Важна информација о новом мастер програму на енглеском језику

Правни факултет Универзитета у Београду је акредитовао нови мастер програм на енглеском језику, са насловом LAW AND GENDER, који уписује прву генерацију студената у школској 2024/2025 години.
Право уписа имају студенти са завршеним студијама права, друштвених и хуманистичких наука, и након завршеног мастера добијају титулу – Мастер права – Право и Род,  који на енглеском  језику гласи: Master of Laws in Law and Gender.
Циљеви програма су да пружи одговарајуће знање и способности за обављање како правничких, тако и  неправничких послова који се односе на уродњавање јавних политика у свим областима значајним за стварање правних норми, као и примену права у судству, при одлучивању у органима државне управе, стварању државних/регионалних и локалних прописа који се односе на  економију, социјалну сигурност, медије, културу, али и на родно компетентно високо образовање у областима права и других друштвено-хуманистичких наука.
Више информација о овом мастер студијском програму је доступно на http://lawgems.ius.bg.ac.rs/

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве