Forvm Romanvm: проф. др Војислав Станимировић одржао предавање “Положај жене у клинописним правима” 

У петак, 10. новембра 2023. године, проф. др Војислав Станимировић одржао је предавање “Положај жене у клинописним правима”. Почев од најстаријег познатог, Ур-Намуовог законика, па све до додира с правом Старог завета, на свој непобитно духовити начин приказао нам је положај жене у клинописним законицима у контексту патријархалног друштва старе Месопотамије, али и порива законодаваца да обезбеде социјалну правду. Чули смо како се силовање кажњавало примарно као злочин против права мушкарца на невиност своје жене или робиње, док се исто – смрћу – кажњавала и жена која би завела мушкарца, те како су тешки преступи били женина прељуба, али и лажна оптужба за прељубу. Развод је био скоро искључиво у рукама мужа, а жена је имала ограничену имовинску сигурност коју су јој пружала брачна давања. Ћерка је могла наследити очеву имовину тек ако није имала браће: изузетак су биле свештенице, чији је положај био нешто повлашћенији. Ипак, чини се да су жене имале пословну способност (у Хамурабијевом законику се помињу крчмарице), а законодавац их је некад штитио у нарочито рањивим ситуацијама – нпр. супругу која није могла имати деце (коју муж није смео избацити из куће, иако је могао довести нову жену), или жену која би се услед сиромаштва преудала током мужевљевог заробљеништва; идеја заштите слабијег била је нарочито изражена у Хетитском законику.

После предавања одржан је и пријем нових чланова, па су нови форумаши постали наши студенти основних и мастер студија: Марко Кнежевић, Урош Делић, Андрија Божидаревић, Данијел Јовић, Александар Катановић, Димитрије Тошић, Алекса Стојановић и Ђорђе Тимотијевић. 

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве