др Бранка Бабовић Вуксановић, доцент

501
011 3027 774
branka.babovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 14:15 - 15:45
Четвртак 12:00 - 13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Обавештавају се студенти да ће се други колоквијум из Грађанског процесног права код др Бранке Бабовић Вуксановић одржати у петак, 24.05.2024. год. у 14:15 часова у амфитеатру V.

Закључивање оцена студентима који не раде колоквијум ће се одржати у следећим терминима:

– група која има вежбе понедељком од 15:20 часова доћи ће у петак 24.05.2024. год. од 16:15 часова у амфитеатар IV,

– група која има вежбе понедељком од 17:10 часова доћи ће у петак  24.05.2024. год. од 16:30 часова у амфитеатар IV,

– група која има вежбе уторком од 09:50 часова доћи ће у петак 24.05.2024. год. од 16:45 часова у амфитеатар IV.

Одбране семинарских радова одржаће се у уторак, 07.05.2024. год. у 09:50 часова у слушаоници I.

Предмети

Основне студијеГрађанско процесно право
Мастер студијеМеђународно грађанско процесно право,
Право извршног поступка
Докторске студијеПарнично процесно право,
Грађанско процесно право ЕУ,
Право извршног поступка,
Ванпарнично процесно право,
Јавнобележничко право.

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2020
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)
Докторат
Година2019
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Множина субјеката у парничном поступку са елементом иностраности
Магистратура/мастер
Година2010
ИнституцијаJuristische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München
Област (тема)Schiedsverfahren über MAC-Klauseln in M&A Verträgen
Диплома
Година2007
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема) —————

Стручна и научна усавршавања

Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Хамбург, јул-август 2018.

Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law, Luxembourg, новембар- децембар 2014.

Познавање страних језика

енглески, немачки

Библиографија

• “Рочишта на даљину у парничном поступку”, Aнали Правног факултета Универзитета у Београду br. 2/2022, 553-569.

• “Предности арбитраже као начина решавања спорова код M&A трансакција”, Liber amicorum prof . dr. Mirko Vasiljevic (ур. Душан Поповић), Београд 2021, 435-448.

• “О достављању у парничном поступку”, Идентитетски преображај Србије (ур. Ивана Крстић), Београд 2021, 131-141.

• “Право на правично суђење и поступак о спору мале вредности”, Право и привреда 10-12/2019,

• “Множина субјеката у парничном поступку са елементом иностраности”, докторска дисертација, 2019, Правни факултет Универзитета у Београду;

• “Интервенцијска тужба”, Правни живот 12/2018, 35-47.

• “О увођењу групне тужбе англосаксонског типа у права држава чланица ЕУ”, Право и привреда 4-6/2017, 521-532,

• “Противтужба ratione personae”, Српска политичка мисао 4/2016, 385-402,

• “О дискрепанци између стварне и процесне легитимације код организационих тужби”, Српска политичка мисао 4/2015, 147-165,

• “Захтев да се уклони опасност од штете- процесни аспекти”, Право и привреда 4-6/2015, 154-167,

• “Заштита колективних интереса потрошача”, Анали Правног факултета Универзитета у Београду 2/2014, 215-228,

• “Забрана изношења нових чињеница и доказа у првостепеном парничном поступку”, Правни живот 12/2014, 105-117,

• „Парнични поступак и право на суђење у разумном року“, Право и привреда 4-6/2013, 454-466,

• “Колективизација судске заштите од дискриминације”, Правни живот 2012, 1011- 1021,

• “Питање корупције у инвестиционом прави”, Право и привреда 47/2010, 513- 525,

• “Schiedsverfahren über MAC Klauseln in M&A transactions”, Magisterarbeit an der Universität München

Учешћа на конференцијама

„The Heroes of Judicial Periphery Court Experts, Court Clerks and other Actors in the Shadow“, Public and Private Justice, Дубровник 29.5-2.6.2023. године.

„Private Law, Rule of Law and European Court of Human Rights: Comparative Perspectives from South- Eastern Europe“- Универзитет у Торину- октобар 2022, Торино, Италија.

“Gender and Law in Practice and Education”, Универзитет у Кадизу- јули 2021, Кaдиз, Шпанија.- члан научног одбора.

„Перспективе реформе парничног законодавства у БиХ“, ЦЕСТ БиХ у сарадњи са AIRE Центром, септембар 2021, Сарајево, БиХ.

„Актуелна питања из судске праксе привредних судова Републике Српске“, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, Бања Лука, новембар 2019, Бања Лука.

Учешће на научним пројектима

Домаћи:

Савремени проблеми правног система Србије- Реформа грађанског права

Међународни:

Private Law, Rule of Law and European Court of Human Rights: Comparative Perspectives from South- Eastern Europe- University of Torino

Erasmus + program of the European Union “New Quality in Education for Gender Equality –Strategic Partnership for the Development of a Master’s Study Program LAW AND GENDER”

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан радне групе Министарства правде за израду Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку Републике Србије 2021. године

Члан редакције часописа „Страни правни живот“

Награде и признања

Стипендије: Министарства просвете и науке Републике Србије, Фонда за младе таленте Републике Србије, DAAD, BayHost, WUS Austria у сардњи са др. Зоран Ђинђић фондом.

Треће место на такмичењу за Frederic Eiseman наградуна Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2007. године Награда Владе Републике Србије за успех на међунарондим студенским такмичењима 2007. године

Остало

Биографија

Практикант у Агенцији за развој привреде града Беча, Беч октобар 2007-јануар 2008.

Пре избора у најниже звање на факултету, била је адвокатски приправник у канцеларији Петрикић и партнери о.а.д, а затим адвокат у одељењу за решавање спорова адвокатске канцеларије Карановић&Николић о.а.д.

Материјали за наставу и испите

Техничка упутсва за израду семинарског рада

Упутство за ауторе

Списак студената који су редовни на предавањима из Грађанског процесног права

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве