Инфо дан – LAWGEM среда, 29. мај 2024 у 17ч

Сви студенти права и друштвено-хуманистичких наука заинтересовани за упис 1. генерације LAW AND GENDER (LAWGEM) мастер програма на енглеском језику – позивају се да дођу на разговор с наставним тимом и на упознавање са садржајем и начином рада.

Среда, 29. мај 2024, у 17ч Правни факултет Универзитета у Београду, Конференцијска сала

https://pravni.webex.com/meet/dragicav

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве