Forvm Romanvm: проф. др Милош Станковић одржао предавање о могућностима реституције имовине припадницима окупационих снага

У петак. 24. маја 2024. године, проф. др Милош Станковић одржао је предавање „Реституција припадницима окупационих снага: Други светски рат који у Србији није завршен?“ После скретања пажње на одредбу Закона о реституцији из 2011. године по којој припадницима окупационих снага и њиховим потомцима не може бити враћена имовина, предавање је започео историјским уводом о досељавању Немаца на територију Србије и Југославије, њиховом положају и активностима. Фокусирао се на период уочи и током Другог светског рата, те активности Културбунда и других немачких (и мађарских) организација у том периоду, али и расељавање немачког становништва ради прављења Трећем Рајху корисних “тампон зона” почев од 1941. године. Поменуо је већи број прописа, од АВНОЈ-а надаље, о конфискацији имовине Немаца и ратних злочинаца, те довео у питање конфискацију само на основу припадности немачкој народности, уз уско постављене изузетке. Навео је да је понекад имовина конфискована и само на основу тога што је нечије име звучало немачки, те истакао да је у литератури пред доношење Закона о реституцији било аргумената да реституција треба да буде омогућена свим лицима и упоредио Закон са сродним прописима суседних земаља. Изнео је став да не би требало ограничити право на реституцију за имовину стечену пре рата – не искључујући кривичноправну одговорност и историјску осуду злочина таквих лица. Изнео је низ примера имовинских злоупотреба током окупације, подвлачећи да у таквим случајевима не би требало дозволити реституцију. Скренуо је пажњу на захтев Савеза војвођанских Мађара да се Закон прогласи неуставним, јер намеће колективну кривицу, који је повучен пошто је јавно проглашено да је реституција могућа ако бивши власник буде рехабилитован. Међутим, Агенција за реституцију је стала на став да може вратити имовину само потомцима оних рехабилитованих лица која нису била припадници окупационих снага – иако већ Закон о рехабилитацији не дозвољава рехабилитацију и реституцију онима који су извршили ратне злочине. После предавања, развила се дискусија о овим контроверзним питањима и разликама у тумачењу оба закона.

Више фотографија у галерији можете видети овде

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве