мр Данка Стојаковић, наставник страног језика

кабинет 281 (види на мапи зграде)
011 3027 659
danka@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Консултације понедељак

https://us02web.zoom.us/j/89664205647?pwd=MVBUZmVsa2ZTZ0MvUFF3U0Erelc3Zz09

Meeting ID: 896 6420 5647

Passcode: 614039

Консултације четвтак

https://us02web.zoom.us/j/86276364049?pwd=VU9PcndBem1PczJvSDd2M05qYVZWUT09

Meeting ID: 862 7636 4049

Passcode: 692841

Предмети

Основне студијеСтрани језик правне струке – Немачки

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2019.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Страни језик
Магистратура/мастер
Година1990.
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Наука о књижевности
Диплома
Година1984.
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Сарајеву
Област (тема)Немачки језик и књижевност

Стручна и научна усавршавања

1982/1983 Универзитет у Грајфсвалду

1984/1985 Универзитет у Манхајму

1997-2010 Учешће у програмима усавршавања немачког језика правне струке у организацији Гете института

Познавање страних језика

говоринемачки, енглески

Библиографија

Уџбеници:

Немачки језик у праву, Правни факултет, Београд 2011 (друго издање 2016)

Чланци:

Учење учења као пут ка аутономији у настави језика струке, у: Тематски зборник са 4. међународне конференције СУНСЈСС Страни језик струке и професионални идентитет, Београд 2018

Динамизам односа између аутономије и мотивације, у: Зборник радова са 3. међународне конференције УНСЈ Од теорије до праксе у језику струке, Загреб 2018

Од речи до поруке: приступ настави консекутивног превођења, у: Зборник радова 3. међународне конференције УНСЈ Од теорије до праксе у језику струке, Загреб 2018

Могућности у домену интринзичке мотивације у настави страног језика струке, излагање на 5. међународној конференцији СУНСЈСС Језик – Струка – Наука – 2.1, Београд, април 2021

Утицај наставе језика струке у дигиталном окружењу на мотивацију студената, излагање на међународној конференцији Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives, Будва, 17-18. септембар 2021

Учешћа на конференцијама

LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES: TRENDS AND PERSPECTIVES – International conference, 17-18 September, 2021, Budva, Montenegro

ЈЕЗИК-СТРУКА-НАУКА-2.1 – 5. међународна конференција СУНСЈСС, 24-25 април 2021, Београд

ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ У ЈЕЗИКУ СТРУКЕ – 4. међународна конференција УНСЈ, фебруар 2019, Загреб

ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ У ЈЕЗИКУ СТРУКЕ – 3. међународна конференција УНСЈ, фебруар 2018, Загреб

СТРАНИ ЈЕЗИК СТРУКЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ – 4. међународна конференција СУНСЈСС, септембар 2017, Београд

Учешће на научним пројектима

ДомаћиПројекат Правног факултета Универзитета у Београду Епидемија. Право. Друштво. за 2021. годину

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Друштво за стране језике и књижевности Србије – секција универзитетских наставника страног језика струке

Награде и признања

Остало

Стални судски тумач за немачки језик, постављен решењем бр. 740-06-748/2000-04 од 13.03.2000.

TELC (The European Language Certificates) лиценца за испитивача бр. 61.005476.Б од 15.09.2003. издата од стране WBT Weiterbildungs-Testsystem GmbH Frankfurt

Training for Trainers – семинар за наставнике конференцијског превођења организован у Бриселу од 14. до 18. јануара 2019. од стране Генералног директората за превођење Европске комисије

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве