WEBINAR „ИЗАЗОВИ У ОСТВАРИВАЊУ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И ДРЖАВАМА КАНДИДАТИМА“ (“CHALLENGES FOR ENSURING THE RULE OF LAW IN THE EU AND CANDIDATE COUNTRIES“)

Позивамо Вас да присуствујете Webinar-у “Challenges for Ensuring the Rule of Law in the EU and Candidate Countries”,  који се одржава 30. септембра 2023. године са почетком у 11.30 часова у онлајн форми, преко Webex платформе.

На Webinar-у ће говорити проф. др Маја Лукић Радовић и асист. Марија Влајковић, са Катедре за међународно право и међународне односе Правног факултета Универзитета у Београду.

Догађај је намењен студентима завршних година, мастер и докторским студентима, колегама из истих или сродних области права, као и из праксе. Циљ Webinar-а је да истакне актуелне изазове у политичком и правном систему ЕУ, са посебним освртом на приницип владавине права, из перспективе ЕУ, али и држава кандидата за чланство, попут Републике Србије.

Радни језик Webinar-а је енглески.

Линк за приступ догађају је следећи: https://pravni.webex.com/meet/marija.vlajkovic

Више о самом догађају можете видети у Позивном писму.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве