др Катарина Радојковић-Илић, наставник страног језика

кабинет 254 (види на мапи зграде)
011 3027 658
katarina.radojkovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеФранцуски језик правне струке

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2015
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Докторат
Година2014
ИнституцијаФилолошки факултет
Област (тема)Настава језика струке/језика за посебне намене у контексту европске образовне језичке политике
Магистратура/мастер
Година2009
ИнституцијаФилолошки факултет
Област (тема)Методика наставе француског језика за публику са специфичним професионалним усмерењима
Диплома
Година1993
ИнституцијаФилолошки факултет
Област (тема)Француски језик и књижевност и италијански језик

Стручна и научна усавршавања

Октобар 2005, Београд: обука за испитиваче за DELF испите према Заједничком европском оквиру за језике 

Јун 2003, Брисел  Formation à l’Europe, семинар за стручно усавршавање професора за наставу француског језик за професионалне намене

Јун/јул 2005, Брисел  Publics spécifiques et objectifs spécialisés, семинар за стручно усавршавање професора за наставу језика струке

Март 2008, Београд, Француски институт: Objectif diplomatie,семинар за стручно усавршавање професора за специјалистичке курсеве намењене запосленима у државним институцијама.

Познавање страних језика

говорифранцуски, енглески, италијански

Библиографија

„Плурилингвизам и образовна језичка политика Европске уније  у Србији“,  Европско законодавство бр. 73-74/20, Београд : Институт за међународну политику и привреду, 2020, 153-166.

„Француски језик за посебне намјене: јучер, данас, сутра“,  Од теорије до праксе у језику струке IV међународна конференција Зборник радова, Загреб: Удруга наставника језика струке на високошколским установама, 2019,  256-269 

„Утицај познавања страних језика на социјалну кохезију у Србији“, Социјална политика у Србији на раскршћу векова, зборник радова,  Београд: Висока школа социјалног рада, Крымский федеральный унивeрcитет имени В.И.Вернадского, 2019, 311-324

 „Постулати европске образовне језичке политике и настава страних језика“,  Европско законодавство бр. 64/2018, Београд : Институт за међународну политику и привреду, 2018, 207-223.

“Плурилингвизам у образовној политици ЕУ”, Војно дело бр 5/2018, Београд: Министарство одбране Републике Србије, 2018, 9-21.

“Значај учења страног језика за стручно усавршавање и професионално напредовање припадника полиције”, Безбедност бр 3/2018, Београд: МУП Републике Србије, 2018, 58-72.

„Курикулуми за страни језик струке од почетног нивоа“, Страни језик струке и професионални идентитет – IV међународна конференција Зборник радова, Београд: Друштво за стране језике и књижевност Србије, 2018, 255-270.

“Специфичности планирања наставе језика струке”,  Од теорије до праксе у језику струке ИИИ међународна конференција Зборник радова, Загреб: Удруга наставника језика струке на високошколским установама, 2018,  224-236 

“Утицај Европске образовне језичке политике на наставу језика струке”, Идентитетски преображај Србије – прилози пројекту 2016 – колективна монографија, Београд: Правни факултет, 2017, 245-258.

„Настава језика за посебне намене као засебно подручје дидактике“, Методички видици, Нови Сад: Филозофски факултет 2016,403-423.

“L’apprentissage du français sur objectif spécifique par l’action“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду XXXVIII/3, Нови Сад: Филозофски факултет, 2013,345-354.

„Аутентични дидактички материјал у настави страног језика:задовољство или потреба?“, Савремена проучавања језика и књижевности IV-1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2013, 677 – 584.

“L’enseignement du français sur objectif spécifique –parcours du sens vers la forme et inversement“, Les études françaises aujourd’hui,  Београд : Филолошки факултет, 2012, 345-352.

„Препоруке заједничког европског оквира за језике у контексту наставе језика струке“, Контексти, Филозофски факултет у Новом Саду, 2012. (електронски часопис доступан на адреси http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2014/978-86-6065-292-0)

Учешћа на конференцијама

2021. Језик-струка-наука, V међународна конференција, Београд

2019. Од теорије до праксе у језику струке, IV међународна конференција, Загреб

2019. Социјална политика у Србији на раскршћу векова,  Београд: Висока школа социјалног рада, Крымский федеральный унивeрcитет имени В.И.Вернадского

2018. Од теорије до праксе у језику струке III међународна конференција Загреб

2017. Страни језик струке и професионални идентитет – IV међународна конференција, Београд

2012. Les études françaises aujourd’hui,  Филозофски факултет, Нови Сад

2011. Les études françaises aujourd’hui, Филолошки факултет, Београд 2011 Контексти, Филозофски факулtet, Нови Сад

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Идентитетски преображај Србије“ , Правни факултет Универзитета у Београду
МеђународниParCoLab пројекат израде вишејезичног паралелног коруспа – носилац Универзитет у Тулузу

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Друштво за стране језике и и књижевности Србије

Удружење професора француског језика Србије

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве