др Бранка Бабовић Вуксановић, доцент

501
011 3027 774
branka.babovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 17:00 - 18:30
Среда 9:30 - 11:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеГрађанско процесно право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

„О дискрепанци између стварне и процесне легитимације код организационих тужби“, Српска политичка мисао бр. 4/2015, 147-165.

„Захтев да се уклони опасност од штете – процесни аспекти“, Право и приведа бр. 4-6/2015, 154-167.

„Заштита колективних интереса потрошача“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду бр. 2/2014, 215-228.

„Преклузија у изношењу нових чињеница и доказа и првостепеном парничном поступку“, Правни живот бр. 12/2014, 105-117.

„Колективизација судске заштите од дискриминације“, Правни живот бр. 11/2012, 1011-1021.

„Питање корупције у инвестиционом праву“, Право и привреда, 4-6/2010, 513-524, прерађен семинарски рад.

„Schiedsverfahren über MAC Klauseln in Unternehmenskaufverträgen“, мастер рад, необјављено.

„Behandlung von Korruption im Investitionsschutzrecht“, семинарски рад одбрањен на мастер студијама.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Бранка Бабовић је рођена у Београду. Завршила је Трећу београдску гимназију. Октобра 2007. године је дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду.

Мастер студије је завршила на Правном факултету Универзитета у Минхену (Ludwig Maximilians Universität München). Тема мастер рада –Schiedsverfahren über MAC Klauseln in Unternehmenskaufverträgen.

Од 2012.године студент је докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду, Грађанскоправна ужа научна област III (Грађанско процесно право). Литературу за припрему докторске диертације је прикупљала приликом истраживачких боравака на Макс Планк инситуту за међународно, европско и регулаторно право у Луксембургу у децембру 2014. године, као и на Макс Планк институту за међународно приватно право у Хамбургу у новембру 2015. године.

У току студија је била корисник стипендија: Републике Србије, Града Београда, Немачке службе за академску размену (ДААД), Баварског универзитетског центра (BayHost), Светског универзитетског центра (WUS Austria) у сарадњи са Фондом др Зоран Ђинђић, Фондације за унапређење научног и уметничког подмлатка, Фонда за младе таленте Републике Србије. Била је члан тима који је освојио треће место на студентском такмичењу из области међународног привредног и арбитражног права „Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot“ 2007. године.

У периоду од октобра 2007. године до јануара 2008. године је била на пракси у Агенцији за развој привреде града Беча (Wiener Wirtschaftsförderungsfonds).

Положила правосудни испит са одликом из Међународног приватног права.

Била је адвокатски приправник у београдској канцеларији CMS Reich Rohrwig Hasche Sigle, а као адвокат је радила у адвокатској канцеларији Карановић и Николић.

Од 2012. године је сарадник у настави за грађанскоправну ужу научну област – предмет Грађанско процесно право.

Материјали за наставу и испите

Колоквијум из Грађанског процесног права ће се одржати 22.04.2021. у 17:10.

Обавештавају се студенти да ће се консултације у наредном периоду обављати online.
Студенти би требало те да ми доставе своје email адресе, заједно са именом и бројем индекса након чега ћу им послати линк за WebEx састанак.

Обавештење о условима за полагање испита на основним студијама код доцента др Бранке Бабовић

До завршетка школске 2019/2020 године (закључно са септембром 2020. године) испитиваћу оне области ГППа које су заједничке за сва објављена испитна питања (највећи део испитних питања код свих професора). Дакле, студенти се могу ослонити на области које су обухваћене било којим објављеним  испитним питањима, док конкретна формулација питања неће бити нужно иста као у списку по коме учите.

Нa испиту код доцент др Бранке Бабовић не важи ослобађање од полагања извршног и ванпарничног поступка у јунском 1 и јунском 2 испитном року. Важе бенефиције саопштене вежбачима који су у току семестра радили есеје.

Док трају посебна правила за спровођење испита за време пандемије, испити ће се одржавати само усмено постављањем три испитна питања.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве