<strong>И</strong><strong>нформација о КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР </strong><strong>ОМЛАДИНСКИХ ДЕЛЕГАТА СРБИЈЕ У УЈЕДИЊЕНИМ НАЦИЈАМА за мандат 2024-2025</strong>

Удружење за Уједињене нације Србије од 2017. године организује пројекат „Омладински делегати Србије у Уједињеним нацијама“, који обухвата избор два омладинска делегата у Уједињеним нацијама и њихов активан рад током мандата од једне године, где ће у службеним контактима заступати интересе Србије у УН и представљаће потребе младих у Србији.

Уз подршку Министарства спољних послова и Министарства туризма и омладине Републике Србије успостављен је институционални оквир званичног избора младих представника и током претходних циклуса стечена су искуства за развој и одрживост пројекта у складу са релевантним документима УН и омладинске политике у Србији. Партнери пројекта су: Кровна организација младих Србије – КОМС, Национална асоцијација канцеларија за младе  – НКЗМ и Омладински савез „Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“.

Циљ пројекта је подстицање укључивања младих у државну омладинску политику и преузимање друштвених обавеза, преко изражавања интереса младих кроз улогу омладинског представника у државној делегацији у УН, као и континуирано обучавање нових младих лидера за промене.

  • Отворен је конкурс за избор омладинских делегата Србије у Уједињеним нацијама за мандат 2024-2025, на који се могу пријавити млади од 19 до 27 година, који су држављани Републике Србије, имају активно знање енглеског језика, познавање система Уједињених нација, познавање омладинске политике у Србији, искуство у омладинском активизму, остварен успех у образовању и ваннаставним активностима, као и друга достигнућа значајна за програм омладинских делегата у УН.
  • Пријављивање на јавни конкурс је до 25. јуна 2024. године. Процес одабира омладинских делегата састојаће се из 3 фазе: јавни конкурс, тестирање најбоље рангираних на основу апликација и интервјуи за најуспешније кандидате након тестирања. Процес избора Омладинских делегата је врло транспарентан, јер је у све три фазе укључено више од 20 младих и представника различитх институција и организација.
  • Изабрана делегаткиња и делегат учествоваће на заседању Генералне скупштине УН у Њујорку, Савету за људска права у Женеви, на програму “Дијалог са младима“ у Србији и на другим скуповима у земљи и иностранству. Сви трошкови учешћа и боравка делегата су покривени, а пројекат финансира Министарство туризма и омладине.

Више информација можете видети на линку: www.unaserbia.rs/youth-delegate, где се налази и Апликациони формулар.

За додатне информације можете нас контактирати на unyouthdelegate.serbia@gmail.com или на телефоне 011/322-4648 i 063/202-463.

Пројектни тим, Удружење за Уједињене нације Србије

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве