студентски конкурси

Позив студентима за обављање летње праксе у Народној банци Србије – продужен рок за пријаву

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ објављује ПОЗИВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ студентима четврте и пете године академских студија у Републици Србији (у обиму од најмање 240 или 300 ЕСПБ бодова), односно треће године на Високој школи електротехнике и рачунарства, и држављанима Републике Србије који студирају у иностранству на завршним годинама        Народна...

Конкурс за за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2023. годину

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ расписује К О Н К УР С  за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2023. години У циљу подстицања што бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења код њих, Универзитет у Београду студентима основних академских студија,...

Задужбина Ђоке Влајковића – Конкурса за финансијску подршку студентима у стручном и научном усавршавању

На основу члана 6 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23. јануара 2012. године и Предлога ректора Универзитета у Београду, 01 број: 612-4319/1-22 од 25. октобра 2022. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 20. марта 2024. године, донео је: О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ...

Институт за међународну политику и привреду – конкурс за избор кандидата за краткорочно волонтирање

Краткорочно волонтирање трајаће у периоду од 15. 04. 2024. до 28. 06. 2024. године. Максималан број волонтера је 5. Право учешћа на конкурс имају лица и то: Студенти минимум завршне године на основним академским студијама у ужим научним областима политичке науке, безбедност, економија или право. Просечна оцена током школовања најмање...

Конкурс Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за студенте докторских студија

На основу члана 7 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 24. јануара 2024. године, донео је: О Д Л У К У  О РАСПИСИВАЊУ конкурса за учешће Задужбине миливоја јовановића и луке...

Алан Вотсон конкурс: грешка у мејл адреси, рок продужен до 15. јануара

Поштовани студенти, потенцијални учесници конкурса, Обавештавамо вас да због техничких проблема адреса наведена у конкурсу, awf@ius.bg.ac.rs, није у могућности да прима пошту. Молимо све који су слали своје радове на ту адресу да, ако то нису већ учинили, исте проследе на адресу alan.watson@ius.bg.ac.rs, или доц. др Нини Кршљанин на nina.krsljanin@ius.bg.ac.rs....

Стручна пракса у јавној управи за 144 студената – отворен конкурс за 2024. годину

Универзитет у Београду позива студенте основних и мастер студија да се пријаве на Конкурс за обављање студентске стручне праксе у органима државне управе и локалне самоуправе. Преко 450 студената ће кроз овај програм моћи да обави обавезну стручну праксу у предстојећем семестру. Позив је отворен за студенте следећих факултета: Правни...

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве