конкурси

СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ (СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ) ЗНАЊА О ПРЕДСТАВЦИ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Програмом студија обухваћене су како основе представке пред Европским судом, тако и теме чијим ће се изучавањем изградити и унапредити способности правница и правника да ваљано разумеју и исправно примене одредбе о људским правима из Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, али и стандарде и праксу Европског...

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве