Лидија Живковић, асистент

кабинет 402 (види на мапи зграде)
011 3027 774
lidija.zivkovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 17:00 - 18:30
Петак 13:40 - 15:10

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеПореско право
Право међународних пореских уговора
Мастер студијеEuropean Union Tax Law

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2019.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Јавне финансије и финансијско право
Докторат
Година2017 – у току
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Јавне финансије и финансијско право
Магистратура/мастер
Година2017.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Јавне финансије и пореско право
Резидентство правних лица
Магистратура/мастер
Година2015.
ИнституцијаWirtschaftsuniversität Wien (WU)
Област (тема)International Tax Law
Finality of losses and their different or preferential treatment
Диплома
Година2013.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теоријско-правни модул

Стручна и научна усавршавања

 • Истраживачки боравак, InternationalBureauofFiscalDocumentation, Амстердам, Холандија, август 2019;
 • Law and Economics of Taxation , Студијски центар „Gerzensee”, Фондација Швајцарске националне банке, Швајцарска, јун 2018;
 • Finance for Non-finance Course, PWC, Србија, април 2018;
 • Истраживачки боравак, Institute for Austrian and International Tax Law , Беч, Аустрија, јул-август 2017;
 • Ronald Coase Workshop on Institutional Analysis , Универзитет у Шиамену, Кина, мај 2017;
 • CEE Vienna International Tax Law Summer School , Wirtschaftsuniverstität, Беч, Аустрија, јул 2013;

Познавање страних језика

говориенглески (C2), немачки (C2)

Библиографија

 • Implementing the Multilateral Instrument in Serbia, прихваћено за објављивање у: IBFD Amsterdam 2021 (коауторски рад са проф. др Дејаном Поповићем и проф. др Горданом Илић-Попов);
 • Повратак идеје о заједничкој консолидованој основици пореза на добит, Liber Amicorum: Зборник радова у част професора емеритуса Дејана Поповића (ур. Гордана Илић-Попов), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021.
 • The Conference of the Parties: A future for a More Profound Multilateralism in Tax Matters, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 54, No. 3, 2020.
 • Resolution of Dual Residence Instances in the Case of Companies, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 68, No. 4, 2020.
 • Reconstructing the Treaty Network, National Report for Serbia, IFA Cahier de Droit Fiscal International, Vol. 105a, Rotterdam 2020 (коауторски рад са проф. др Дејаном Поповићем и проф. др Горданом Илић-Попов);
 • Tax Treaty Arbitration, National Report for Serbia, IBFD, Amsterdam 2020 (коауторски рад са проф. др Дејаном Поповићем и проф. др Горданом Илић-Попов);
 • Serbia Introduces New Tax Incentives to Boost the Knowledge Based Economy, European Taxation, Issue 2/3, 2020 (коауторски рад са др Драганом Демировићем);
 • Implementing Key BEPS Actions: Where do we stand? National Report for Serbia (eds. Michael Lang et al.), IBFD, Amsterdam 2019 (коауторски са проф. др Светиславом В. Костићем);
 • Решавање спорова поводом двоструког опорезивања у праву Европске уније, Правни живот 11/2019;
 • Real estate proviso као анти-абузивно правило у српским пореским уговорима, Прилози пројекту Идентитетски преображај Србије – колективна монографија (ур. Ивана Крстић, Маја Лукић), Правни факултет Универзитета у Београду, 2019;
 • Излазни порези у случају привредних друштава у праву Европске уније, Правни живот 10/2018;
 • Anti-avoidance measures of general nature and scope – GAAR and other rules, IFA Cahier de Droit Fiscal International, Vol. 103a, 2018 (коауторски рад са проф. др Дејаном Поповићем и проф. др Горданом Илић-Попов);
 • Taxpayers’ Rights in Serbia: The Existing Framework and Much-Needed Improvements, Tax Notes International, Vol. 89, No. 9, 2018;
 • Поступак заједничког договарања у пореским стварима у светлу BEPS акционог плана, Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in SEE, 2017;
 • Finality of Losses and their Different or Preferential Treatment, Non-Discrimination in European and Tax Treaty Law (eds. Dziurdz, Marchgraber), Linde Verlag, Vienna 2015;

Прикази књига:

 • William N. Goetzmann, Money Changes Everything – How Finance Made Civilization Possible, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2016, Анали Правног факултета у Београду, 65/2, 2017;

Учешћа на конференцијама

Са рефератом:

 • Конференција „Интернет дијалог”, Правни факултет Универзитета у Београду и Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС), Порески аспекти пословања на интернету, Београд, Србија, јун 2021;
 • PhD Colloquium, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, април 2021– online;
 • Meђународна научна конференција EURASIAN Tax Week, Финансијски универзитет при Влади Руске Федерације и Руски огранак Међународне фискалне организације, Москва, Русија, март 2021 – online;
 • Међународна научна конференција Правна традиција и нови правни изазови, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Србија, октобар 2020 – online;
 • Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, фебруар 2020;
 • Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, април 2019;
 • Копаоничка школа природног права: XXXI сусрет, Копаоник, Србија, децембар 2018;
 • Meђународна научна конференција Tax Treaty Arbitration Conference, Институт за аустријско и међународно пореско право, Руст, Аустрија, јул 2018;
 • Meђународна научна конференција Implementing Key BEPS Actions: Where do we stand?, Институт за аустријско и међународно пореско право, Руст, Аустрија, јул 2017.
 • XII Harmonius School of Law, Београд, Србија, децембар 2017;
 • Ronald Coase Institute Conference, Универзитет у Шиамену, Шиамен, Кина, мај 2017;

Без реферата:

 • 28th Viennese Symposium on International Tax Law – “Methods to Avoid Double Taxation”, Wirtschaftsuniversität, Беч, Аустрија, јун 2021;
 • 27th Viennese Symposium on International Tax Law – “Taxes Covered: The Scope of Double Taxation Conventions”, Wirtschaftsuniversität, Беч, Аустрија, јун 2020;
 • Gender Competent Legal Knowledge – LAWGEM Online Conference, Правни факултет Универзитета у Београду, мај 2020;
 • 26th Viennese Symposium on International Tax Law – “Tax Treaties and Procedural Law”, Wirtschaftsuniversität, Беч, Аустрија, јун 2019;
 • European Association of Tax Law Professors Congress – “Corporate Tax Residence and Mobility”, Универзитет у Лођу, Лођ, Пољска, јун 2017.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије – 2018, 2019, 2020.
Епидемија. Право. Друштво, Правни факултет Универзитета у Београду – 2021.
МеђународниObservatory on the Protection of Taxpayer  s Rights , International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam – 2017, 2018, 2019.
Global Tax Treaty Commentaries , International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam – 2018, 2019.
LAWGEM: New Quality in Education for Gender Equality – 2019, 2020, 2021;

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Српског фискалног друштва (СФД) и Међународне фискалне асоцијације (IFA)

Награде и признања

 • Стипендија Немачке службе за академску размену (DAAD) за учење немачког језика на Хумболтовом универзитету у Берлину (ниво C2), 2021;
 • SYLFF – COVID 19 Grant, Tokyo Foundation for Policy Research, 2020. и 2021;
 • SYLFF – Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, Tokyo Foundation for Policy Research, 2019;
 • Стипендија Српског фискалног друштва за истраживачки боравак у иностранству, 2019;
 • Стипендија Фондације Швајцарске националне банке за похађање курса Law and Economics of Taxation у Студијском центру „Gerzensee” у Швајцарској, 2018;
 • Стипендија за младе истраживаче, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2018;
 • Награда за студентски есеј из области права и економије, Фонд задужбине Луке Ћеловића и Миливоја Јовановића, 2013;
 • Стипендија Града Београда 2012 и 2013;
 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2010, 2011 и 2012;
 • Похвалнице Правног факултета за постигнут академски успех 2010, 2011, 2012 и 2013.

Остало

 • Председник мреже младих Српског фискалног друштва (српски огранак међународне организације IFA –  International Fiscal Association);
 • Члан Комисије за спровођење пријемног испита Правног факултета Универзитета у Београду;
 • Члан Комисије за израду промотивног писаног материјала Правног факултета Универзитета у Београду;
 • Члан Комисије за контролу квалитета Правног факултета Универзитета у Београду;
 • Заменик члана Етичке комисије Правног факултета Универзитета у Београду;
 • Тренер тима студената Правног факултета Универзитета у Београду на такмичењу симулације суђења (Moot court) из међународног пореског права, у оквиру Руске недеље међународног опорезивања, април 2018. – освојено друго место;
 • Порески консултант у пореско-правном одељењу KPMG Београд 2016 – 2017. године;
 • Приправник у Привредном суду у Београду 2013 – 2014. године.

Детаљна биографија

Poђена је 25. марта 1990. године у Београду. Завршила је основну школу „Дринка Павловић“ и Прву београдску гимназију. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је 2013. године са просечном оценом 9,97. Мастер студије из области Међународног пореског права завршила је са одликом 2015. године на Економском универзитету у Бечу, а из области Јавних финансија и пореског права 2017. године на Правном факултету Универзитета у Београду, са просеком 10.

Лидија Живковић је асистент на Катедри за правно-економске науке, на предметима Пореско право и Право међународних пореских уговора, од октобра 2019. године. На истим предметима обављала је дужност сарадника у настави у току школске 2018/19. године, као и демонстратора у току школске 2017/18. године.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве