Катедра за јавно право

О катедри

Током постојања Велике школе, катедре су одговарале појединачним предметима. Тако су постојали предмети: Јавно право Српског књажевства (Сергије Николић), Административно право (Стојан Марковић). Од 1875. до 1878, као и од 1888. до 1889. Катедра (предмет) за Општедржавно право са погледом на јавно право Србије је била упражњена; а од 1876. у више наврата и Катедра за Науку о државној управи (касније: Административно право) је била упражњена. На катедри за Државно право од 1898. налази се Слободан Јовановић, а на Катедри за Науку о државној управи од 1897. је Војислав Вељковић, док је од 1903. ангажован Коста Кумануди (Административно право).

Општа уредба Универзитета из 1931. предвидела је постојање Катедре за Уставно право и теорију о држави (13. катедра), као и Административно право (14. катедра). Од 1938. године Катедру административног права чинила су три предмета: Административни поступак, Наука о администрацији и административној политици и Штампарско право. Радно право је припадало Катедри грађанског права са међународним приватним правом. Општом уредбом о Универзитету из 1942. било је предвиђено постојање: Катедре за правну науку о држави  (у оквиру које су били предмети: Опште државно право, Историја политичких доктрина, Уставно право са историјом уставности, Међудржавно право, Држава Срба у 19. и 20. веку, Политичка географија и геополитика). Катедра за административно право се састојала из следећих предмета: Административно право, Привредно и социјално административно право, Наука о администрацији и административна политика и Организација верских заједница. У оквиру Катедре за привредну и социјалну политику (у оквиру Економског одсека Правног факултета) постојао је предмет: Радничко питање и социјална политика. До Другог светског рата, поред поменутих, предавали су још и професори Драгослав Јовановић и Јован Ђорђевић (Уставно право), као и Михаило Илић (Административно право).

После Другог светског рата оснива се Катедра за правно-политичке науке, у оквиру које су били предмети: Уставно право, Управно право, Радно право, Увод у право и Политички систем. Деведесетих година двадесетог века поново се оснива Катедра за јавно право, која и данас делује на Правном факултету и у оквиру које су предмети: Уставно право, Управно право, Радно право, Политички систем, Међународно радно право, Управно процесно право, Посебно управно право, Еколошко право, Социјално право, Изборно право, Парламентарно право, Право локалне самоуправе, Право интернета и Право климатских промена.

Предмети

Основне академске студије

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Уставно правоIIО
Управно правоVIО
Политички системVГ
Управно процесно правоVIГ
Парламентарно правоVIИ
Посебно управно правоVIИ
Еколошко правоVIИ
Право интернетаVIИ
Право локалне самоуправеVIИ
Радно правоVIIО
Међународно радно правоVIIГ
Изборно правоVIIIИ
Социјално правоVIIIИ
Право климатских променаVIIIИ
Правна клиника за еколошко правоVII-VIIIИ (Г)

Мастер академске студије

Јавно-правни модул: Уставно-правни под-модул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Уставно правоIО
Парламентарно правоIIИ
Право локалне самоуправеIIИ
Судска контрола уставностиIIИ
Теорија федерализмаIIИ
Политички системIИ
Људска праваIIИ
Управно правоIИ

Јавно-правни модул: Управно-правни под-модул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Управно правоIО
Акти управе и управне процедуреIIИ
Управа и регулаторна реформаIИ
Европски омбудсман и лоша управаIIИ
Судска контрола управе у упоредном правуIИ
Уставно правоIИ

Јавно-правни модул: Под-модул радно и социјално право

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Радно и социјално правоIО
Међународно радно правоIИ
Извори радног праваIIИ
Решавање колективних радних спороваIИ
Правна природа економских и социјалних права и правна природа радног односаIIИ

Јавно-правни модул: Еколошко-правни под-модул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Еколошко правоIО
Еколошко право и еколошка политика Европске унијеIIИ
Приступ правди у еколошким стваримаIИ
Одговорност за еколошку штету у светлости правила међународног права о заштити животне срединеIIИ
Управно правоIИ

Докторске академске студије

Уставноправна научна област

Назив предмета (ЕСПБ2)Статус1
Уставно правоО
Политички системО
Људска праваО
Парламентарно правоИ
Право локалне самоуправеИ
Судска контрола уставностиИ
Теорија федерализмаИ

Управноправна научна област

Назив предмета (ЕСПБ2)Статус1
Управно правоО
Јавна управаО
Управно процесно правоО
Посебно управно правоИ
Акти управе и управне процедуреИ
Управа и регулаторна реформаИ
Европски омбудсман и лоша управаИ
Заштита права на здраву животну средину у управном поступку у управном споруИ
Судска контрола управе у упоредном правуИ

Радноправна научна област

Назив предмета (ЕСПБ2)Статус1
Радно правоО
Право социјалне сигурностиО
Међународно радно правоО
Решавање колективних радних спороваИ
Извори радног праваИ
Службеничко право и службеничка етикаИ
Правна природа економских и социјалних праваИ

1 О – општеобавезни предмет; С – обавезни предмет са смера; И – изборни предмет; Г – предмет са групе; ПВ – правна вештина; В – вештина; П – пракса.
2 Европски систем преноса и акумулације бодова.

Наставници и сарадници

Шеф катедре

Заменик шефа катедре

Секретар катедре

Секретар Катедре за последипломске студије је асистент Бојана Тодоровић.

Редовни професори

Зоран Томић
др

Зоран Томић

редовни професор
Владан Петров
др

Владан Петров

редовни професор
Добросав Миловановић
др

Добросав Миловановић

редовни професор
Марко Давинић
др

Марко Давинић

редовни професор
Танасије Маринковић
др

Танасије Маринковић

редовни професор
Љубинка Ковачевић
др

Љубинка Ковачевић

редовни професор
Мирјана Дреновак Ивановић
др

Мирјана Дреновак Ивановић

редовни професор

Ванредни професори

Марко Станковић
др

Марко Станковић

ванредни професор
Вук Цуцић
др

Вук Цуцић

ванредни професор

Доценти

Филип Бојић
др

Филип Бојић

доцент

Асистенти са докторатом

Бојана Тодоровић
др

Бојана Тодоровић

асистент са докторатом

Сарадници у настави

Александар Цветковић

Александар Цветковић

сарадник у настави
Мина Кузминац

Мина Кузминац

сарадник у настави

Сарадници у настави ван радног односа

Василије Марковић

Василије Марковић

сарадник у настави ван радног односа

Професори емеритуси

Nothing found.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве