др Драган Митровић, редовни професор у пензији

draganm@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУвод у право
Аутономно право
Мастер студијеТеорија државе и права
Аутономно право
Холизам и право
Докторске студијеТеорија државе и права
Аутономно право
Холизам и право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2000.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)превнотеоријска
Докторат
Година1987.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)превнотеоријска
Магистратура/мастер
Година1982.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)превнотеоријска
Диплома
Година1976.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Универзитет у Кракову, Пољска, 1979.

Универзитет Хајлдерберг, Немачка, 2006.

Познавање страних језика

говориенглески, руски

Библиографија

Држава и право у теорији државе и права (хрестоматија, изд. „Службени лист СФРЈ“, Београд, 1992.),

Теорија хаоса и правна теорија (монографија, изд. „Visio mundi academic press“, Нови Сад, 1993.);

Теорија хаоса и правна теорија. Моделовање и рачунарска симулација у праву (монографија са Љубишом В. Станојевићем, изд. „Службени лист СРЈ“, Београд, 1996);

Начело законитости – појам, садржина, облици (монографија, изд. „ЦП ПФ у Београду“, 1996);

Аутономно право (уџбеник са Будимиром П. Кошутићем, изд. „ЦП ПФ у Београду“, 1996);

Начела, облици, идеје, баштина. Из правне теорије (монографија – избор радова, изд. „Службени лист СРЈ“, Београд, 1997);

О правној држави и другим правним темама (монографија – избор радова, изд. „Службени лист СРЈ“, Београд, 1998);

Увод у право (уџбеник са Радомиром Д. Лукићем и Будимиром П. Кошутићем, изд. „Службени лист“, Београд, 1999-2002);

Пут права. Холистичка парадигма света и права у светлу теорије хаоса и правне теорије (монографија, изд. „Службени лист СРЈ“, Београд, 2000);

Основи права (уџбеник, изд. „Универзитет Сингидунум“, Београд, 2003-2008);

Правна теорија (уџбеник, изд. „Универзитет Синергија“, Бјељина, 2006);

Правна теорија (монографија, изд. „Правни факултет у Београду“ и „ЈП Службени гласник“, Београд, 2007);

Држава, право, правда, правници (монографија, изд. „Правни факултет у Београду“ и „ЈП Службени гласник“, Београд, 2009);

Теорија државе и права (монографија, изд. „Досије студио“, Београд, 2010);

Увод у право (уџбеник са проф. др Горданом Вукадиновић и проф. др Марком Трајковићем, изд. „Досије студио“, Београд – Нови Сад – Ниш, 2013);

Аутономно право (уџбеник, 5 изд. „Правни факултет у Београду“ и „ЈП Службени гласник“, Београд, 2015);

Увод у право (уџбеник, 7 изд., „Правни факултет у Београду“, Београд, 2017).

О праву. Изабрани есеји/ On the Law. Selected Essays (мнографија, 1 изд. „Правни факултет у Београду“, Београд, 2017 и 2. изд. „Досије студио“, Београд, 2017.

Учешћа на конференцијама

Религија, политика, друштво, међународни научни скуп, Институт за упоредно право, Митрополија црногорскоприморска, ИИУ, Светигора, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, 1-4. октобар, Цетиње 2015;

Проблеми функционисања правне државе у региону, међународни научни скуп, Правни факултет у Источном Сарајеву, 26. октобар, Пале 2013, Република Српска;

II Мiжнародноi науково-практичноi конференцii . Малиновськi чiтання, 15-16 листопада, Острог 2013, Украiина;

25th IVR Congress Law, Science and Technology, Series A. Methodology, Logics, Hermeneutics, Law and Finance , 15–20 . August , Frankfurt am Main 2011 ;

Право, вера, култура, међународни научни скуп, 18-19. мај, Београд 2011;

Светска држава у теорији и пракси, међународни научни скуп, Институт за европске студије, 26. септембар, Београд 2011;

Начела и вриједности правног система – норма и пракса , међународни научни скуп, 29. октобар, Источно Сарајево, Пале2011, Република Српска;

Европска заједница народа и универзалне вредности (The European Union as a Model of the European Community of Nations and its Universal European Values) , међународни скуп, 11-13. септембар, Сремски Карловци 2008;

Америчка јуриспруденција XX века ( American Jurisprudence of the 20th Century), међународни скуп, 31. март – 2. април, Сремски Карловци 2006;

Округли сто на тему Проблеми одређивања појма права, 22. децембар, Подгорица 2002; Сви сусрети на међународним скуповима Копаоничке школе природног права од 1996. итд.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиРазвој правног система Србије и хармонизација с правом Европске уније, пројекат Правног факултета Универзитета у Београду;
Идентитетски преображаји Србије, пројекат Правног факултета Универзитета у Београду.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Групе за теорију права Српске академије наука и уметности;

Члан Семинарске групе за теорију државе и права Правног факултета у Београду;

Члан и један од оснивача Југословенског удружења за теорију, филозофију и социологију права;

Члан и један од оснивача Новосадске асоцијације за теорију, етику и филозофију права;

Члан и један од оснивача Српског удружења за правну теорију и социјалну филозофију (Serbian Association of International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy /IVR/);

Члан Биоетичког друштва Србије итд.

Награде и признања

Остало

Продекан за науку Правног факултета Универзитета у Београду од 1984 до 1988. и од 2000 до 2001. године;

Покретач посебне библиотеке Преводи дела великих правника (од 1997), касније Светска правна баштина (од 2010);

Шеф Катедре за теорију, социологију и филозофију на Правном факултету Универзитета у Београду од 2009. до 2015;

Управник Центра за издаваштво и информисање Правног факултета Универзитета у Београду од 2010;

Председавајући УО Института за филозофију и друштвену теорију од 2014;

Члан УО Агенције за борбу против корупције од 2015;

Члан редакције часописа међународног часописа „Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe“ од 2010 до 2015. године

Члан редакције часописа „Анали Правног факултета у Београду“ од 2009 до 2016.

Детаљна биографија

Рођен 1953. у Београду.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве