбају Увод у право могу се такође пријавити за рад на Семинарској групи, а онда ће у договору са руководиоцима вежби бити уписани у једну од група за вежбање.

Задаци на Семинарској групи се преузимају на првом састанку. Међутим, право да до краја учествују у раду Семинарске групе и остваре горенаведене бенефиције имају само студенти који на првом колоквијуму на вежбама из Увода у право добију најмање оцену добар (3), односно одговарајући број бодова. Студентима који не стекну услов да наставе рад на Семинарској групи, биће уписана таква напомена у индексу и неће сносити напред поменуте санкције.

О присуству на састанцима Семинарске групе води се евиденција. Студенти могу оправдано изостати са највише једног састанка Семинарске групе.

С нестрпљењм вас очекујемо на Семинарској групи из Увода у право!

Наставници на Уводу у право

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве