др Бојана Чучковић, ванредни професор

кабинет 37A (види на мапи зграде)
011 3027 724
cuckovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 16:00 - 17:30
Петак 12:00 - 13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеМеђународно јавно право
Људска права
Правна клиника
Мастер студијеМеђународно јавно право
Људска права
Одговорност за еколошку штету у светлости правила међународног права о заштити животне средине
EU Environmental Policy and Law
International Relations of the European Union
Immigration and Asylum Policy of the EU
Докторске студијеМеђународно јавно право
Људска права
Међународно право заштите човекове околине

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2018.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународноправна ужа научна област
Докторат
Година2012.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународно јавно право (Примена правила о одговорности државе за еколошку штету)
Магистратура/мастер
Година2009
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународно јавно право (Пролиферација међународних судских органа са надлежношћу у кривичним стварима)
Мастер
Година2006.
ИнституцијаУниверзитет Париз I Пантеон-Сорбона, Француска
Област (тема)Међународно право и међународне организације (La multiplication de l’accès à la justice pénale pour les crimes internationaux)
Диплома
Година2003.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународноправни смер

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, француски
користииталијански

Библиографија

 1. Заштита животне средине у међународном праву људских права, Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд, 2018, 422 стр., ISBN 978-86-7630-744-9, категорија М 42;
 2. Идентитетски преображај Србије – прилози пројекту 2017, (коуредник са проф. др Р. Васић), Универзитет у Београду, Правни факултет, 2018, 481 стр., ISBN 978-86-7630-784-5, категорија М 49;
 3. Приручник о међународним и европским стандардима у области азила и миграција – поглед изблиза на нека конкретна питања, (коаутор са Н. Моул, И. Крстић, М. Пападули, А. Тидона, Б. Валперга), АИРЕ Центар и Међународна организација за миграције, 2019, 303 стр;
 4. Приручник о међународним и европским стандардима у области азила и миграција и њихова примена и релевантност у Републици Србији, (коаутор са Н. Моул, И. Крстић, М. Пападули, А. Тидона, О. Ведел), АИРЕ Центар и Међународна организација за миграције, 2018, 240 стр;
 5. Квалитативна студија о утицају пресуда Европског суда за људска права на јуриспруденцију судова у Републици Србији, (коаутор са Љ. Милутиновић и проф. др И. Крстић), Савет Европе, Београд, 2016, 157 стр., ISBN 978-86-84437-86-2, категорија М 43;
 6. “EU Asylum System in and after the Covid-19 Pandemic: Disclosing the Weaknesses of the Current Rules and Assessing the Prospects of the New Pact on Migration and Asylum”, in EU 2021 – The future of the EU in and after the pandemic, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), Duić, D., Petrašević, T., (eds), University Josip Juraj Strossmayer, Osijek, 3-29, ISBN 978-953-8109-39-3, категорија М 23;
 7. “A Decade of Balancing with EU Human Rights Protection: Between National and International Competences and Sources of Law, Individual and Systemic Interests”, (co-author with M. Lukić Radović), in EU 2020 – Lessons from the Past and Solutions for the Future, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC),Duić, D., Petrašević, T., (eds), University Josip Juraj Strossmayer, Osijek, 2020, 21-43, ISSN 2459-9425, категорија М 23;
 8. „Dublin IV Regulation, the Solidarity Principle and Protection of Human Rights – Step(s) Forward or Backward?“, (co-author with M. Lukić Radović), in EU Law in Context – Adjustment to Membership and Challenges of the Enlargement, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), Duić, D., Petrašević, T., (eds), University Josip Juraj Strossmayer, Osijek, 2018, 10-30, ISBN 978-953-8109-24-9 (CD-ROM), ISBN 978-953-8109-25-6 (online), категорија М 23;
 9. “ECtHR’s Quarter of a Century Long Balancing between Individual and Community Interests in Industrial Pollution Cases – Evolution of Environmental Standards v. Remedial Potentials of Environmental Judgments”, Iustinianus Primus Law Review, Vol. 11, Special Issue, 2020, pp. 1-15, категорија М 24;
 10. „State Responsibility for Human Right Violations in Cases of Transboundary Environmental Harm – A New Concept of Extraterritoriality regarding the Application of International Human Rights Treaties?”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, broj 89/2020, 15-34, ISSN 0350-8501, UDK: 347.67(497.11:436), категорија М 24;
 11. “From Equality Towards Equity and Differentiated Responsibilities – A Contemporary International Environmental Law Perspective”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, No. 3/2019, pp. 59-76, ISSN 0003-2565, категорија М 24;
 12. “Приступање Европске уније Европској конвенцији о људским правима као вид унапређења заштите људских права у Европи”, (коаутор са проф. др Иваном Крстић), Aнали Правног факултета у Београду, број 2/2016, стр. 49-78, УДК 341.231.14(4), ISSN 0003-2565, категорија М 24;
 13. “Procedural Aspects of Article 8 of the ECHR in Environmental Cases – The Greening of Human Rights Law”, (co-author with Prof. Dr. Ivana Krstić), Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, No. 3/2015, стр. 170-189, ISSN 0003-2565, категорија М 24;
 14. “Identification of Custom in International Law”, (коауторски рад са проф. др Бојаном Милисављевићем), Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, No. 3/2014, стр. 31-51, UDC 34/35, ISSN 0003-2565, категорија М 24;
 15. „Озбиљна повреда међународне обавезе од суштинског значаја за заштиту и очување животне околине као међународни злочин“, Теме, број 3/2013, стр. 1223-1241, УДК 341.4:504.1, ISSN 0353-7919, категорија М 24;
 16. „Концепт сигурне треће земље – усаглашеност домаћег права и праксе са међународним стандардима“, Анали Правног факултета у Београду, број 2/2012, стр. 327-349, УДК 341.43(497.11), ISSN 0003-2565, категорија М 24;
 17. “Neither Asylum Seekers nor Refugees? What is the Legal Status of Persons who are likely to be Refugees but who do not apply for Asylum in the ‘Transit’ Country? – Focus on Serbia”, in SEE|EU Cluster of Excellence in European and International Law (Ed.), South Eastern Europe and the European Union – Legal Aspects, Verlag Alma Mater, Saarbrücken, Germany, 2015, pp. 29-46, ISBN 978-3-935009-94-2, категорија М 14;
 18. “International Patent Protection of Alkyl Polyglucosides”, in I. Pantelić (ed.), Alkyl Polyglucosides – From Natural Origin Surfactants to Prospective Delivery Systems, Elsevier, Oxford, 2014, pp. 163-180, DOI: 10.1533/9781908818775.163, ISBN 978-1-907568-65-7, категорија М 14;
 19. „APGs: An Emerging Class of Sugar Surfactants – Environmental Evaluation“, (co-author with Dr. I. Pantelić), in I. Pantelić (ed.), Alkyl Polyglucosides – From Natural Origin Surfactants to Prospective Delivery Systems, Elsevier, Oxford, 2014, pp. 1-19, DOI: 10.1533/9781908818775.1, ISBN 978-1-907568-65-7, категорија М 14;
 20. Annuaire de la Faculté de droit “Iustinianus Primus” de Skopje – hommage au professeur Petar Mangovski, L’Université “St Cyrille et Methode” – Skopje, vol. 55, 2016, ISSN 0583-5062, UDK 34, категорија М 28;
 21. „State Responsibility for Human Rights Violations in Cases of Transboundary Environmental Harm – A New Concept of Extraterritoriality regarding the Application of International Human Rights Treaties?”, International Scientific Conference “Responsibility in the Legal and Social Context”, Collection of Summaries, Niš, 2020, 197-200, ISBN 978-86-7148-264-6, категорија М 34;
 22. „Трговина људима као кривично дело и повреда људских права – развој међународних стандарда десет година од пресуде у случају Ранцев против Кипра и Русије“, Зборник радова са међународне научне конференције Међународно јавно и кривично право у XXI веку – Liber amcorum Prof. dr Milenko Kreća, Удружење за међународно кривично право, 2020, 132-144, ISBN 978-86-6411-015-0, категорија М 33;
 23. „Надлежност Међународног кривичног суда за еколошке злочине против човечности“, Зборник радова са међународне научне конференције Суверенитет и рад међународних судова, Удружење за међународно кривично право, 2018, 219-229, ISBN 978-86-6411-015-0, категорија М 33;
 24. “Case-Law of the European Court of Human Rights Relating to Trafficking in Human Beings”, (коауторски рад са проф. др Бојаном Милисављевићем), Archibald Reiss Days – Thematic Conference Proceedings of International Significance, Academy of Criminalistic and Police Studies, Vol. II, Belgrade, 2015, pp. 257-266, UDC 347.952:341.645(4) 343.431, ISBN 978-86-7020-190-3, категорија М 33;
 25. „Позитивне еколошке обавезе као садржина људских права – компаративна анализа европског и међуамеричког система заштите“, С. Лилић (ур.), Перспективе имплеметације европских стандарда у правни систем Србије, књига 10, Правни факултет Универзитета у Београду, 2020, 144-159, ISBN 978-86-7630-923-8, категорија М 44;
 26. “Клаузула суверености у Заједничком европском систему азила – право или обавеза”, С. Лилић (ур.), Перспективе имплеметације европских стандарда у правни систем Србије, књига 9, Правни факултет Универзитета у Београду, 2019, 178-190, ISBN 978-86-7630-861-3, категорија М 44;
 27. „Даблин систем, право на спајање породице и значај стандарда Европског суда за људска права“, Перспективе имплеметације европских стандарда у правни систем Србије, књига 8, Правни факултет Универзитета у Београду, 2018, 252-268, ISBN 978-86-7630-785-2, категорија М 44;
 28. „Заштита животне средине кроз људска права у правном систему Европске уније“, С. Лилић (ур.), Перспективе имплеметације европских стандарда у правни систем Србије, књига 7, Правни факултет Универзитета у Београду, 2017, 232-249, ISBN 978-86-7630-689-3, категорија М 44;
 29. “Европски стандарди за прихват тражилаца азила – Директива 2013/33/ЕУ и примена у пракси Суда правде Европске уније и Европског суда за људска права”, С. Лилић (ур.), Перспективе имплеметације европских стандарда у правни систем Србије, књига 6, Правни факултет Универзитета у Београду, 2016, стр. 228-242, ISBN 978-86-7630-688-6, категорија М 44;
 30. „Право на азил у пракси Суда правде Европске уније“, С. Лилић (ур.), Перспективе имплеметације европских стандарда у правни систем Србије, књига 5, Правни факултет Универзитета у Београду, 2015, стр. 241-255, категорија М 44;
 31. „Стандарди Европске уније у области процене утицаја на животну околину“, С. Лилић (ур.), Перспективе имплеметације европских стандарда у правни систем Србије, књига 4, Правни факултет Универзитета у Београду, 2014, стр. 209-222, ISBN 978-86-7630-469-1, категорија М 44;
 32. „Модели мултилатералног уговорног регулисања одговорности за еколошку штету и њихов утицај на режим усвојен у праву Европске уније“, С. Лилић (ур.), Перспективе имплеметације европских стандарда у правни систем Србије, књига 3, Правни факултет Универзитета у Београду, 2013, стр. 211-234, ISBN 978-86-7630-431-8,категорија М 44;
 33. „Позиција штете међу условима за одговорност државе у еколошким стварима“, Р. Васић, И. Крстић (ур.), Зборник радова Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније, Прилози пројекту 2012, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, стр. 183-198, ISBN 978-86-7630-449-3, категорија М 44;
 34. „Принцип загађивач плаћа и одговорност за еколошку штету – међународни и европски стандарди“, С. Лилић (ур.), Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, књига 2, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 270-284, ISBN 978-86-7630-416-5,категорија М 44;
 35. „Принцип заједничке, али диференциране одговорности држава у међународном еколошком праву – одговорност или њена негација?“, С. Табороши (ур.), Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније, Прилози пројекту 2011, Центар за издаваштво и информисање Правног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 399-409, ISBN 978-86-7630-357-1, категорија М 44;
 36. „Међународна одговорност државе за штету причињену животној средини – класична правила и савремене тенденције“, С. Лилић (ур.), Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, књига 1, Центар за издаваштво и информисање Правног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2011, стр. 225-238, ISBN 978-86-7630-341-0, категорија М 44;
 37. „Пракса уговорних тела Уједињених нација у области заштите људских права – правна природа, улога и значај за поступање домаћих органа“, Правни живот, бр. 12/2019, том IV, Удружење правника Србије, стр. 281-301, ISSN 0350-0500, категорија М 51;
 38. „Право избеглица и тражилаца азила на поштовање породичног живота у међународном праву – од начела суверености државе ка начелу јединства породице?“, Правни живот, бр. 12/2018, том IV, Удружење правника Србије, стр. 147-164, ISSN 0350-0500, категорија М 51;
 39. „Међународни стандарди заштите људских права у ситуацијама природних катастрофа“, Правни живот, бр. 12/2017, том IV, Удружење правника Србије, стр. 309-328, ISSN 0350-0500, категорија М 51;
 40. „Пракса Европског суда за људска права у односу на примену Даблин регулативе“, (коаутор са проф. др Иваном Крстић), Правни живот, бр. 12/2016, том IV, Удружење правника Србије, стр. 103-122, ISSN 0350-0500, категорија М 51;
 41. „Процена утицаја на животну средину у пракси Међународног суда правде“, Правни живот, бр. 12/2014, том IV, Удружење правника Србије, стр. 183-198, ISSN 0350-0500, категорија М 51;
 42. „Међународно право и Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода у пракси Уставног суда Србије“, Правни живот, бр. 12/2013, том IV, Удружење правника Србије, стр.251-268, УДК 34(497.11)(05), ISSN 0350-0500, категорија М 51;
 43. „Позивање државе на одговорност за штету причињену областима изван националних јурисдикција – између права и морала“, Правни живот, бр. 12/2012, стр. 363-380, ISSN 0350-0500, категорија М 51;
 44. „Околности које искључују противправност акта штетног по животну средину – међународноправни аспект“, Правни живот, број 9/2011, Удружење правника Србије, Београд, 2011, стр. 573-589, ISSN 0350-0500, категорија М 51;
 45. „Kritički osvrt na Zakon o azilu i njegovu primenu od strane upravnih i sudskih organa Republike Srbije”, Fondacija Centar za javno pravo – Stiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches Recht, str. 1-13, доступно на: http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Bojana_Cuckovic.pdf.
 46. Примена правила о одговорности државе за еколошку штету, докторска дисертација одбрањена 23. октобра 2012. године на Правном факултету Универзитета у Београду, 449 страна;
 47. Практикум – Трговина људима – међународни и домаћи правни стандарди (коауторски рад са проф. др Иваном Крстић), Заједнички програм UNHCR, UNODC, IOM за борбу против трговине људима, 2012, 213 стр., ISBN 978-86-85003-15-8.

Учешћа на конференцијама

 1. 2020 Annual International Scientific Conference “70 Years of the European Convention of Human Rights”, Faculty of Law in Skopje, Skopje (6. новембар 2020.)
 2. LAWGEM Online Plenary Discussion (30. Октобар 2020.)
 3. International Scientific Conference “Responsibility in the Legal and Social Context”, University of Niš, Faculty of Law, Niš, (18. септембар 2020.);
 4. International Scientific Conference “EU 2020 – Lessons from the Past and Solutions for the Future“, University Josip Juraj Strossmayer, Osijek, (11. септембар 2020.);
 5. XXIX World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, “Dignity, Democracy, Diversity”, Lucerne, Switzerland, (7-12. јул 2019);
 6. Копаоничка школа природног права, Удружење правника Србије, Копаоник, (13-17. децембар 2019.);
 7. International Scientific Conference “EU Law in Context – Adjustment to Membership and Challenges of the Enlargement”,University Josip Juraj Strossmayer, Osijek, (14-15. јун 2018.);
 8. Регионална конференција „Assessment of the Country of Origin Research Capacities of the Asylum Departments in the Western Balkans“, International Organisation for Migration and European Asylum Support Office, Београд, (21. јун 2018.);
 9. „Суверенитет и рад међународних судова“, тематска међународна научна конференција Удружења за међународно кривично право, Тара, (20-24. јун 2018.);
 10. Access2Justice4All – Supporting the Access to Justice in South East Europe, Preparatory Meeting, Правни факултет, Универзитет у Бања Луци, (17. април 2018.);
 11. Копаоничка школа природног права – „Право и заповест разума“, Удружење правника Србије, Копаоник, (13-17. децембар 2018.);
 12. „Organizing and Managing ‘Circular Migration’: Concept and Programme for a New Positive Approach to Migration“, Europa Institut Универзитета Saarland из Saarbrücken-а (Немачка), (јул 2017.)
 13. Копаоничка школа природног права – „Праведно право и стварност“, Удружење правника Србије, Копаоник, (13-17. децембар 2017.);
 14. Копаоничка школа природног права – „Право и друштвени императиви“, Удружење правника Србије, Копаоник, (13-17. децембар 2016.);
 15. Округли сто „Одрживи развој у образовању“, Универзитет у Београду Правни факултет (23. децембар 2016.);
 16. Међународна конференција „Current Research and New Challenges in European and International Law” –  Europa Institut Универзитета Saarland из Saarbrücken-а (Немачка), (11-13. новембар 2015.);
 17. Конференција о сузбијању трговине људима са представницима Групе експерата за сузбијање трговине људима (GRЕТА) Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима – Савет Европе и Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Београд (19. мај 2015.);
 18. Међународна научна конференција „Archibald Reiss Days“ – Криминалистичко-полицијска академија, Београд (3. – 4. март 2015.);
 19. Mеђународнa INTERUV конференцијa, Хаг, Холандија (21. – 22. мај 2014.);
 20. Копаоничка школа природног права, Удружење правника Србије (децембар 2014.);
 21. Копаоничка школа природног права, Удружење правника Србије (децембар 2012.);
 22. Копаоничка школа природног права, Удружење правника Србије (децембар 2011.);
 23. Међународна конференција „New Security Challenges“ – Академски савет о систему Уједињених нација (The Academic Council on the United Nations System), Беч, Аустрија ( 3. – 5. јун 2010.).

Учешће на научним пројектима

ДомаћиПројекат „Идентитетски преображај Србије“, Правни факултет Универзитета у Београду (2015-);
Пројекат „Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије“, Министарство просвете и науке Републике Србије (2011-).
МеђународниErasmus+ Project – Strategic Partnership for Higher Education, KA203 – “Modernizing European Legal Education – MELE” (2020-2023);
Erasmus + Project – Strategic Partnership in Higher Education, KA203 “New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER – LAWGEM” (2019-2022);
SEE/EU Cluster of Excellence in European and International Law“, Europa Institut, Универзитета Saarland из Saarbrücken-а , Немачка (2015-).

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан je Српског удружења за међународно право, огранка International Law Association

Члан Advisory board-a часописа Balkan Yearbook of European and International Law, Springer (2018-)

Координатор Eramus+ пројекта – “Modernizing European Legal Education – MELE”

Координатор заједничког пројекта SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law који Правни факултет Универзитета у Београду реализује у сарадњи са Europa-Institut-ом Универзитета Saarland из Saarbrücken-а (2015- )

Управница правних клиника Правног факултета Универзитета у Београду (2019-)

Члан Савета Правног факултета (2015- )

Члан Библиотечког одбора Правног факултета (2018- )

Члан Научног већа Института за правне и друштвене науке (2015-2018.)

Члан Комисије за спровођење избора за декана Правног факултета (2018. и 2021.)

Члан Радне групе за израду плана интегритета Правног факултета у два мандата

Награде и признања

Остало

 • Сертификовани тренер Савета Европе за HELP курсеве (Human Rights Education for Legal Professionals) (2019-);
 • Секретар мастер академских студија Мастер европских интеграција (2012-2014.);
 • Секретар Мастер 2 програма који је реализован у сарадњи са Европским универзитетским центром из Нансија (Le Master «Etudes Européennes», 2e année, spécialité «Droit de la Construction européenne») (2012-2013.);
 • Секретар Катедре за међународно право и међународне односе (2004-2005. и 2006-2012.)
 • Руководи стручном групом из Међународног јавног права на енглеском језику (са проф. др Иваном Крстић) (2017-);
 • Координатор Правне клинике за азил (2010- );
 • Координатор Правне клинике за сузбијање трговине људима (2011- );
 • Предавач на Правној клиници за еколошко право;
 • Предавач на Дипломатској академији при Министарству спољних послова Републике Србије (2014-2019.);
 • Предавач на међународној летњој школи “Challenges of Migration and Asylum – Legal Aspects”, Охрид, у организацији Europa Institut-а Универзитета Saarland и SEELS мреже, уз подршку DAAD и German Federal Foreign Office (септембар 2016.);
 • Секретар Летње школе о заштити животне средине која је одржана у периоду од 10. до 14. октобра 2011. године у сарадњи са Правним факултетом из Caen-а у Француској;
 • Академски супервизор приликом израде студентске публикације о праву на воду, у оквиру пројекта Balkans LRG студентске организације ELSA (2020.);
 • Рецензент радова за студентску конференцију „Међународни трибунали и владавина права“ у организацији Српског удружења за правну и социјалну филозофију (2020.);
 • Члан комисије за оцену студентских есеја о теми „Вештачка интелигенција и људска права“ у оквиру пројекта ELSA Day, студентске организације ELSA (2020.);
 • Судија на међународном такмичењу у симулацији суђења из области космичког права у организацији Европског центра за космичко право – Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition (јун 2015.);
 • Тренер тима Правног факултета на такмичењу у симулацији суђења из области заштите од дискриминације (2013.);
 • Тренер тима Правног факултета Универзитета у Београду за такмичење у симулацији суђења – “Philip C. Jessup” Moot Court Competititon, (2004-2005, 2006-2007. и 2016-2017.);
 • Члан Комисије за студентске стипендије Немачке службе за академску размену (DAAD) (децембар 2015.);
 • Представник Правног факултета на радионици Elsevier Research Management (23. јануар 2015.);
 • адвокатски приправник у Адвокатској канцеларији Томановић (2003 -2004.).

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

Међународно јавно право

Људска права

Стручна група из Међународног јавног права на енглеском

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве