Студентска стручна пракса у јавној управи

Поштовани,

у складу са планираним активностима у спровођењу програма студентске стручне праксе у органима јавне управе за академску 2023/2024. годину, Национална академија за јавну управу донела је Програм обуке за студенте на стручној пракси у државним и другим органима за 2024. годину.

Овај програм обуке доступан је на адреси https://strucnapraksa.mduls.gov.rs/cp/program-obuke-za-studente-na-strucnoj-praksi-u-drzavnim-i-drugim-organima-za-2024-godinu.

Такође, прослеђујемо информацију коју је припремила Национална академија за јавну управу у вези са процесом регистрације на ЛМС платформу Академије, путем које је потребно да се студенти региструју за похађање обука (са прилогом –  Упутство за регистрацију).

Програм обуке ће почети да се спроводи 4. априла 2024. године, када ће бити одржан Уводни вебинар који ће на једном месту окупити студенте – полазнике стручне праксе са свих универзитета учесника овог процеса.

С тим у вези, у прилогу прослеђујемо позив за овај вебинар, са линком за приступ

https://mduls.webex.com/webappng/sites/mduls/meeting/register/fcceb47ee5eb4c849067c9abd928c367?ticket=4832534b00000007af95eb63793e36c72b8fa26a2a800cd74abde94b244ada5e1baf864096fa63c7&timestamp=1711628460556&RGID=rcdd50b54e0114cab1b06e1e1fb8495a2  .

Напомињемо да је похађање обука прилагођено обавезама студената, будући да ће се обуке пратити самостално online и да ће сваки студент моћи да направи свој индивидуални план похађања обука, а након успешног похађања програма обуке студентима се издају сертификати/потврде о похађању обука.

Срдачан поздрав,

Дипломатска академија

Агенда

Упутство за регистрацију за студенте стручне праксе

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве