ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРОДУЖЕН РОК ЗА УПИС КАНДИДАТА СА КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ)

Упис кандидата са коначне ранг листе који нису стигли да се упишу у предвиђеном року вршиће се 10, 11. и 12.7.2024. године, на шалтерима факултета, у периоду од 8-13ч.

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ ДУЖНИ СУ ДА ПОДНЕСУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

  • сведочанства о завршеном I, II, III и IV разреду средње школе, диплому о стеченом средњем образовању (копије докумената оверене код нотара) и извод из матичне књиге рођених. Уколико сте оверене копије докумената већ предали приликом пријаве на конкурс, не морате да доносите поново иста документа;
  • попуњени пријавни лист (образац ШВ-20) за школску 2024/2025. годину (може да се купи и у књижари Факултета). У десном горњем углу треба налепити једну фотографију, величине 35х45 мм;
  • индекс (купује се и у књижари Факултета) са попуњеном првом страном (штампаним словима) и фотографијом величине 35х45 мм. Заштитну фолију не лепити преко фотографије!
  • први примерак признанице о извршеној уплати 100,00 динара за Каријер центар Универзитета у Београду на жиро рачун Правног факултета број 840 – 1439666 – 55 (у позиву на број 30);
  • први примерак признанице о уплати школарине у износу од 114.000,00 динара на  жиро рачун број: 840 – 1439666 – 55 (у позиву на број 30). Износ од 114.000,00 динара може да се уплати у целости или у две рате и то:

     I рата у износу од 57.000,00 динара, при упису, а

II рата у износу од 57.000,00 динара до 10.01.2025. године, према динамици која   одговара студенту.

Целокупна школарина мора да буде плаћена до 10.1.2025. године, како би студент могао да полаже испите у јануарском испитном року 2025. године.

  • за стране држављане, доказ да су здравствено осигурани, први примерак признанице о уплати школарине у износу од 2400 € (у динарској противвредности) на  жиро рачун број: 840 – 1439666 – 55 (у позиву на број 30). Износ од 2400 € може да се  уплати у целости или у две рате и то:

            I рата у износу од 1200 (у динарској противвредности према средњем курсу НБС

      на дан уплате) при упису, а

            II рата у износу од 1200 € (у динарској противвредности према средњем курсу НБС

            на дан уплате) до 10.01.2025. године.

  • Подсећамо да студенти који се сами финансирају имају право на бесплатне уџбенике.

9.7.2024. ГОДИНЕ                                                      ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ФАКУЛТЕТА

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве