др Лидија Живковић, доцент

кабинет 402 (види на мапи зграде)
011 3027 774
lidija.zivkovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеПореско право
Право међународних пореских уговора
Мастер студијеEuropean Union Tax Law (Master in European Integration)
Principles of Tax Law and Tax Procedure; International Tax Planning (Master in International Taxation)

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2019.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Јавне финансије и финансијско право (просек 10,0)
Докторат
Година2017 –2023.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Јавне финансије и финансијско право
(просек 10,0)
Општа антиабузивна правила (одбрањена с одликом 16. маја 2023. године)
Магистратура/мастер
Година2017.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Јавне финансије и пореско право (просек 10,0)
Резидентство правних лица
Магистратура/мастер
Година2015.
ИнституцијаWirtschaftsuniversität Wien (WU)
Област (тема)International Tax Law (cum laude)
Finality of losses and their different or preferential treatment
Диплома
Година2013.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теоријско-правни модул (просек 9,97)

Стручна и научна усавршавања

 • Истраживачки боравак, Europa Institut – Universität des Saarlandes, Сарбрикен, Немачка, јун 2023;
 • Радионица Innovative Teaching Methods in Legal Education, организована у оквиру пројекта MELE (Modernising European Legal Education), од стране Europa Institut-а и Универзитета у Кадизу, Херез де ла Фронтера, Шпанија, септембар 2022.
 • Семинар Comparative Tax Law организован од стране Универзитета у Упсали и Центра за пореско право у Упсали, Упсала, Шведска, септембар 2022.
 • Семинар European Tax Law, организован од стране Института за аустријско и међународно пореско право, Бечког универзитета за економију и бизнис, Универзитета у Лајдену, Стокхолмског универзитета и Универзитета у Упсали, Беч, Аустрија, фебруар 2022.
 • Истраживачки боравак, International Bureau of Fiscal Documentation, Амстердам, Холандија, август 2019;
 • Law and Economics of Taxation , Студијски центар „Gerzensee”, Фондација Швајцарске националне банке, Швајцарска, јун 2018;
 • Finance for Non-finance Course, PWC, Србија, април 2018;
 • Истраживачки боравак, Institute for Austrian and International Tax Law , Беч, Аустрија, јул-август 2017;
 • Ronald Coase Workshop on Institutional Analysis , Универзитет у Шиамену, Кина, мај 2017;
 • CEE Vienna International Tax Law Summer School , Wirtschaftsuniverstität, Беч, Аустрија, јул 2013;

Познавање страних језика

говориEнглески језик:
Cambridge IELTS Academic, Grade: 8.5/9, C2
Немачки језик:
Humboldt-Universität zu Berlin, C2

Библиографија

 • „Порез на дигиталне услуге: дизајн, правна природа и перспективе“, Право и привреда, 1/2023 – М51;
 • “National Report for Serbia” у: Taxation of Companies in Financial and Economic Distress (ed. E. Kristoffersson), IBFD, Amsterdam 2023 (у штампи) – M13;
 • “Unshell Directive Proposal in a Nutshell: Open Questions”, Strani pravni život, Vol. 66, No. 4, 2022 – M24;
 • “Women with Disabilities through the Lens of the Tax System – The Case of Serbia“, у Intersectional Discrimination of Women and Girls with Disabilities and Means of their Empowerment (eds. Lj. Kovačević, M. Evola, D. Vujadinović), Faculty of Law University of Belgrade, Belgrade, 2022 – М14;
 • “Gender Equitable Taxation“у: Gender-Competent Legal Education (eds. D. Vujadinovic, M. Fröhlich, T. Giegerich), Springer 2023 (коауторски рад са E. Kristoffersson, M. Cedro, T. Ponton Aricha) – М13;
 •  “Implementing the Multilateral Instrument in Serbia”у: The Implementation and Lasting Effects of the Multilateral Instrument (eds. G. Kofler et al.), IBFD, Amsterdam 2021 (коауторски рад са проф. др Д. Поповићем и проф. др Г. Илић-Попов) – M13;
 • „Повратак идеје о заједничкој консолидованој основици пореза на добит“, у: Liber Amicorum: Зборник радова у част професора емеритуса Дејана Поповића (ур. Г. Илић-Попов), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2021 – M14;
 • “The Conference of the Parties: A future for a More Profound Multilateralism in Tax Matters”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 54, No. 3, 2020 – M24;
 • “Resolution of Dual Residence Instances in the Case of Companies”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 68, No. 4, 2020 – M24;
 • “Serbia” у:Reconstructing the Treaty Network (eds. D. Duff, D. Gutmann), IFA Cahier de Droit Fiscal International, Vol. 105a, Rotterdam 2020 (коауторски рад са проф. др Д. Поповићем и проф. др Г. Илић-Попов) – M13;
 • “Serbia” у: Tax Treaty Arbitration (eds. M. Lang et al.), IBFD, Amsterdam 2020 (коауторски рад са проф. др Д. Поповићем и проф. др Г. Илић-Попов) – M13;
 • “Serbia Introduces New Tax Incentives to Boost the Knowledge Based Economy”, European Taxation, Issue 2/3, 2020 (коауторски рад са др Д. Демировићем) – M23;
 • “Serbia”у: Implementing Key BEPS Actions: Where do we stand? (eds. M. Lang et al.), IBFD, Amsterdam 2019 (коауторски рад са проф. др С. В. Костићем) – M13;
 • „Решавање спорова поводом двоструког опорезивања у праву Европске уније“, Правни живот 11/2019 – M51;
 • „Real estate proviso као анти-абузивно правило у српским пореским уговорима“, у: Прилози пројекту Идентитетски преображај Србије – колективна монографија (ур. И. Крстић, М. Лукић), Правни факултет Универзитета у Београду, 2019 – M44;
 • „Излазни порези у случају привредних друштава у праву Европске уније“, Правни живот 10/2018 – M51;
 • “Serbia“ у: Anti-avoidance measures of general nature and scope – GAAR and other rules (eds. P. Rosenblatt, M. E. Tron), IFA Cahier de Droit Fiscal International, Vol. 103a, 2018 (коауторски рад са проф. др Д. Поповићем и проф. др Г. Илић-Попов) – M13;
 • “Taxpayers’ Rights in Serbia: The Existing Framework and Much-Needed Improvements”, Tax Notes International, Vol. 89, No. 9, 2018 – M23;
 • „Поступак заједничког договарања у пореским стварима у светлу BEPS акционог плана”, Harmonius: Journal of Legal and Social Studies in SEE, 2017 – M52;
 • “Finality of Losses and their Different or Preferential Treatment”, у: Non-Discrimination in European and Tax Treaty Law (eds. K. Dziurdz, C. Marchgraber), Linde Verlag, Vienna 2015 – M13;

Прикази књига:

 • William N. Goetzmann, “Money Changes Everything – How Finance Made Civilization Possible”, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2016, Анали Правног факултета у Београду, 65/2, 2017 – M27;

Учешћа на конференцијама

Са рефератом:

 • Meђународна научна конференција Crypto Assets: Tax Law and Policy, Институт за аустријско и међународно пореско право, Руст, Аустрија, јун/јул 2023;
 • XXXI Сусрет правника у привреди Србије Пословно право између регулативе и праксе, Врњачка Бања, Србија, мај 2023;
 • Међународна научна конференција Правна традиција и нови правни изазови, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Србија, октобар 2022;
 • Међународна научна конференција European Association of Tax Law Professors Congress 2022: Taxation of companies in economic and financial distress, Wirtschaftsuniversität Wien, Беч, Аустрија, јун 2022;
 • Епидемија. Право. Друштво. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, јун 2022;
 • Конференција „Интернет дијалог”, Правни факултет Универзитета у Београду и Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС), Порески аспекти пословања на интернету, Београд, Србија, јун 2021 – online;
 • PhD Colloquium, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, април 2021– online;
 • Meђународна научна конференција EURASIAN Tax Week, Финансијски универзитет при Влади Руске Федерације и Руски огранак Међународне фискалне организације, Москва, Русија, март 2021 – online;
 • Међународна научна конференција Правна традиција и нови правни изазови, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Србија, октобар 2020 – online;
 • Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, фебруар 2020;
 • Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, април 2019;
 • Копаоничка школа природног права: XXXI сусрет, Копаоник, Србија, децембар 2018;
 • Meђународна научна конференција Tax Treaty Arbitration Conference, Институт за аустријско и међународно пореско право, Руст, Аустрија, јул 2018;
 • XII Harmonius School of Law, Београд, Србија, децембар 2017;
 • Ronald Coase Institute Conference, Универзитет у Шиамену, Шиамен, Кина, мај 2017;

Учешће на научним пројектима

ДомаћиСавремени проблеми правног система Србије, Правни факултет Универзитета у Београду – 2022, 2023.
Епидемија. Право. Друштво, Правни факултет Универзитета у Београду – 2021.
Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду – 2018, 2019, 2020.
МеђународниObservatory on the Protection of Taxpayer’s Rights, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam – 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Support to Enhancing the Quality of the Tax System in Serbia (P171755, TF0B0786), Project of the World Bank with support of the UK’s Good Governance and Investment Climate Fund, provision of technical assistance to the Government of Serbia – 2020-2021.
LAWGEM: New Quality in Education for Gender Equality, Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER – 2019, 2020, 2021, 2022.
Building Gender Equality through Gender Budgeting for Institutional Transformation (Budget-It),HORIZON-WIDERA-2022-ERA-0 – 2023.
Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security (GLITSS), CA21133, European Cooperation for Science and Technology – 2023.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Српског фискалног друштва (СФД) и Међународне фискалне асоцијације (IFA)

Пружање стручне помоћи Министарству финансија Републике Србије у припреми нацрта преговарачке позиције у поступку приступања Србије Европској унији за поглавље 16 – Порези, 2021.

Награде и признања

 • Стипендија Немачке службе за академску размену (DAAD) у оквиру пројекта SEE | EU Cluster of Excellence in EU and International Law, за истраживачки боравак на Europa Institut, Saarland University, 2022;
 • Стипендија Немачке службе за академску размену (DAAD) за учење немачког језика на Хумболтовом универзитету у Берлину (ниво C2), 2021;
 • SYLFF – COVID 19 Grant, Tokyo Foundation for Policy Research, 2020. и 2021;
 • SYLFF – Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, Tokyo Foundation for Policy Research, 2019;
 • Стипендија Српског фискалног друштва за истраживачки боравак у иностранству, 2019;
 • Стипендија Фондације Швајцарске националне банке за похађање курса Law and Economics of Taxation у Студијском центру „Gerzensee” у Швајцарској, 2018;
 • Стипендија за младе истраживаче, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2018;
 • Награда за студентски есеј из области права и економије, Фонд задужбине Луке Ћеловића и Миливоја Јовановића, 2013;
 • Стипендија Града Београда 2012 и 2013;
 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2010, 2011 и 2012;
 • Похвалнице Правног факултета за постигнут академски успех 2010, 2011, 2012 и 2013.

Други подаци које сматрате релевантним

 • Председник мреже младих Српског фискалног друштва (српски огранак међународне организације IFA –  International Fiscal Association);
 • Члан Комисије за јавне набавке Правног факултета Универзитета у Београду (од 2023.);
 • Члан Комисије за спровођење пријемног испита Правног факултета Универзитета у Београду (од 2020 до 2022.);
 • Члан Комисије за израду промотивног писаног материјала Правног факултета Универзитета у Београду (од 2019.);
 • Члан Комисије за контролу квалитета Правног факултета Универзитета у Београду (од 2018.);
 • Заменик члана Етичке комисије Правног факултета Универзитета у Београду (мај – октобар 2021. год.);
 • Тренер тима студената Правног факултета Универзитета у Београду на такмичењу симулације суђења (Moot court) из међународног пореског права, у оквиру Руске недеље међународног опорезивања, април 2018. – освојено друго место;
 • Порески консултант у пореско-правном одељењу KPMG Београд 2016 – 2017. године;
 • Приправник у Привредном суду у Београду 2013 – 2014. године.

Детаљна биографија

Poђена је 25. марта 1990. године у Београду. Завршила је основну школу „Дринка Павловић“ и Прву београдску гимназију. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је 2013. године са просечном оценом 9,97. Мастер студије из области Међународног пореског права завршила је са одликом 2015. године на Економском универзитету у Бечу, а из области Јавних финансија и пореског права 2017. године на Правном факултету Универзитета у Београду, са просеком 10.

Лидија Живковић је асистент на Катедри за правно-економске науке, на предметима Пореско право и Право међународних пореских уговора, од октобра 2019. године. На истим предметима обављала је дужност сарадника у настави у току школске 2018/19. године, као и демонстратора у току школске 2017/18. године.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве