др Милош Вукотић, доцент

кабинет 207 (види на мапи зграде)
vukotic.pfbg@gmail.com

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 13:00-14:30
Среда 11:00-12:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Консултације са студентима се обављају путем електронске поште.

Предмети

Основне студијеНаследно правo
Облигационо право
Нотарско право
Мастер студијеПравни послови грађанског права
Посебни именовани уговори и наследноправни уговори
Оставински поступак и упућивање на парницу
Уговорна одговорност за штету
Пуноважност уговора
Правни послови грађанског права
Посебни именовани уговори и наследноправни уговори
Јавнобележничко право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско право
Докторат
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско право (тема: „Наследивост права на накнаду неимовинске штете“)
Магистратура/мастер
Година2016.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско право (тема: „Алеаторност уговора о доживотном издржавању“)
Магистратура/мастер
Година2015.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правна историја (тема: „Казнена накнада у упоредноправној перспективи“)
Диплома
Година2014.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Основне академске студије права

Стручна и научна усавршавања

Европа институт Универзитета у Сарланду, Сарбрикен, Немачка, септембар 2017;

Међународна летња школа европског приватног права, Универзитет у Салцбургу, Салцбург, Аустрија, јун–јул 2015;

Међународна летња школа, Универзитет у Бечу, Штробл, Аустрија, јул–август 2013.

Познавање страних језика

говориенглески, немачки

Библиографија

 • „Правне последице смрти даваоца издржавања“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2021, (прихваћено за објављивање);
 • „Уговор о уступању и расподели имовине за живота као правни основ за пренос породичног предузећа“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2020) (ур. Вук Радовић), Универзитет у Београду – Правни факултет, 119–146;
 • „Наследивост права на накнаду неимовинске штете“, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020;
 • „Наслеђивање предузећа и нужни део“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2019) (ур. Вук Радовић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2019, 539–552;
 • „Неимовинска штета правних лица“, Право и привреда, бр. 7–9/2019, 451–468;
 • „Наслеђивање предузећа“, Право и привреда, бр. 10–12/2018, 165–195;
 • „Задржавање права својине у уговору о продаји“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2018) (ур. Вук Радовић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2018, 503– 529;
 • „Laesio Enormis in Serbian Law: Historical and Comparative Perspective“, History of Legal Sources: The Changing Structure of Law (eds. Andreja Katančević, Miloš Vukotić, Sebastiaan Vandenbogaerde, Valerio Massimo Minale), University of Belgrade Faculty of Law – Association of Young Legal Historians, Belgrade 2018, 187–202;
 • „Раскид уговора о доживотном издржавању због поремећених односа“, Правни живот, бр. 10/2017, стр. 755–772;
 • „Importance of Will Execution Formalities in Serbian Law“, Law and Transition: Collection of Papers (eds. B. Milisavljević, T. Jevremović-Petrović, M. Živković), Beograd 2017, p. 473–486;
 • „Influence of Objective Elements on the Interpretation of Wills“, Pravni vjesnik, br. 1/2017, str. 9–29;
 • „Social Policy in Serbian Tort Law: The Case of Vicarious Liability for Employees“, Pomniki prawa na przestrzeni wieków, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, p. 255–263;
 • „Алеаторност уговора о доживотном издржавању“, мастер рад, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016;
 •  „Субјективно и објективно тумачење тестамента“, Арон Барак: судија и теоретичар права (ур. Будимир Кошутић и др.), Српско удружење за правну и социјалну филозофију (IVRSrbija) – Досије студио, Београд 2016, стр. 132–149;
 • „Казнена накнада у упоредноправној перспективи“, мастер рад, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015;
 • „Усаглашавање права Републике Србије с Директивом 2006/123/ЕЗ о услугама на унутрашњем тржишту“ (коауторски рад са проф. др Маријом Караникић Мирић), Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије (ур. Стеван Лилић), књига 5, Београд 2015, стр. 189–212;
 • „Критички осврт на правни режим општих услова пословања у српском праву“, Право и привреда, бр. 7–9/2014, стр. 375–390;
 • „The Liability of the State for Damage Caused by Terrorist Acts and During Public Demonstrations and Manifestations under Article 180 of the Serbian Obligations Act“, De iure publico: Z dziejów prawa publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, p. 181–191;
 • „Опозивост понуде у контексту европске правне теорије“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије (ур. Стеван Лилић), књига 3, Београд 2013, стр. 345–361;
 • „D.12.4.16 – купопродаја или неосновано обогаћење?“, Анали правног факултета у Београду, бр. 2/2012, стр. 378–390.

Учешћа на конференцијама

 • Annual Conference of the Central and Eastern European Network of Jurisprudence (CEENJ) “Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2016”, Вилњус 11–14 септембар 2016;
 • 4th European Society for Comparative Legal History Biennial Conference „Culture, Identity and Legal Instrumentalism“, Гдањск 28 јун–1 јул 2016;
 • XXII Annual Forum of Young Legal Historians „History of Legal Sources: The Changing Structure of Law“, Београд 6–8 мај 2016;
 • XXI Annual Forum of Young Legal Historians „Law and Transition“, Тел Авив, 1–3 март 2015;
 • IX International Conference „Ab servi usque ad operari – History of Labour Law and Social Policy“, Краков, 24–25 јануар 2015;
 • VII International Conference „Ius ad bellum, ius in bello: History of Military Law and Law of War“, Краков, 13–14. април 2013;
 • XVI Internationales Sommerseminar „Kampf ums Recht: Prozess und Vollstreckung als Zentrum der Antiken Rechtsordnungen“, Шимелбах/Нојрајхенау, 21–24. јун 2012;
 • XV Internationales Sommerseminar „Leges Damnatae: Exegetische Übungen in der antiken Rechtsgeschichte“, Сегедин, 23–25. јун 2011.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије: Реформа грађанског права
Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Српско удружење за правну и социјалну филозофију

Српско удружење за економску анализу права

Награде и признања

Стипендија Немачке службе за академску размену (DAAD) у оквиру пројекта „SEE EU Cluster of Excellence in European and International Law“, 2017;

Награда фондације „Проф. Др Мирко Васиљевић“ за студента генерације 2010/2011, 2015;

Награда фондације „Проф. Др Мирко Васиљевић“ за најбољи рад из области трговинског права, 2014;

Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије, 2013–2014;

Стипендија града Београда за студенте високошколских установа, 2012–2013.

Остало

Међународно такмичење из области међународне трговинске арбитраже – XXI Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2014).

Детаљна биографија

Милош Вукотић је рођен у Београду 1991. године. Завршио је Основну школу „Бранко Радичевић“ и Трећу београдску гимназију. Основне академске студије завршио је 2014. године на Правном факултету Универзитета у Београду као најбољи студент у својој генерацији, за шта је добио награду фондације „Професор др Мирко Васиљевић“. Мастер академске студије права на правноисторијском модулу завршио је 2015. године одбранивши мастер рад на тему „Казнена накнада у упоредноправној перспективи“. Мастер академске студије права на грађанскоправном модулу завршио је 2016. године одбранивши мастер рад на тему „Алеаторност уговора о доживотном издржавању“. Докторске академске студије права на грађанскоправном модулу завршио је 2020. године одбранивши докторску дисертацију на тему „Наследивост права на накнаду неимовинске штете“.

Милош Вукотић је доцент на катедри за грађанско право од фебруара 2021. године. Био је асистент од фебруара 2017. године, а сарадник у настави од фебруара 2016. године. Два пута је био демонстратор на предмету Упоредна правна традиција (2014. и 2015. године).

Један део објављених радова je доступан на адреси: ssrn.com/author=2003641

Материјали за наставу и испите

Наследно право

План рада на вежбама

Од јунског испитног рока 2016. године, успешно положен квалификациони писмени тест је услов за излазак на коначни усмени испит из наследног права.

Ослобођени су квалификационог теста само студенти који имају оцену 4 или 5 са вежби или студијске групе и то само у прва два испитна рока након семестра у ком су похађали вежбе односно студијску групу.

Квалификациони тест садржи шест питања са понуђеним одговорима и четири задатка (утврђивање величине законских и нужних наследних делова).

Квалификациони тест се полаже у термину који је одређен за испит.

Приликом полагања квалификационог теста студенти су дужни да предају попуњени извештај са испита.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве