др Ивана Крстић, редовни професор

Управник Института за правне и друштвене науке

кабинет 419 (види на мапи зграде)
011 3027 706
ikrstic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеМеђународно јавно право
Људска права, мањинска права
Међународно правосуђе
Мастер студијеМеђународно јавно право
Људска права
EU Anti-Discrimination Law
EU Human Rights Law
Докторске студијеМеђународно јавно право
Људска права
Међународно правосуђе

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2014.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународно јавно право
Људска права
Докторат
Година2008.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Универзална надлежност у међународном праву за тешке повреде људских права – докторска дисертација
Магистратура/мастер
Година2004.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Забрана мучења и других облика злостављања у међународном праву, с посебним освртом на европске стандарде – магистарска теза
LLM
Година2003.
ИнституцијаПравни факултет, Универзитет у Питсбургу (University of Pittsburgh School of Law, Center for International Legal Education)
Област (тема)Међународно јавно право, Људска права
Диплома
Година1998.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународни смер

Стручна и научна усавршавања

окт. 2006. – јун 2007. – деветомесечно истраживање на Универзитету Оксфорд(Exeter college), Чивнинг стипендија (Chevening scholarship)

септ. 2006. – једномесечна истраживачка стипендија аустријског Министарства за образовање, науку и културу на Правном факултету у Бечу, под надзором проф. др Кристофа Шроје (Christoph Schreuer)

јун 2005. – једномесечно истраживање на Институту CERI у Паризу (АRI пројекат), стипендија француске владе

Познавање страних језика

говориенглески
користируски, шпански, француски

Библиографија

Монографије

 • Право на азил – међународни и домаћи стандарди, (коаутор са Марком Давинићем), Правни факултет, Београд, 2013.
 • Универзална надлежност у међународном праву за тешке повреде људских права, Правни факултет, Београд, 2013 (новелирана и допуњена докторска дисертација), 334 стране.
 • EU Law on the Elimination of Discrimination, Досије, Pogestei Edition, Београд, Марибор, 2009, (коаутор са Родољубом Етинским).
 • Магистарски рад: Забрана мучења и других облика злостављања у међународном праву, с посебним освртом на европске стандарде, 2004.

Уџбеници

 • Међународна људска права, уџбеник, (коаутор са Миланом Пауновићем и Борисом Кривокапићем), Правни факултет Универзитета у Београду, издања 2013, 2014. и 2015.

Приручници

 • Особе од поверења – приручник за запослене у сектору безбедности у Србији (група аутора, UNWOMEN, 2014
 • Водич за координаторе и сараднике локалних Канцеларија за младе у раду са осетљивим групама, (група аутора), ОЕБС, 2015
 • Судска грађанскоправна заштита од дискриминације (група аутора), Повереник за заштиту равноправности, Правосудна академија, Београд, 2012.
 • Заштита права миграната у Републици Србији, приручник за државне службенике и службенике у локалним самоуправама, Међународна организација за миграције, 2012 (енглеско и српско издање).
 • Први парламентарни приручник за посланике у Србији на тему остваривање права деце са инвалидитетом, (коаутор са Дамјаном Татићем), Народна скупштина РС, Београд, 2011 (енглеско и српско издање)

Коментари

 • Коментар Закона озабрани дискриминације (коаутор са Невеном Петрушић и Танасијем Маринковићем), Повереник за заштиту равноправности, Правосудна академија, Београд, 2014.

Практикуми и читанке

 • Читанка за Правну клинику за антикорупцију (Радмила Васић), Правни факултет Универзитета у Београду, 2015.
 • Практикум Трговина људима – међународни и домаћи правни стандарди (коаутор са Бојаном Чучковић), Заједнички програм UNHCR, IOM, UNODOC за борбу против трговине људима у Србији, Правни факултет, 2012.

Око 30 чланака написаних на српском и енглеском језику

Учешћа на конференцијама

 • Експертска конференција о академској иницијативи у области антикорупције, UNODC (Беч, август 2014. и Доха, мај 2015.)
 • International Criminal Law – Phylosophical and Practical Aspects, Српско удружење за правну и социјалну филозофију, Правни факултет, 25. октобар 2013. – излагање на тему Recognition of Universal Jurisdiction over Genocide
 • Current reflections on EU Anti-Discrimination Law, 11-12. novembar 2013, Trier
 • 3rd Civil Law Forum in Tirana, SEELS Network for Lawyers, Authonomy and Antidiscrimination in Private Law, 10-12- март 2013, Тирана, представљање националног извештаја за Србију
 • Culture of Human Rights, међународна конференција црногорске академије наука и умјетности, 6. децембар 2012.- реферат на тему Human Rights Culture in Serbia: example of discrimination
 • Political and Human Rights Culture as Prerequisite of Constitutional Democracy, међународна конференција, ФПН, 24 – 25. новембар 2012. – реферат на тему Human Rights culture in Serbia – The Case of Sexual Minorities
 • Colloquium, Teaching Climate Change and the UN System, Правни факултет у Београду,17 – 18. мај 2010. – реферат
 • Годишња конференција Британског института за међународно и упоредно право, Владавина права и пост-конфликтна држава, Лондон, 2007.
 • Транзициона правда и међународно право: сарадња или конкуренција, Центар за политику и међународне односе, Оксфорд, 2007.
 • 97 годишњи сусрет Америчког удружења за међународно право, Април 2-5, Вашингтон, САД, 2003.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиФакултетски пројекат Идентитетски преображај Србије
МеђународниEuropean Network of Legal Experts on Gender Equality and Non-discrimination for Serbia (European Commission); Legal protection against discrimination in South East Europe (SEELS/GIZ); GIZ Legal and Judicial Reform Program; Non-Discrimination Curriculum Development for the Judicial Academy OSCE.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

АCUNS, Беч, члан од 2011.

Удружење за међународно право, српски огранак, члан од 2001.

Удружење правника Србије, члан од 2001.

Британски институт за међународно и упоредно право (BIICL), члан 2006/07.

Удружење правника са Оксфорда (Oxford Law Society), члан 2006/07.

Америчко удружење за међународно право (АSIL), члан (три одељења: Људска права, Жене у међународном праву, Међународно право за предаваче) 2002/03.

Српско удружење за уставно право, члан oд 2011.

Награде и признања

Остало

Чланство у владиним телима:

 • Савет за односе са Европским судом за људска права, заменица председника (април 2013. – децембар 2014)
 • Комисија за азил, члан (септембар 2012. – септембар 2016)
 • Републичка стручна комисија за лечење трансродних поремећаја, придружени члан (april 2012 – april 2013)

Радне групе:

 • члан Радне групе за израду Закона о бесплатној правној помоћи
 • члан Раде групе за израду Закона о медијацији
 • члан Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова и измена и допуна Судског пословника, као и других потребних измена релевантног нормативног оквира у правцу прецизног регулисања начина усаглашавања судске праксе
 • члан радне групе за израду Стратегије и Акционог плана за реформу правосуђа 2013 – 2017. (подгрупе: непристрасност и квалитет правде)

Експерткиња, ангажована на различитим пројектима у области азила, дискриминације и других сродних тема од стране ОЕБС-а, УНИЦЕФ-а, УНХЦР-а, ИОМ-а, Светске банке, UNWOMEN, UNDP-ја, UNFPA, USAID-a.

Детаљна биографија

Рођена у Земуну 1978. Завршила је Земунску гимназију.

Материјали за наставу и испите

Полазници курса азил и ЕКЉП

Међународно јавно право – предавања

Међународна људска права – предавања

Мањинска права – предавања

Међународно хуманитарно право – предавања

Студије рода

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Међународно јавно право

Људска права

Међународно правосуђе

Стручна група из Међународног јавног права на енглеском

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве