Катедра за кривично право

O катедри

Започињање високошколске наставе у Србији нераскидиво је повезано и са изучавањем кривичних предмета. Тако је још у оквиру Велике школе (1808-1813) на трећој години предавано кривично право, као и „начин суђења криминалног“. Установљавањем Правног (Правословног) одељења Лицеја 1841. године у Београду, у наставном плану студија, већ је на првој години био заступљен предмет Право криминално. Уџбеник Јована Рајића под насловом „Начелни основи умноправословне и положителне полиције“, који је објављен 1841. године, може се сматрати првим уџбеником из области кривичних наука у Србији.

У оквиру Правословног одељења 1844. године уведен је предмет Поступак судејски и Поступак судејски криминални са обрасцима. Оснивање Велике школе – Академије 1863. године и Правног факултета (одељења) омогућило је обогаћивање научних дисциплина кривичног карактера. Поред раније предвиђених дисциплина (Психологија, Логика и Педагогија) студенти су били дужни да изучавају и Криминални законик и Криминални судски поступак, као и Судску медицину.

За развој кривичних наука значајна је 1893/94. година када је дошло до раздвајања Кривичног права и Кривичног судског поступка као наставних дисциплина. Вредна је спомена и 1927. година, када је залагањем једног од наших највећих кривичара Томе Живановића на Правном факултету основан Криминалистички институт са четири одсека (1. Кривично право и Поступак, Кривична социологија и Статистика; 2. Криминална техника и Криминална тактика; 3. Кривична психологија и Психијатрија и 4. Кривична хемија и Судска медицина).

Формирање Катедре за кривично право у данашњем смислу те речи везано је за 1938. годину, када је донета Заједничка уредба за правне факултете у Београду, Загребу и Љубљани. У Заједничкој уредби било је предвиђено 17 катедара са одговарајућим бројем предмета унутар сваке катедре. Између осталих, предвиђено је и постојање Катедре за Кривично право (која је обухватала следеће предмете: Кривично право, Криминална психологија и психијатрија, Међународно кривично право, Криминална социологија, политика и педагогија), Катедре за кривични судски поступак (Кривични судски поступак и Криминална техника), као и Катедре за судску медицину (Судска медицина и Судска психијатрија).

Предмети

Основне академске студије

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Кривично право (12)IVО
Кривично процесно право (9)VО
Криминологија (4)IVС
Криминалистика (3)VС
Казнена одговорност правних лица и прекршајно право (3)VIIС
Међународно кривично право (3)VС
Правна медицина (3)VIIIС
Право извршења кривичних санкција (2)VIИ
Судска психологија (2)VIIIИ
Правосудно организационо право (2)VIIIИ
Организовани криминалитет (2)VIИ
Малолетничко кривично право (2)VIИ
Политика сузбијања криминалитета (2)VIИ

Мастер академске студије

Кривичноправни модул – Подмодул: Кривичноправни

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Кривично право (материјално и процесно) (20)IО
Међународно кривично право (10)IIИ
Криминологија са правом извршења кривичних санкција (10)IИ
Криминалистика (10)IИ

Кривичноправни модул – Подмодул: Сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Организовани криминалитет и тероризам (20)IО
Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције (10)IИ
Корупција (10)IIИ
Међународноправна сарадња у сузбијању криминалитета (10)IIИ

Кривичноправни модул – Подмодул: Малолетничко кривично

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Малолетничко кривично право (материјално и процесно) (20)IО
Политика сузбијања малолетничког криминалитета – друштвено-превентивни аспект (10)IIИ
Криминологија (10)IИ
Пенологија (10)IIИ

Докторске студије

Кривичноправна ужа научна област – I модул: Кривичноправне науке

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Кривично право – општи део (10)IIО
Кривично право – посебни део (10)IIО
Кривично процесно право (10)IIО
Међународно кривично право (10)IIIИ
Малолетничко кривично право (10)IIIИ
Политика сузбијања криминалитета (10)IIIИ
Казнена одговорност правних лица (10)IIIИ
Прекршајно право (10)IIIИ
Криминологија (10)IIIИ
Криминалистика (10)IIIИ
Судска психологија (10)IIIИ
Правосудно организационо право (10)IIIИ

Кривичноправна ужа научна област – II модул: Кривичне науке

Назив предмета (ЕСПБ2)ГодинаСтатус1
Криминологија (10)IIО
Криминалистика (10)IIО
Кривично право (10)IIО
Међународно кривично право (10)IIIИ
Малолетничко кривично право (10)IIIИ
Политика сузбијања криминалитета (10)IIIИ
Прекршајно право (10)IIIИ
Судска медицина (10)IIIИ
Виктимологија (10)IIIИ
Пенологија са правом извршења кривичних санкција (10)IIIИ
Судска психологија (10)IIIИ
Правосудно организационо право (10)IIIИ

1 О – општеобавезни предмет; С – обавезни предмет са смера; И – изборни предмет; Г – предмет са групе; ПВ – правна вештина; В – вештина; П – пракса.
2 Европски систем преноса и акумулације бодова.

Наставници и сарадници

Шеф катедре

Заменик шефа катедре

Секретар катедре

Редовни професори

Милан Шкулић
др

Милан Шкулић

редовни професор
Горан Илић
др

Горан Илић

редовни професор
Наташа Делић
др

Наташа Делић

редовни професор
Игор Вуковић
др

Игор Вуковић

редовни професор

Ванредни професори

Вања Бaјовић
др

Вања Бaјовић

ванредни професор
Наталија Лукић
др

Наталија Лукић

ванредни професор

Доценти

Иван Ђокић
др

Иван Ђокић

доцент
Ивана Марковић
др

Ивана Марковић

доцент
Ивана Миљуш
др

Ивана Миљуш

доцент

Асистенти

Сарадници у настави

Nothing found.

Сарадници у настави ван радног односа

Nothing found.

Професори емеритуси

Nothing found.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве