Студенти Правног факултета у посети Комисији за хартије од вредности

Студенти треће године Правног факултета Универзитета у Београду, који у току пролећног семестра похађају предавања из предмета Финансијска тржишта, били су у студијској посети Комисији за хартије од вредности. Посета је организована 27. марта 2024. године, у складу са споразумом о сарадњи који је Правни факултет потписао са Комисијом 9. октобра 2023. године.

Током посете, студенти су имали прилику да се упознају са историјским развојем, надлежностима и праксом Комисије, као и да увиде и боље разумеју значај рада Комисије за функционисање и развој домаћих финансијских тржишта. Додатно, студенти су добили информације о стручним испитима које организује Комисија као и о могућностима за обављање студентске праксе.

Студенте Правног факултета су угостили Јелена Станковић из Сектора за учеснике на тржишту, Борис Баста из Сектора за хартије од вредности, Анина Милановић из Сектора за међународну сарадњу и развој и Владислав Станковић из Сектора за непосредни надзор.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве