Право и правда 2019

Право и правда 2019

План предавања на предмету Право и правда 27. II – Уводни час: План и начин рада на предмету Право и правда 6. III – Судија Верољуб Цветковић (Врховни суд Србије – Апелациони суд у Београду), Утицај промене друштвених вредности на систем правне заштите у Републици Србији 13. III – Јавна...

Право и правда 2018

План предавања на предмету Право и правда 28. II – Уводни час: План и начин рада на предмету Право и правда 7. III – Академик проф. (емеритус) др Душан Теодоровић (Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Virginia Polytechnic Institute and State University, European Academy of Sciences and Arts), председник Одбора за...

Право и правда 2017

План предавања на предмету Право и правда 22. II – Уводни час: План и начин рада на предмету Право и правда 1. III – Проф. др Даница Поповић (Економски факултет Универзитета у Београду), Тржиште, правда и привредни раст 8. III – Проф. др Зоран Радовановић (Медицински факултет Универтитета у Београду),...

Право и правда 2016

План предавања на предмету Право и правда 24. II – Уводни час: План и начин рада 2. III – Саша Јанковић, заштитник грађана Републике Србије, Омбудсман између права и правде 9. III – Проф. др Драгор Хибер, Уговорна казна између накнаде штете и приватне казне 16. III – Владимир Вукчевић,...

Право и правда 2015

План предавања на предмету Право и правда 25. II – Уводни час: План и начин рада 4. III – Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: Мањкавости и недоследности у нашем правном поретку у областима слободе приступа информацијама од јавног значаја и заштите података...

Право и правда 2014

План предавања на предмету Право и правда 26. II – Уводни час: План и начин рада 5. III – Сергеј Трифуновић: Право и правда, морал и милосрђе, саосећање и солидарност: случај родитеља Тијане Огњановић 12. III – Проф. др Жарко Пуховски: Упитна привилегираност ратних злочина 19. III – Проф. др...

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве