др Владан Петров, редовни професор

кабинет 339 (види на мапи зграде)
011 3027 686
vpetrov@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 13:30 - 15:00
Среда 15:00 - 16:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУставно право
Парламентарно право

Академска каријера

Докторат: Правни факултет Универзитета у Београду, 2002-2005

Постдипломске студије: Правни факултет Универзитета у Београду, 1999-2002

Основне студије: Правни факултет Универзитета у Београду, 1994-1999

Стручна и научна усавршавања

Катедра за уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2000 – данас;

Судија Уставног суда Републике Србије, 2019- данас;

Испитивач на правосудном испиту на предмету Уставно право и правосуђе, 2017- данас;

Продекан за наставу Правног факултета у Београду, 2012-2018;

Вд декана Правног факултета у Београду, април-септембар 2018;

Председник Одбора за амнестију председника Републике, 2015-2019;

Председник управног одбора Института за упоредно право у Београду, 2019;

Редовни професор уставног права и парламентарног права, 2016;

Координатор курса Дипломатске академије при Министарству спољних послова; 2012-2014, 2020-данас;

Ванредни професор уставног права и парламентарног права, 2011-2016;

Доцент за уставно право, 2006-2011;

Асистент у настави, 2000-2006;

Познавање страних језика

српски (матерњи), енглески (напредни), француски (средњи), немачки (основни ниво)

Библиографија

НАЈЗНАЧАЈНИЈА ДЕЛА (књиге на српском)

Уставно право, В. Петров, М. Станковић, Београд, 2020;

Уставно право, В. Петров, Д. Симовић, Београд 2014 (2018);

Људска права, Д. Симовић, М. Станковић, В. Петров, Београд 2018;

Уставна правда у бившим југословенским републикама – норма, теорија, пракса, О. Вучић, В. Петров, Д. Симовић, Београд, 2010;

Парламентарни закон, Београд, 2010 (2015, 2017);

Енглески устав, Београд, 2007;

Сукоб домова у дводомном систему, Београд, 2004;

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Венецијанске комисије, 2021- данас;

Члан Међународног саветодавног и стручног одбора Средњеевропског часописа за упоредно право, 2020 – данас;

Уредник часописа за правне и друштвене науке, 2019-данас;

Члан Радне групе за израду правне анализе уставног оквира правосуђа, 2014;

Сарадник Центра за јавно право (Сарајево), 2012-2016;

Уредник Секције Уставно право на Копаоничкој школи права, 2009-данас;

Члан редакције Анали Правног факултета у Београду (Часопис за правне и друштвене науке), 2007-2018;

Члан Владине комисије за избор заменика директора Законодавног савета Владе, 2007;

Члан Радне групе при Министарству правде за израду Закона о Уставном суду Србије, 2007.

Награде и признања

Диплома Међународне академије уставног права, (Тунис), 2005

Остало

Детаљна биографија

Владан Петров је рођен 4. јула 1975. у Смедереву. Основну школу и Гимназију, као и нижу музичку школу, завршио је с одличним успехом у Смедереву. На Правни факултет у Универзитета у Београду уписао се школске 1994/1995, дипломиравши школске 1998/1999, са просечном оценом 9,80. Магистарску тезу под насловом „Сукоб домова у дводомом систему” одбранио је с одликом 12. децембра 2002. године. Ова теза објављена је у издању Службеног гласника, маја 2004. године. Докторску дисертацију, под насловом „Енглески устав – природа и структура”, одбранио је с одликом, 30. новембра 2005. године. Ову дисертацију, под насловом „Енглески устав”, објавио је у издању Службеног гласника и Правног факултета у Београду, јула 2007. године.

Владан Петров је два пута изабран за члана Савета Правног факултета Универзитета у Београду (2002 – мандат му је престао пре времена због одласка на одслужење војног рока, 2004-2006), а био је и члан Надзорног одбора Југословенског удружења за уставно право (у два мандата). Носилац је дипломе Међународне академије за уставно право(са седиштем у Тунису). Члан је редакције часописа Анали Правног факултета у Београду (2006-2009, 2009-…) и уредник секције Уставноправна питања катедре Право на правну државу Копаоничке школе природног права (од 2009). Члан је Управног одбора фондације „Радомир Лукић” и Издавачког одбора Центра за издаваштво Правног факултета Универзитета у Београду.

Владан Петров је био члан радне групе, формиране при Министарству правде, за израду нацрта Закона о Уставном суду (2007). Више пута био је ангажован као стручњак за уставно право од стране ОЕБС-а (2007, 2008) и УНДП-а (2009, 2010). Јуна 2010. био је стручни консултант при УНДП-у за израду новог пословника Народне скупштине Републике Србије. Високи службенички савет именовао га је неколико пута (2008 – 2011) за члана конкурсних комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја помоћника министара и других државних службеника. Говори енглески, а служи се француским и немачким језиком.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве