Алекса Шкундрић, сарадник у настави

кабинет 122 (види на мапи зграде) 122
aleksa.skundric@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 10:00-11:30
Понедељак 18:00-19:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеМеђународно кривично право
Мастер студије
Докторске студије

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2022
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународно кривично право
Докторат
Година
Институција
Област (тема) —————
Магистратура/мастер
Година2021
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународно јавно право
Диплома
Година2020
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Право

Стручна и научна усавршавања

—————

Познавање страних језика

говориЕнглески, француски
користи —————

Библиографија

1. „Мандат народних посланика у Републици Србији“, Правни живот, радови за награду „Професор Слободан Перовић“ , број 7 – 9/2019, стр. 279 – 288;

2. „Најновије измене изборног законодавства у Републици Србији – битне или козметичке измене?“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1 – 2/ 2020, стр. 273 – 291;

3. „Грађанскоправни појам имовине“, Зборник радова 33. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић „Унификација права и правна сигурност – Радови за награду „Професор Слободан Перовић“ , том IV, Београд 2020, стр. 115 – 128;

5. „Сексуални деликти у оружаним сукобима“, Зборник студентских радова Правног факултета Универзитета у Београду , Београд 2021, стр. 77 – 94;

6. „Однос међународног и унутрашњег права“, Архив за правне и друштвене науке, бр 2/2021, стр. 130 – 148;

7. „Домети начела утврђивања истине у кривичном поступку“, Зборник радова 34. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић „Примена права и правна сигурност – Радови за награду „Професор Слободан Перовић“ “ , том IV, Београд 2021, стр. 91 – 107.

Учешћа на конференцијама

Копаоничка школа природног права 2019, 2020. и 2021. године, сваки пут са рефератом;

International scientific student conference on topical issues of international law (децембар 2020) у организацији Московског државног универзитета за међународне односе (МГИМО), са рефератом на тему The Legality of Nuclear Weapons under International Law.

Учешће на научним пројектима

Домаћи —————
Међународни —————

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Студент продекан Правног факултета Универзитета у Београду 2019 – 2022;

Члан Савета Универзитета у Београду 2021 – данас;

Члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду 2018 – 2019;

Члан Сената Универзитета у Београду 2020 – 2021;

Члан Одбора за статутарна питања Универзитета у Београду 2020 – данас;

Члан Већа групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду 2020 – 2021;

Члан Етичке комисије Правног факултета Универзитета у Београду 2020 – данас;

Члан Студентског парламента Универзитета у Београду испред Правног факултета 2020 – данас;

Потпредседник Студентског парламента Универзитета у Београду за правна потања 2021 – данас;

Члан Студентског парламента Правног факултета Универзитета у Београду 2017 – данас.

Награде и признања

Похвалнице за одличан успех током све четири године основних академских студија;

Корисник стипендије коју додељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја током своје друге и треће године основних академских студија;

Корисник стипендије „Доситеја“ током школске 2019/2020. и 2020/2021. године

Остало

Један од уредника Зборника студентских радова Правног факултета Универзитета у Београду од 2021. године.

Детаљна биографија

Рођен у Београду 1997. године. ОШ „Војвода Радомир Путник“ у Београду завршио 2012. године, као носилац Вукове дипломе и као ученик генерације. Трећу београдску гимназију уписао 2012, а завршио 2016. године као носилац Вукове дипломе. ОАС на Правном факултету Универзитета у Београду уписао 2016, а дипломирао 2020. године са просечном оценом 9,73. Исте године уписао мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, међународноправни модул, које завршава 2021. године са просечном оценом 10, одбранивши мастер рад на тему „Надлежност међународних кривичних судова и трибунала“. 2021. године уписује мастер академске студије на кривичноправном модулу – кривичноправни подмодул на Правном факултету Универзитета у Београду.

Материјали за наставу и испите

—————

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве