АК Владисављевић, конкурс за запошљавање адвокатске  приправнице / приправника, ради обављања плаћеног приправничког стажа.

Адвокатска канцеларија Владисављевић има седиште у Београду и претежно се бави областима:

 • Привредно право;
 • Пореско право;
 • Породично и наследно право;
 • Имовинска права и уговори о промету некретнина;

Више о областима и начину рада прочитајте на сајту адвокатске канцеларије Владисављевић:

Услови које кандидат треба да испуњава:

 • Завршене основне студије Правног факултета;
 • Комуникативност, професионалност и прилагодљивост;
 • Одлично познавање енглеског језика;
 • До 30 година старости;

Задаци и одговорности:

 • Састављање различитих врста поднесака;
 • Анализа и тумачење закона који се односе на одређени предмет;
 • Сакупљање података везаних за случај;
 • Директна комуникација са клијентима;
 • Заступање правних и физичких лица пред судовима, пореском управом и другим органима;

Адвокатска приправница / приправник ће имати адекватну новчану накнаду за рад, као и могућност за стицање и примену знања у пракси, те развијање вештина за рад у адвокатури.

Ако желите прилику да пуно научите, а притом сте комуникативни и не бежите од изазова, ви сте права особа за нас!

​Пријавите се слањем ЦВ-а на е-маил адресу канцеларије Владисављевић:

info@advokatiubeogradu.rs

Оквирни рок за пријаву: најкасније до 25.04.2024. године.

Прве послате пријаве ће одмах бити узете у разматрање, те у случају проналажења адекватног кандидата, конкурс може бити затворен и раније.

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве