Алекса Николић, асистент

Секретар Катедре за јавно право

кабинет 401 (види на мапи зграде)
011 3027 690
aleksa.nikolic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 13:30 - 15:00
Четвртак 12:00 - 13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУставно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Уставно право
Докторат
Година2018 – у току
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Уставно право, I и II докторски испит: просек 10.0
Магистратура/мастер
Година2018.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Уставно право, „Федерализам у Венецуели“
Диплома
Година2017.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема) Теоријско-правни модул

Стручна и научна усавршавања

Правни факултет Универзитета у Хајделбергу (29. мај – 8. јун 2018. године);

Хашка академија за међународно право (летња школа, јул 2021. године).

Институт за упоредни федерализам, Болцано (зимска школа, 30. јануар – 12. фебруар 2022. године; студијски боравак, јануар 2023. године).

Познавање страних језика

говориенглески, француски

Библиографија

1. Дела монографског карактера:

1. Федерализам у Венецуели, Правни факултет Универзитета у Београду (мастер рад), Београд, 2018.

2. Уредништва:

1.Зборник студентских радова Правног факултета Универзитета у Београду (А. Николић, В. Петров, М. Шкулић и остали), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021. 

2.Зборник студентских радова Правног факултета Универзитета у Београду број II (А. Николић, В. Петров, М. Шкулић и остали), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022.

3. Чланци у часописима и зборницима:

1. ,,Уставне промене деведесетих из перспективе Јовице Тркуље“, Liber Amicorum Jovica Trkulja (ур. С. Вукадиновић), Правни факултет Универзитета Унион у Београду, Београд, 2023, у припреми

2. ,,Косово и Метохија као српски Гордијев чвор (осврт на Посебну седницу Народне скупштине о Косову и Метохији)“, Архив за правне и друштвене науке 3/2022, 109-117 (коауторски са А. Цветковићем).

3. ,,Тезе и антитезе уставних амандмана у области правосуђа“, Судски поступак – правда и правичност (ур. Ј. Перовић Вујачић), Копаоничка школа природног права Слободан Перовић, Београд, 2022, стр. 681-696.

4. “You shall (not) pass: About the Constitutional Amendments in Serbia – the position of Public Prosecutors’ Office”, SEE | EU Cluster Excellence in European and International Law, Vol. 8, Saarland University, Saarbrücken, 2022. (Co-Author Ivana Radisavljević)

5. “Human Rights, The Right to a Fair Trial and COVID-19 in Serbia”,  Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 1/2021 (Co-Author Ivana Radisavljević), 207-224.  

6. „Прилог расправи о (не)зависности судства у Републици Србији“, Hereticus, 3-4/2021, стр. 118-129.

7. ,,О Видовданском уставу из неколико перспектива“, Сто година од Видовданског устава (ур. С. Ђорђевић, Ј. Вучковић), Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2021, стр. 79-89.

8. ,,(Р)еволуција људских права: права солидарности, Идентитетски преображај Србије – прилози пројекту 2020 (ур. И. Крстић, С. Костић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021, стр. 69-85. 

9. ,,Нагорно-Карабах у јуриспруденцији Европског суда за људска права, Међународни проблеми 1/2021, стр. 106-123.  

10.„Федерална мисао у делима Живојина Перића“, Живојин М. Перић – личност и дело (ур. М. Драшкић, Н. Кршљанин), Правни факултет Универзитета у Београду и Српска академија наука и уметности (САНУ), Београд, 2020, стр. 195-208.

11. ,,’Кока кола федерализам’: случај Мексика“,Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 1/2020, стр. 170-190.

12. ,,Случај Википедија’ у пракси Уставног суда Турске“, Правна традиција и интегративни процеси (том II, ур. Д. Челић), Правни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2020, стр. 193-207.

13. „Културна права у пракси Европског суда за људска права“, Европско законодавство, 1/2020, стр. 38-51.

14. „Референдумско питање и уставне промене у Македонији“, Годишњак Факултета политичких наука, 22/2019, стр. 69-83 (коаутор Милан Ранковић)

15. „Културна права у Републици Србији: тренутно стање и перспективе“, Страни правни живот, 3/2019, стр. 69-81. 

16. „O делотвoрности једне уставне норме: случај Јапана“, Политичка ревија, 3/2019,  стр. 11-29.

17. „Венецуела између федерализма и унитаризма“, Политичка ревија, 4/2018, стр. 157-180.  

18. „Приговор савести у Републици Србији“, Hereticus, 1-2/2018, стр. 47-57.

19. „Привилегије и имунитети шефа државе: Случај Пиноче“, Међународна политика, 1171/2018, стр. 60-71 (коаутор Стефан Јојић).

20. „Улога ЕУ у нормализацији односа Београда и Приштине“, Зборник Владе РС „Србија на путу ка Европској унији“, Београд, 2018, стр. 22-31.

21. „The Guayana Esequiba conflict: key historical frameworks and legal issues“, The Review of International Affairs, 1169/2018, pp. 70-82.

22. „Европској унији, с поштовањем“, Зборник Владе РС „Србија на путу ка Европској унији“, Београд, 2017, стр. 55-64.

23. „Западносахарско питање“, Међународна политика, 1165/2017, стр. 73-85.

4. Прикази:

1. Приказ: Марко Станковић. ,,Преображаји федералне државе – Десет расправа о промењеној природи и суштини федерализма“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2020, стр. 248-255.

2. Book Review: Marko Novaković (Ed.). ,,Common Law and Civil Law Today – Convergence and Divergence“, The Review of International Affairs, 1178/2020,  pp. 102-104.

3. Приказ: Hauke Brunkhorst, Dragica Vujadinovíć, Tanasije Marinković (Eds.), ,,European Democracy in Crisis: Polities under Challenge and Social Movements“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2019, стр. 169-174.

4. Приказ: Срђан Кораћ. ,,Јавна управа у моралном процепу“, Правни записи, 2/2018, стр. 359-362.

5. Приказ: Ратко Марковић. ,,Са уставне осматрачнице“, Hereticus, 3-4/2017, стр. 217-219.

5. Остало:

Погледи: ,,Анатомија бесмисла“, Политика, број 38707, 26.08.2021, стр. 18-19.

Погледи: ,,Сретењски устав – темељ модерне државе“, Политика, број 37808, 14.02.2019. стр. 20-21.

Погледи: „Уби ме прејака реч“, Политика, број 37661, 17.09.2018, стр. 10-11.

Погледи: „Неопходан је јасан став ЕУ“, Политика, број 37599, 17.07.2018, стр. 20-21.

Погледи: „Одсуство стварности“, Политика, број 37516, 23.04.2018, стр. 18.

Погледи: „Од нас зависи“, Политика, број 37421, 16.01.2018, стр. 26-27.

Погледи: „Суринам и Устав“, Политика, број 37349, 02.11.2017, стр. 26.

Погледи: „(Не)дељива Шпанија“, Политика, број 37312, 26.09.2017, стр. 27.

Погледи: „Две промене Устава“, Политика, број 37226, 05.07.2017, стр. 22-23.

Учешћа на конференцијама

1. Предавање по позиву на тему “Systems of Government in Modern Federations” на Институту за упоредни федерализам у Болзану (Institute for Comparative Federalism – EURAC Research), 27. јануара 2023. године;

2. Излагање рада “Cultural rights in the practice of Constitutional Court of Serbia” 10. јануара 2023. године на међународној конференцији студената Јагелонског универзитета “The Heritage of the Central and Eastern Europe“ у Кракову;

3. Активно учествовање и вођење јесење школе права одржане 15. новембра 2022. године, а организоване од стране Правног факултета Универзитета у Београду и Факултета за право и политичке науке Универзитета у Бордоу;

4. Предавање по позиву на тему “Double Federalism: 30 Years of BiH Experience”, 7. новембра 2022. године у оквиру панела “Federalism and Territorial Crises”, на међународној конференцији “Federalism in Contemporary Public Law”  организованој од стране Правног факултета Универзитета Ломоносов и МГИМО;    

5.Учествовање на међународној конференцији “Systematization in Law: ‘Magic Glass’ of the Codifier (on the occasion of the 250th anniversary of the birth of Mikhail Mikhailovich Speransky)” са рефератом: “Constitutional Identity of Russian Federation”, која је у хибридном формату одржана 14. октобра 2022. године у организацији Правног факултета Универзитета у Санкт Петербургу;

6. Излагање реферата “Judicial reform in Serbia. A step closer to the EU?” на међународној конференцији “A Wind of Change – European Union in the Age of Global Uncertainty” организованој online од стране Правног факултета Јагелонског универзитета у Кракову 9. јуна 2022. године;

7. Учешће на конференцији ,,Преиспитивање реформске снаге ЕУ на Западном Балкану – јавноправни аспекти“, организованој од стране Правног факултета Универзитета у Београду и Факултета за право и политичке науке Универзитета у Бордоу;

8. Учестовавање на Другом семинару студената докторских студија – PhD Colloquium 13. маја 2022. године на Правном факултету Универзитета у Београду и излагање дела истраживања о системима власти у модерним федерацијама проистеклог из рада на писању докторске дисертације (коментатори проф. др Јовица Тркуља и проф. др Горан Марковић);

9.Излагање рада ,,Human Rights, The Right to a Fair Trial and COVID-19 in Serbia“ са колегиницом Иваном Радисављевић на XVI међународној конференцији Хармониусове школе права 26. новембра 2021. године;

10. Учешће и излагање предавања по позиву на тему “Nagorno-Karabakh, Human Rights and ECtHR” на међународној конференцији “Effectiveness of Fundamental Rights Protection Systems” 24. септембра 2021. године преко zoom платформе у организацији Правног факултета Универзитета у Варшави;

11. Излагање рада на конференцији ,,Идентитетски преображај Србије“, која је одржана 23. септембра 2021. године на Правном факултету Универзитета у Београду;

12. Излагање рада по позиву на међународној конференцији ,,Сто година од Видовданског устава“ 18. септембра 2021. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу;

13. Учествовање на једанаестом јавном слушању ,,Промене Устава Републике Србије у области правосуђа“ организованог од стране Одбора за уставна питања и законодавство Народне скупштине 17. септембра 2021. године у Великој сали Народне скупштине;

14. Излагање реферата на другом јавном слушању ,,Промене Устава Републике Србије у области правосуђа“ организованог од стране Одбора за уставна питања и законодавство Народне скупштине 19. маја 2021. године у Малој сали Народне скупштине;

15. Учешће и излагање реферата на тему ,,Право на образовање и одлив мозгова у државама бивше Југославије – критички осврт“,  на online скупу ,,Млади за младе – улога и перспективе регионалне академске сарадње“ 19. априла 2021. године у организацији Института за међународну политику и привреду; 

16. Учешће и излагање реферата “The Position of Cultural Rights in Serbia на четвртој међународној конференцији о људским правима и родној равноправности (IV International Conference on Human Rights and Gender Justice 2020) 13. децембра 2020. године преко zoom платформе коју су организовали: South Ural State University, University of Maribor and Legal Studies Association from United States;

17. Учешће и излагање рада на XV међународној конференцији Хармониусове школе права која се због пандемије заразне болести COVID-19 одржала у online формату, преко Cisco Webex платформе, 27. новембра 2020. године;

18. Учешће на конференцији ,,Правна традиција и интегративни процеси“ која је требало да се одржи 22. и 23. маја 2020. године у Косовској Митровици у организацији Правног факултета Универзитета у Приштини, али је због пандемије заразне болести COVID-19 одложена за 14. децембар 2020. године; 19. Учешће на научном скупу ,,Живојин М. Перић – личност и дело“, 5. и 6. децембра 2019. године, у организацији Правног факултета Универзитета у Београду и Српске академије наука и уметности (САНУ) и излагање рада ,,Федерална мисао у делима Живојина Перића“;

20. Учешће на међународној научној конференцији „Дунав – река сарадње“, у организацији Collegium Hungaricum, Амбасаде Мађарске у Београду и Института за међународну политику и привреду у периоду од 23. до 25. септембра 2019. Године;

21. Учешће на Зимској школи међународних односа под називом „Континуитет и промене светског поретка у XXI веку, у организацији Института за међународну политику и привреду у априлу 2019. Године;

22. Учешће на Зимској школи међународних односа под називом „Стратешко промишљање међународних односа у XXI веку“, у организацији Института за међународну политику и привреду у марту 2018. године и излагање реферата ,,Западни Балкан, Србија и ЕУ 2050. године“ у хотелу Зира, 30.04.2018. године;     

Учешће на научним пројектима

Домаћи,,Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни, економски, правни и безбедносни аспекти“, Институт за међународну политику и привреду, Београд (2019. година);
,,Идентитетски преображај Србије“, Правни факултет Универзитета у Београду (2020. година);
,,Епидемија. Право. Друштво.“, Правни факултет Универзитета у Београду (2021. година).
,,Савремени проблеми правног система Србије“, Правни факултет Универзитета у Београду (2021, 2022. година).

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

 •  Међународно удружење за уставно право (IACL/AIDC)
 • секретар редакције ,,Новог Архива за правне и друштвене науке“ од 2019. године;
 • секретар Катедре за јавно право од октобра 2021. године;
 • секретар Етичке комисије Правног факултета Универзитета у Београду од октобра 2021. године;
 • члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду од јуна 2022. године.
 • члан Организационог одбора међународног научног скупа ,,Преиспитивање реформске снаге ЕУ на Западном Балкану – јавноправни аспекти“, организованог од стране Правног факултета Универзитета у Београду и Факултета за право и политичке науке Универзитета у Бордоу, одржаног у Београду 26. и 27. маја 2022. године;
 • члан Организационог одбора међународног научног скупа и јесење школе ,,Рат у Украјини, Европска унија и Западни Балкан“, организованог од стране Правног факултета Универзитета у Београду и Факултета за право и политичке науке Универзитета у Бордоу 14-18. новембра у Београду.

Награде и признања

 • Светосавска награда Правног факултета Универзитета у Београду за постигнут академски успех (2014, 2015, 2016. и 2017. година);
 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2014, 2015. и 2016. година);
 • Стипендија Правног факултета Универзитета у Београду (2017. година);
 • Стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића (2018. година);
 • Награда Министарства за европске интеграције за најбоље студентске радове на тему Европске уније (2018. година);
 • Стипендија за младе истраживаче Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2019. година).

Детаљна биографија

Алекса Николић је рођен 3. априла 1994. године у Београду. Године 2009. завршио је Основну школу „Јован Дучић“ као носилац дипломе „Вук Караџић“, а 2013. године и Прву београдску гимназију (природно-математички смер) са одличним успехом.

На Правни факултет Универзитета у Београду се уписао 2013. године, а на њему је дипломирао 31. августа 2017. године са просечном оценом 9,27. Награђиван је Светосавском наградом Правног факултета за постигнут успех у школској 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. и 2016/2017. години. Био је стипендиста Министарства просвете, Правног факултета у Београду и Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

На мастер академске студије Правног факултета Универзитета у Београду се уписао 2017. године, а завршио их је 24. септембра 2018. године са просечном оценом 10. У периоду од 29. маја до 8. јуна  2018. године боравио је на Универзитету у Хајделбергу (Universität Heidelberg), где је прикупљао грађу за израду мастер тезе под насловом „Федерализам у Венецуели“. У току мастер студија добитник је треће награде за рад ,,Улога Европске уније у нормализацији односа Београда и Приштине”, коју му је доделило Министарство европских интеграција.  Докторске студије је 2018. године уписао на Правном факултету Универзитета у Београду, на Уставноправном смеру. Положио је све испите на докторским студијама са просечном оценом 10 и одбранио пројекат докторске дисертације ,,Системи власти у модерним федерацијама”. Усавршавао се на летњој школи Хашке академије за међународно право (The Hague Academy of International Law) у јулу 2021. године и зимској школи Института за упоредни федерализам у Болцану (Institute for Comparative Federalism – EURAC Research) јануара и фебруара 2022. У јануару 2023. године је боравио на Институту за упоредни федерализам у Болзану где је прикупљао грађу за израду докторске дисертације и одржао гостујуће предавање под менторством проф. др Јeнса Вeлка (Jens Woelk).

Алекса Николић је асистент на предмету Уставно право од октобра 2020. године. Пре тога је током 2019. године на истом предмету изводио вежбе као демонстратор и сарадник у настави.  Oд школске 2018/2019. године у зимском семестру изводи наставу из Номотехнике (двонедељно, двочас о уставној жалби са колегом Ђорђем Марковићем), а од децембра 2021. године ангажован је у извођењу наставе и испитивању Праксе у правосуђу и управи и Праксе у привреди.

Априла 2019. године додељена му је стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за укључивање 1000 најбољих младих докторанада на научно-истраживачке пројекте. Учествовао је у пројекту ,,Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни, економски, правни и безбедносни аспекти“ на Институту за међународну политику и привреду као и на пројектима Правног факултета Универзитета у Београду ,,Идентитетски преображај Србије“ и ,,Епидемија. Право. Друштво“. Тренутно је ангажован на научном пројекту Правног факултета Универзитета у Београду ,,Савремени проблеми правног система Србије“.

Говори енглески и француски језик. Од 2019. године учествује у раду редакције ,,Новог Архива за правне и друштвене науке“, као секретар. Октобра 2021. године изабран је за секретара Катедре за јавно право, односно Етичке комисије Правног факултета.

 Члан је Међународног удружења за уставно право (IACL/AIDC). У дневном листу ,,Политика“ повремено пише колумне у рубрици ,,Погледи“.

Екстерни линкови:

Академија (Academia):

https://fvm.academia.edu/AleksaNikoli%C4%87?from_navbar=true

Гугл сколар (Google Scholar):

https://scholar.google.com/citations?user=a4e8L_AAAAAJ&hl=hr

Институт за упоредни федерализам, гостујући истраживач:

https://www.eurac.edu/en/people/aleksa-nikolic

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве