Алекса Шкундрић, сарадник у настави

кабинет 122 (види на мапи зграде)
aleksa.skundric@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 10:00-11:30
Понедељак 18:00-19:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеМеђународно кривично право
Мастер студије
Докторске студије

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2022
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународно кривично право
Докторат
Година
Институција
Област (тема) —————
Магистратура/мастер
Година2021
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународно јавно право
Диплома
Година2020
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Право

Стручна и научна усавршавања

—————

Познавање страних језика

говориЕнглески
користиФранцуски

Библиографија

1. „Мандат народних посланика у Републици Србији“, Правни живот, радови за награду „Професор Слободан Перовић“ , број 7 – 9/2019, стр. 279 – 288;

2. „Најновије измене изборног законодавства у Републици Србији – битне или козметичке измене?“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1 – 2/ 2020, стр. 273 – 291;

3. „Грађанскоправни појам имовине“, Зборник радова 33. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић „Унификација права и правна сигурност – Радови за награду „Професор Слободан Перовић“ , том IV, Београд 2020, стр. 115 – 128;

4. „Сексуални деликти у оружаним сукобима“, Зборник студентских радова Правног факултета Универзитета у Београду , Београд 2021, стр. 77 – 94;

5 „Однос међународног и унутрашњег права“, Архив за правне и друштвене науке, бр 2/2021, стр. 130 – 148;

6. „Домети начела утврђивања истине у кривичном поступку“, Зборник радова 34. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић „Примена права и правна сигурност – Радови за награду „Професор Слободан Перовић“ “ , том IV, Београд 2021, стр. 91 – 107.

7. „Присилни нестанак као облик злочина против човечности у кривичном праву Републике Србије“, Отворена питања међународног кривичног права и реформа кривичног права Србије (ур. Срето Ного, Александар Гајић), Удружење за међународно кривично право и „ИНТЕРМЕX“, Београд 2022, стр. 540 – 553.

8. „Међународноправни извори који се односе на корупцију“, Зборник студентских радова Правног факултета Универзитета у Београду, број II, Београд 2022, стр. 53 – 67.

Учешћа на конференцијама

  1. Копаоничка школа природног права 2019, 2020. и 2021. године, сваки пут са рефератом;
  2. International scientific student conference on topical issues of international law (децембар 2020) у организацији Московског државног универзитета за међународне односе (МГИМО), са рефератом на тему The Legality of Nuclear Weapons under International Law.
  3. Међународна научна конференција на тему Отворена питања међународног кривичног права и реформа кривичног законодавства Србије, у организацији Удружења за међународно кривично право, Златибор 2022, са рефератом.
  4. Регионална научна конференција „Начело ne bis in idem и правна сигурност грађана (међународни правни стандарди, регионална законодавства и искуства у примени)“, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, Београд 2022;
  5. XXXIII тематска међународна научна конференција „Деца и изазови дигиталног окружења“, у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања, Палић 2022.

Учешће на научним пројектима

Домаћи —————
Међународни —————

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Студент продекан Правног факултета Универзитета у Београду 2019 – 2022;

Члан Савета Универзитета у Београду 2021 – 2022;

Члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду 2018 – 2019;

Члан Сената Универзитета у Београду 2020 – 2021;

Члан Одбора за статутарна питања Универзитета у Београду 2020 – 2022;

Члан Већа групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду 2020 – 2021;

Члан Етичке комисије Правног факултета Универзитета у Београду 2020 – 2022;

Члан Студентског парламента Универзитета у Београду испред Правног факултета 2020 – 2022;

Потпредседник Студентског парламента Универзитета у Београду за правна питања 2021 – 2022;

Члан Студентског парламента Правног факултета Универзитета у Београду 2017 – 2022.

Награде и признања

Похвалнице за одличан успех током све четири године основних академских студија;

Корисник стипендије коју додељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја током своје друге и треће године основних академских студија;

Корисник стипендије „Доситеја“ током школске 2019/2020. и 2020/2021. године

Остало

Један од уредника Зборника студентских радова Правног факултета Универзитета у Београду од 2021. године.

Један од организатора и учесник традиционалне конференције студената Правног факултета („Правнијада“) 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021;

Један од организатора и учесник Копаоничких правничких сусрета 2019, 2020. и 2022;

Један од организатора и учесник Летњих правничких сусрета на Палићу 2021. и Пролећне школе права на Палићу 2022. Истовремено, на поменутим скуповима био је координатор и члан већа у симулацији суђења (кривични поступак);

Учествовао у едукацији студената за симулацију суђења (кривични поступак) у организацији студентске организације ЕЛСА.

Детаљна биографија

Рођен у Београду 1997. године. ОШ „Војвода Радомир Путник“ у Београду завршио 2012. године, као носилац Вукове дипломе и као ученик генерације. Трећу београдску гимназију уписао 2012, а завршио 2016. године као носилац Вукове дипломе. ОАС на Правном факултету Универзитета у Београду уписао 2016, а дипломирао 2020. године са просечном оценом 9,73. Исте године уписао мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, међународноправни модул, које завршава 2021. године са просечном оценом 10, одбранивши мастер рад на тему „Надлежност међународних кривичних судова и трибунала“. 2021. године уписује мастер академске студије на кривичноправном модулу – кривичноправни подмодул на Правном факултету Универзитета у Београду.

Материјали за наставу и испите

—————

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве