Одржана конференција „Социјалистичко право у Југославији 1945-1990“

На Правном факултету Универзитета у Београду одржана 29. и 30. новембра и 1. децембра 2023. године конференција „Социјалистичко право у Југославији 1945-1990“. На конференцији, која је била посвећена свеобухватном и непристрасном преипитивању социјалистичког правног поретка, и која је организована у девет тематских заседања, а започела на осамдеседогодишњицу другог заседања АВНОЈ-а, изложено је 28 реферата, почев од историјског контекста настанка социјалистичке Југославије, закључно са буџетским правом и његовом фрагметацији у тој земљи. Излагања (свако је трајало 30 минута) пратиле су живе расправе, постављала су се путања излагачима, излагали су се додатни увиди или налази супротни онима који су били изложени, а излагачи су у својим одговорима и коментарима пружали додатна образложења својих теза. 

Програм конференције, образложење њеног одржавања и сажеци свих реферата могу се наћи у брошури која је била на располагању свим учесницима. 

Брошура

Тонске снимке изабраних излагања емитовао је Трећи програм Радио Београда. Очекује се да ће бити емитовано још излагања.

Зборник свих радова са ове конференције, у издању Правног факултета Универзитета у Београду, објавиће се средином 2024. године.

Више фотографија можете овде

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве