др Бранка Бабовић Вуксановић, доцент

501
011 3027 774
branka.babovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 10:30 - 12:00
Среда 12:30 - 14:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеГрађанско процесно право
Мастер студијеМеђународно грађанско процесно право,
Право извршног поступка
Докторске студијеПарнично процесно право,
Грађанско процесно право ЕУ,
Право извршног поступка,
Ванпарнично процесно право,
Јавнобележничко право.

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2020
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)
Докторат
Година2019
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Множина субјеката у парничном поступку са елементом иностраности
Магистратура/мастер
Година2010
ИнституцијаJuristische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München
Област (тема)Schiedsverfahren über MAC-Klauseln in M&A Verträgen
Диплома
Година2007
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема) —————

Стручна и научна усавршавања

Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Хамбург, јул-август 2018.

Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law, Luxembourg, новембар- децембар 2014.

Познавање страних језика

енглески, немачки

Библиографија

• “Рочишта на даљину у парничном поступку”, Aнали Правног факултета Универзитета у Београду br. 2/2022, 553-569.

• “Предности арбитраже као начина решавања спорова код M&A трансакција”, Liber amicorum prof . dr. Mirko Vasiljevic (ур. Душан Поповић), Београд 2021, 435-448.

• “О достављању у парничном поступку”, Идентитетски преображај Србије (ур. Ивана Крстић), Београд 2021, 131-141.

• “Право на правично суђење и поступак о спору мале вредности”, Право и привреда 10-12/2019,

• “Множина субјеката у парничном поступку са елементом иностраности”, докторска дисертација, 2019, Правни факултет Универзитета у Београду;

• “Интервенцијска тужба”, Правни живот 12/2018, 35-47.

• “О увођењу групне тужбе англосаксонског типа у права држава чланица ЕУ”, Право и привреда 4-6/2017, 521-532,

• “Противтужба ratione personae”, Српска политичка мисао 4/2016, 385-402,

• “О дискрепанци између стварне и процесне легитимације код организационих тужби”, Српска политичка мисао 4/2015, 147-165,

• “Захтев да се уклони опасност од штете- процесни аспекти”, Право и привреда 4-6/2015, 154-167,

• “Заштита колективних интереса потрошача”, Анали Правног факултета Универзитета у Београду 2/2014, 215-228,

• “Забрана изношења нових чињеница и доказа у првостепеном парничном поступку”, Правни живот 12/2014, 105-117,

• „Парнични поступак и право на суђење у разумном року“, Право и привреда 4-6/2013, 454-466,

• “Колективизација судске заштите од дискриминације”, Правни живот 2012, 1011- 1021,

• “Питање корупције у инвестиционом прави”, Право и привреда 47/2010, 513- 525,

• “Schiedsverfahren über MAC Klauseln in M&A transactions”, Magisterarbeit an der Universität München

Учешћа на конференцијама

„Private Law, Rule of Law and European Court of Human Rights: Comparative Perspectives from South- Eastern Europe“- Универзитет у Торину- октобар 2022, Торино, Италија.

“Gender and Law in Practice and Education”, Универзитет у Кадизу- јули 2021, Кaдиз, Шпанија.- члан научног одбора.

„Перспективе реформе парничног законодавства у БиХ“, ЦЕСТ БиХ у сарадњи са AIRE Центром, септембар 2021, Сарајево, БиХ.

„Актуелна питања из судске праксе привредних судова Републике Српске“, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, Бања Лука, новембар 2019, Бања Лука.

„Стручни скуп поводом обележавања Светског дана потрошача“, Министарство трговине, туризма и услуга Републике Србије, фебруар 201, Београд.

Учешће на научним пројектима

Домаћи:

Савремени проблеми правног система Србије- Реформа грађанског права

Међународни:

Private Law, Rule of Law and European Court of Human Rights: Comparative Perspectives from South- Eastern Europe- University of Torino

Erasmus + program of the European Union “New Quality in Education for Gender Equality –Strategic Partnership for the Development of a Master’s Study Program LAW AND GENDER”

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан радне групе Министарства правде за израду Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку Републике Србије 2021. године

Члан редакције часописа „Страни правни живот“

Награде и признања

Стипендије: Министарства просвете и науке Републике Србије, Фонда за младе таленте Републике Србије, DAAD, BayHost, WUS Austria у сардњи са др. Зоран Ђинђић фондом.

Треће место на такмичењу заFrederic Eiseman наградуна Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2007. године Награда Владе Републике Србије за успех на међунарондим студенским такмичењима 2007. године

Остало

Едукатор на више од десет обука судија привредних судова у региону (БиХ, ЦГ).

Радионице са судијама и адвокатима у Србији.

Пише стручна мишљења о садржини српског права за потребе поступака пред иностраним судовима.

Експерт на пројектима реформе правосуђа у региону.

Биографија

Практикант у Агенцији за развој привреде града Беча, Беч октобар 2007-јануар 2008.

Пре избора у најниже звање на факултету, била је адвокатски приправник у канцеларији Петрикић и партнери о.а.д, а затим адвокат у одељењу за решавање спорова адвокатске канцеларије Карановић&Николић о.а.д.

Материјали за наставу и испите

Колоквијум из Грађанског процесног права ће се одржати 22.04.2021. у 17:10.

Обавештавају се студенти да ће се консултације у наредном периоду обављати online.
Студенти би требало те да ми доставе своје email адресе, заједно са именом и бројем индекса након чега ћу им послати линк за WebEx састанак.

Обавештење о условима за полагање испита на основним студијама код доцента др Бранке Бабовић

До завршетка школске 2019/2020 године (закључно са септембром 2020. године) испитиваћу оне области ГППа које су заједничке за сва објављена испитна питања (највећи део испитних питања код свих професора). Дакле, студенти се могу ослонити на области које су обухваћене било којим објављеним  испитним питањима, док конкретна формулација питања неће бити нужно иста као у списку по коме учите.

Нa испиту код доцент др Бранке Бабовић не важи ослобађање од полагања извршног и ванпарничног поступка у јунском 1 и јунском 2 испитном року. Важе бенефиције саопштене вежбачима који су у току семестра радили есеје.

Док трају посебна правила за спровођење испита за време пандемије, испити ће се одржавати само усмено постављањем три испитна питања.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве