Катедра за правну историју

О катедри

Чланови катедре за правну историју баве се проучавањем опште и националне правне историје, римског права, црквеног права и реторике. Семинар Катедре за правну историју налази се у приземљу зграде Правног факултета (семинар 246- Forum Romanum).

Предмети

Основне академске студије

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Римско право (10)IО
Упоредна правна традиција (8)IО
Српска правна историја (7)IIО
Црквено право (4)IVС
Реторика (2)VIIIИ

Мастер академске студије

Романистички под-модул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Развој основних институција римског права (20)IО
Начини стицања својине у римском праву (10)IIИ
Контракти у римском праву (10)IIИ
Emptio venditio и савремена продаја (10)IIИ
Аквилијев закон у европској правној историји (10)IIИ
Квазиконтракти (10)IIИ
Методе и технике правноисторијског истраживања (10)IIИ

Компаративно-историјски под-модул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Упоредна правна традиција (20)IО
Правна антропологија (10)IИ
Оријентална правна традиција (10)IIИ
Античко грчко право (10)IIИ
Западна правна традиција (10)IIИ
Однос политичких снага и политички судски поступци у античкој Атини (10)IIИ
Методе и технике правноисторијског истраживања (10)IIИ

Државно-историјски под-модул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Историја српског права (20)IО
Душаново законодавство (10)IИ
Држава Првог српског устанка (10)IIИ
Уставна историја Србије 1869-1914. године (10)IIИ
Историја грађанског права у нововековној Србији (10)IIИ
Канонско право (10)IIИ
Методе и технике правноисторијског истраживања (10)IIИ

Докторске академске студије

Правноисторијска ужа научна област

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Римско право (10)IIО
Упоредна правна традиција (10)IIО
Национална историја државе и права (10)IIО
Римско стварно право (10)IIIО
Начини стицања својине у римском праву (10)IIIО
Контракти у римском праву (10)IIIО
Аквилијев закон у европској правној историји (10)IIIО
Улога римског уговора о продаји у развоју европског приватног права (10)IIIО
Оријентална правна традиција (10)IIIО
Западна правна традиција (10)IIIО
Историја државно-црквеног права (10)IIIО
Душаново законодавство (10)IIIО
Историја српске уставности (10)IIIО
Историја кривичног права у Србији у XIX веку (10)IIIО
Рецепција римског права у нововековном српском праву (10)IIIО
Статутарно право и уређење средњовековних градова (10)IIIИ

1 О – општеобавезни предмет; С – обавезни предмет са смера; И – изборни предмет; Г – предмет са групе; ПВ – правна вештина; В – вештина; П – пракса.
2 Европски систем преноса и акумулације бодова.

Наставници и сарадници

Шеф катедре

Заменик шефа катедре

Секретар катедре

Редовни професори

Зоран Мирковић
др

Зоран Мирковић

редовни професор
Милена Полојац
др

Милена Полојац

редовни професор
Андреја Катанчевић
др

Андреја Катанчевић

редовни професор

Ванредни професори

Војислав Станимировић
др

Војислав Станимировић

ванредни професор
Владимир Вулетић
др

Владимир Вулетић

ванредни професор
Сања Глигић
др

Сања Глигић

ванредни професор
Валентина Цветковић Ђорђевић
др

Валентина Цветковић Ђорђевић

ванредни професор
Милош Станковић
др

Милош Станковић

ванредни професор
Далибор Ђукић
др

Далибор Ђукић

ванредни професор

Доценти

Нина Кршљанин
др

Нина Кршљанин

доцент
Душан Ракитић
др

Душан Ракитић

доцент

Асистенти

Уна Дивац

Уна Дивац

асистент

Сарадници у настави

Ђорђе Степић

Ђорђе Степић

сарадник у настави

Сарадници у настави ван радног односа

Nothing found.

Професори емеритуси

Пензионисани наставници

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве