др Бојан Спаић, ванредни професор

кабинет 202 (види на мапи зграде)
011 3027 631
bojan.spaic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 12:00 - 13:30
Среда 13:30 - 15:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУвод у право
Право и правда
Увод у филозофију права
Технике тумачења права

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теорија и филозофија права
Докторат
Година2014.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теорија и филозофија права
Магистратура/мастер
Година2009.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теорија и филозофија права
Диплома
Година2009.
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета Црне Горе
Област (тема)Филозофија
Диплома
Година 2005.
Институција Правни факултет Универзитета Црне Горе
Област (тема)Право

Стручна и научна усавршавања

2017 – 2018 Стипендија Александар фон Хумболт фондације, Универзитет у Хајделбергу (супервизор: Martin Borowski)

2016​​​ Универзитет у Болоњи, CISFRID (супервизор: Carla Faralli, Corado Roversi)

2012 ​​​Истраживачка стипендија Владе Италије, Универзитет La Sapienza, Рим, Италија (супервизор: Franco Modugno)

2007 – 2008 ​​Истраживачка стипендија Универзитета у Цириху, Цирих, Швајцарска (супервизор: Josette Baer)

Познавање страних језика

говориенглески, италијански, немачки

Библиографија

Bojan Spaić, „Interpretacija i konstrukcija: prilog razmatranju razlike između stvaranja prava i primjene prava“, Pravni zapisi 1/2021, str. 29-61 (DOI: 10.5937/pravzap0-31882).

Природа и детерминанте судијског тумачења права, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, 192 стр. (ISBN 978-86-7630-914-6).

Pierluigi Chiassoni, Bojan Spaić (eds.), Judges in Constitutional Democracies: A View from Legal Realism, Springer, 2020 (ISBN 978-3-030-58186-2).

Kenneth Einar Himma, Miodrag Jovanović, Bojan Spaić (eds.), Unpacking Normativity, Hart Publishing, 2018 (DOI 10.5040/9781509916276).

Kenneth Einar Himma, Bojan Spaić (eds.), Fundamental Rights: Justification and Interpretation, Eleven, 2016 (ISBN 978‐94‐6236‐656‐5).

„Epistemic Authority and Legal Interpretation“ in: Pierluigi Chiassoni, Bojan Spaić (eds.), Judges in Constitutional Democracies: A View from Legal Realism, Springer, 2020, pp. 171-199 (DOI 10.1007/978-3-030-58186-2)

„Autoritet i legitimitet sudstva (u Srbiji)“, Miodrag Jovanović (ur.), Sudstvo kao vlast, Centar za pravosudna istraživanja, 2020, str. 115-134 (ISBN 978-86-901122-3-4).

Бојан Спаић, Тумачење права у оквиру херменеутике Емилија Бетија, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, 351 стр. (ISBN 978-86-7630-887-3)

„Institutional Turn(s) in Theories of Legal Interpretation“, David Duarte, Pedro Moniz Lopes, Jorge Silva Sampaio (eds.), Legal Interpretation and Scientific Knowledge, Springer, 2019, pp. 187-209 (DOI 10.1007/978-3-030-18671-5).

“The Authority of Precedents in Civil-Law Systems”, Studia Iuridica Lublinensia, Vol. 27, No. 1, pp. 27–44 (DOI 10.17951/sil.2018.27.1.27).

“The Normativity of Basic Rules of Interpretation”, Kenneth Einar Himma, Miodrag Jovanović, Bojan Spaić (eds.), Unpacking Normativity: Conceptual, Normative, and Descriptive Issues, Hart Publishing, 2018, pp. 157-175 (ISBN 9781509916252).

“Institutional Control of Interpretation”, in: Mortimer Sellers, Stephan Kirste (eds.), Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy, Springer International Publishing, 2017, pp. 1-6 (DOI 10.1007/978-94-007-6730-0_213-1)

“Два поимања правних принципа”, Анали Правног факултета, бр. 1, 2017, стр. 109-130 (DOI 10.5937/AnaliPFB1701109S).

Бојан Спаић, Горан Дајовић, Право на образложену пресуду: Пракса Европског суда за људска права/Rightto a Reasoned Trial: Practice of The European Court ofHuman RightsЦентар за демократску транзицију/IVR Србија, 2016, 117 стр.  (ISBN 978-9940-583-16-3;).

“Арон Барак: Доктринарни интенционалиста између неоскептицизма и неоформализма”, у: Будимир Кошутић, Јасминка Хасанбеговић, Марија Караникић Мирић, Танасије Маринковић, Бојан Спаић, Нина Кршљанин, Милош Вукотић, Вања Ерор, Арон Барак: Судија и теоретичар права, IVR Србија/Досије Студио, Београд, 2016, стр. 75–96 (ISBN 978-86-6047-220-7).

Bojan Spaić, Damir Banović, Savremene problemi pravne i političke filozofije, Sarajevo, Šahinpašić, 2016 (ISBN 978-9958-41-660-6).

“Институционално рјешавање проблема семантичке неодређености у правном тумачењу”, у: Бојан Спаћ, Дамир Бановић (ур.), Савремени проблеми правне и политичке филозофије, Шахинпашић, Сарајево, 2016, стр. 121–147 (ISBN 978-9958-41-660-6).  

“Харт, Дворкин и институционална контрола правног тумачења” у: Биљана Ђорђевић, Милош Здравковић (ур.), Наслеђе политичке и правне филозофије Роналда Дворкина, Српско удружење за правну и социјалну филозофију, Београд, 2015, стр. 120-140 (ISBN: 978-8691882105).

Учешћа на конференцијама

Отворени разговори: Какве институције желимо у организацији Института за филозофију и друштвену теорију, Београд, 20. октобар 2020.
Излагање: Formalni i neformalni normativni sistemi – O uzaludnosti sistemskih promjena u Srbiji

XXIX World Congress у организацији International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, Луцерн, Швајцарска, 7-12. јул 2019.
Излагање: Legitimate and Illegitimate Constitutional Interpretation

Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2018 (XIV CEENJ Conference), Братислава, Словачка, 12-13. септембар 2019.
Излагање: Virtues and Vices of Formalism in Legal Reasoning

The Role of Courts in Contemporary Legal Orders, III “Erasmus” Legal Science Week“, Sofia, Bulgaria, 29-30. март 2019.
Излагање: The Legitimacy of Courts in Contemporary Democracies

Belgrade meets Lisbon meets Krakow – 2019 Legal Theory Summit у организацији Српског удружења за правну и социјалну филозофију (IVR Srbija), 19. октобар 2019.
Излагање: Interpretative Formalism: Doctrine, Theory or Ideology

Конференција Судска власт у организацији Центра за правосудна истраживања (CEPRIS), Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 29-30. новембар 2019.
Излагање: Ауторитет и легитимитет судске власти (у Србији)

Constitutional Patriotism у организацији Црногорске академије наука и умјетности, Подгорица, Црна Гора, 10. октобар 2018.
Излагање: Приврженост писаном и неписаном уставу домовине

Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2018 (XIIIth CEENJ Conference, University of Zagreb Faculty of law), 13.-14. септембар 2018.
Излагање: The Institutional Turn in Contemporary Theories of Legal Interpretation

Legal Interpretation and Scientific Knowledge organized by the Lisbon Legal Theory Group on the University of Lisbon, Faculty of Law, 22 June 2018.
Излагање: What is Vagueness, and Does it Matter?

Work in Progress конференција IVR Srbije, Правни факултет Универзитета Union, Beograd, 11. јун 2018.
Излагање: Epistemic Authority and Legal Interpretation

Теорија и пракса правног расуђивања курс за студент магистарских и докторских студија Правног факултета Универзитета у Београду, који организује српско одјељење Међународног удружења за правну и социјалну филозофију (IVR Srbija), 7-11 мај 2018.
Предавање: On Judicial Creation of Law

XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, Lisbon, 17-21 July 2017.
Излагање: Authority of Precedents in Civil-Law Systems

XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, Lisbon, 17-21 July 2017.
Излагање: Aharon Barak: Doctrinary Purposivist between Neo-scepticism and Neo-formalism

XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, Lisbon, 17-21 July 2017.
Излагање: Epistemic authority: Hermeneutical Insights

Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2017 Conference, Riga: Latvia, 15-16 September, 2017.
Излагање: Practical and Theoretical Authority of Precedents

Годишња међународна конференција Српског удружења за правну и социјалну филозофију “Interpreting Law: The Role of Judges in Contemporary Democracies”, Правни факултет Универзитета у Београду, Србија, 2016
Излагање: Epistemic Authority and Legal Interpretation

VIII годишња конференција “Central and Eastern European Forum for Young Legal, Social and Political Theorists” на тему Central and Eastern European socio-political and legal transition revisited – theoretical perspectives, Будимпешта, 22-23. април 2016
Излагање: Power, Authority and Legal Interpetation

XXVII свјетски конгрес Међународног удружења за правну и социјалну филозофију (International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy – IVR), Вашингтон, САД, јун 2015
Излагање: “Rules and Principles: What Kind of a Difference?”

Учешће на научним пројектима

ДомаћиЦентар за правосудна истраживања (Србија), Десет расправа о правосуђу, 01.05.2020 – 01.02.2022

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Предсједник Српског удружења за правну и социјалну филозофију (IVR Serbia)

Руководилац Belgrade Legal Theory Group

​Координатор Central and Eastern European Forum for Young Legal, Political and Social Theorists (CEE Forum)

Члан ​Српског удружења за уставно право

Главни и одговорни уредник Ревије за правну, политичку и социјалну теорију и филозофију – Eudaimonia

Награде и признања

2015 Награда фондације Миодраг Јовичић за најбољи докторат из области теорије права

2002/03 Студентска награда Правног факултета у Подгорици

2003/04 Студентска награда Правног факултета у Подгорици 2003/04

2004/05 Студентска награда Правног факултета у Подгорици 2001/02

2004/05 Стипендија Atlasmont банке по конкурсу 10 за 10, додјељена најбољим студентима Правног и Економског факултета у Подгорици године 2004/05

Остало

Детаљна биографија

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве