Оглас за адвокатског приправника АК „Ристовић“

Заједничка адвокатска канцеларија „Ристовић“  са седиштем у Београду, ул. Хаџи Мелентијева 23, расписује конкурс за -адвокатског приправника-

Услови:

Завршен правни факултет

Напредно познавање енглеског језика

Рад на рачунару (Microsoft Office – Word)

Поседовање возачке дозволе „Б“ Категорије

Комуникативност, професионалност, брзо прилагођавање радном окружењу

Нудимо:

Рад у добро организованом младом тиму и динамичном окружењу

Стицање искуства и могућност професионалног напретка

Занимљиве радне задатке и рад на великим пројектима у области кривичног права

Адекватну финансијску компензацију

Сви заинтересовани могу аплицирати слањем cv-а са фотографијом на мејл office@ristovic.com, до 01.05.2024. године

АК „Ристовић“, задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве