др Далибор Ђукић, ванредни професор

Секретар Катедре за правну историју

кабинет 162 (види на мапи зграде)
dalibor.djukic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеЦрквено право
Српска правна историја
Мастер студије
Докторске студије

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2017
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Докторат2016
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правна историја
Магистратура/мастер
Година2011
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Државно-црквено право и грчка правна традиција
Година2012
ИнституцијаТеолошки факултет Аристотеловог универзитета у Солуну
Област (тема)Однос државе и цркве у Србији – Закон о црквама и верским заједницама
Диплома
Година2009
ИнституцијаТеолошки факултет Аристотеловог универзитета у Солуну

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, руски, грчки

Библиографија

1. Σχέσεις κράτους-εκκλησίας στη Σερβία, O Νόμος περί εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων, магистарски рад из научне области Црквено и канонско право, Теолошки факултет Аристотеловог универзитета у Солуну, Солун 2012.

2. „Компаративни приказ актуелних односа државе и цркава и верских заједница у Словенији и Србији“, Изазови европских интеграција 24/2012.

3. „Закон о црквама и верским заједницама и улога полиције у заштити слободе вероисповести“, НБП: наука, безбедност, полиција 3/2012.

4. „Савремени изазови државно-црквеног права“, Анали Правног факултета у Београду 1/2013.

5. „Црквена и царска власт у Византији“, Зборник радова 1700 година Миланског едикта, Ниш 2013.

6. „Европски суд за људска права и аутономија цркава и верских заједница“, Harmonius: journal of Legal and Social Studies in South East Europe 1/2013.

7. „Однос државе према верским лидерима у пракси Европског суда за људска права“, Право и друштвена стварност, Косовска Митровица 2014.

8. „Ограничења уласка на Свету Гору“, Српска теологија данас 2013, Београд 2014.

9. “Негативни аспект слободе вероисповести у пракси Европског суда за људска права“ Harmonius: journal of Legal and Social Studies in South East Europe 1/2014.

10. „Правни положај и организација монаштва на Светој Гори након Првог балканског рата“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 1/2015.

11. „Света Гора – питање суверенитета“, Зборник радова са међународне конференције Религија, политика, право, Београд-Будва 2015.

12. „Правни субјективитет верских заједница у европском систему заштите људских права“, Harmonius: journal of Legal and Social Studies in South East Europe 1/2015.

Учешћа на конференцијама

1700. година Миланског едикта, Ниш16-19. мај 2013.

Politicisation of Religion and Rights of Religious Minorities“, Женева 16-18. септембар 2013.

The Patriarchal Institution in History and Experience in Today’s Canonical Experience , Софија – Видин 10-12. октобар 2013.

Српска теологија данас 2013 , Београд 14. децембар 2013.

Legal reform in EU Accession Process , VIII HARMONIUS SCHOOL OF LAW , Златибор 05-08. децембар 2013.

Религија, право, политика, Будва 03-05. октобар 2015.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиСтратешки пројекат Правног факултета Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије“

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен 1986. године у Ваљеву.

Основно образовање: Основна школа „Жикица Јовановић Шпанац“, Ваљево;

Средње образовање: Општи црквени лицеј Св. Кирила и Методија у Килкису (Грчка)

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве