Додељене три нове АЛФ стипендије

Млади истраживачи Ана Здравковић, Мила Ђорђевић и Сава Војновић су добитници стипендија за истраживачки боравак у Lisbon Public Law Research Centre-у (у сарадњи са Lisbon Legal Theory – LLT), а стипендије су додељене од стране Центра за темељна правна знања Правног факултета Универзитета у Београду у оквиру АЛФ пројекта. Они ће током свог боравка, осим похађања редовних актовности у оквиру Lisbon Legal Theory групе, похађати и предавања на Лисабонској летњој школи „Логика и право“, која се организује од 3. до 7. јуна 2024. године.

Истраживачки боравак је део реализације Радног пакета 3, који има за циљ стицање свеобухватног знања на тему логике права (који води Универзитет у Лисабону), тачније задатака WP 3.7. и 3.9. који имају за циљ унапређења личних знања и вештина истраживача кроз посете и сарадњу са професорима са Универзитета у Лисабону.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве