др Игор Вуковић, редовни професор

Председник Библиотечког одбора

кабинет 161 (види на мапи зграде)
011 3027 621
igorvu@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 15:30 - 17:00
Среда 12:00 - 13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКривично право
Казнена одговорност правних лица и прекршајно право
Мастер студијеКривично право (материјално и процесно)
Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције
Докторске студијеКривично право
Прекршајно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2018.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Докторат
Година2008.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Магистратура/мастер
Година2004.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Диплома
Година1998.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Једномесечни боравак на Правном факултету Универзитета у Хајделбергу 2005. године

Познавање страних језика

говориенглески, руски

Библиографија

„Кривичноправни проблеми преношења ХИВ-а“, Crimen, год. I, бр. 1/2010, ISSN 2217‒219X, стр. 66‒90.

„Материјално довршење кривичнога дела“, Анали Правног факултета у Београду, год. LVI, бр. 2/2008, ISSN 0003‒2565, стр. 139‒160

„О радњи одузимања код крађе“, у: Светислав Табороши (прир.), Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ. Прилози пројекту 2008, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009, ISBN 978-86-7630-159-1, стр. 31‒61.

„О ситуацијама посредног извршилаштва у српском кривичном праву“, Анали Правног факултета у Београду, год. LXI, бр. 1/2013, ISSN 0003‒2565, стр. 96‒121.

„О субјективним обележјима противправности у кривичном праву“, Анали Правног факултета у Београду, год. LIX, бр. 2/2011, ISSN 0003‒2565, стр. 122‒141.

„Структура нехатног кривичног дела“, Архив за правне и друштвене науке, год. XCVII, бр. 3‒4/2008, ISSN 0004‒1270, стр. 223‒276.

„О оправданости тзв. својеручних кривичних дела“, Казнена реакција у Србији. V део, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015, ISBN 978-86-7630-568-1, стр. 155‒171.

„Убијање и злостављање животиња као кривично дело (члан 269 Кривичног законика)“, Животиње и право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, ISBN 978-86-7630-632-9, стр. 55‒108.

„Одузимање имовине проистекле из кривичног дела – европски оквир и српско законодавство“, Crimen, год. VII, бр. 1/2016, ISSN 2217‒219X, стр. 3‒32.

„Поредак злочина – кривично право Независне Државе Хрватске“, у: Правни поредак Независне Државе Хрватске, Универзитет у Београду – Правни факултет, 2017, ISBN 978-86-7630-725-8, стр. 153–193.

„Правни статус узбуњивача у Републици Србији: од фрагментарне заштите државних службеника до модела потпуне заштите“, коауторство са Ковачевић Љубинком и Радовић Вуком, Transylvanian Review of Administrative Sciences, бр. 53/2018, ISSN 1842-2845, стр. 107–122.

Узрочност и објективно урачунавање у кривичном праву, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018, ISBN 978-86-7630-751-7, COBISS.SR-ID 259569420, 631 стр.

Прекршајно право, Правни факултет Универзитета у Београду, четврто издање, Београд, 2021, ISBN 978-86-7630-970-2, 225 стр.

Кривична дела неправог нечињења, Службени гласник, Београд, 2021, ISBN 978-86-519-2600-9, 437 стр.

Кривично право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021, ISBN 978-86-7630-936-8, 586 стр.

Учешћа на конференцијама

XII тематски међународни научни скуп „Међународна кривична дела“, Тара, од 5. до 9. јуна 2013. године

XXVI скуп Копаоничке школе природног права „Право и достојанство“, Копаоник, од 13. до 17. децембра 2013. године

XIV редовно годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу „Оптужење и други кривичноправни инструменти државне реакције на криминалитете“, Златибор, од 18. до 20. септембра 2014. године

IX Хармонијусова школа права „Правни оптимизам – нови талас у тумачењу односа права и правде“, Златибор, од 20. до 23. новембра 2014. године

Међународни научни скуп „Религија, политика, право“, Манастир Подмаине – Будва, од. 2. до 4. октобра 2015. године

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Катедра за кривично право

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од школске 2021/2022. године, литература за припремање испита из предмета Кривично право биће:

на основним академским студијама: И. Вуковић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд, или З. Стојановић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд

и

– Н. Делић, Кривично право, посебни део, последње издање, Београд

на мастер академским студијама: И. Вуковић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд

и

– Н. Делић, Кривично право, посебни део, последње издање, Београд.

Кривично право општи и посебни део

Испитна питања:

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве