др Небојша Јовановић, редовни професор

Шеф Катедре за грађанско право

кабинет 408 (види на мапи зграде)
011 3027 696
nebojsaj@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 11:40 - 13:10
Уторак 15:30 - 17:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    

Проф. др Небојша Јованоић ће одржати пријем студената у понедељак 27. маја текуће године од 14,00 до 15,30 часова,  уместо у уторак 28. маја од 15,30 до 17 часова, због одласка на пут ради савеотовања. Професор се извињава због учињене непријатности.

Београд, 13. мај 2024.                           Пров. др Небојша Јовановић с.р.


Професор не одговара на поруке са питањима о скраћењу материје за испит, одлагању испита, промене испитивача, нити се путем имејла договара о темама за мастер радове, прихватање менторства и о докторским тезама.

Предмети

Основне студијеКомпанијско право
Трговинско право
Саобраћајно право
Берзанско право
Мастер студијеКомпанијско право
Берзанско право
Трговинскоправни послови
Берзански послови
Стечајно право
Англосаксонско уговорно право
Право путничког саобраћаја
Докторске студијеКомпанијско право
Трговинско право
Саобраћајно право
Берзанско право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2006.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословнправна ужа научна област
Докторат
Година1995.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословнправна ужа научна област – Правна природа ефектних берзи и берзанских послова
Магистратура/мастер
Година1992.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословнправна ужа научна област – Уговорна одговорност речног превозиоца робе
Диплома
Година1986.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Право

Стручна и научна усавршавања

 1. 1996/1997. године – полугодишња посдокторска специјализација на Квин Мери и Вестфилд колеџу Универзитета у Лондону, уз стипендију Чивнинг фондације из Манчестера, ради научног истраживања у области берзанског права и банкарског права
 2. 2002. године – једномесечно усавршавање у Макс Планковом институту у Хамбургу у области саобраћаног права
 3. 2007. године – једномсеечно истраживање уговорног права на Универзитету у Оксфорду
 4. 2011. године – једномесечно стручно усавршавање у области банкарског права на Макс Планк институту у Хамбургу.

Познавање страних језика

говориенглески, француски

Библиографија

Детаљан списак објављених радова

Књиге:

 1. Практикум из трговинског права, Досије, Београд, 1999. године (463 стр.);
 2. Емисија вредносних папира, Привредни преглед, Београд, 2001. године (398 стр.);
 3. Transport Law of Serbia and Montenegro, Kluwer Law International, Hague, Holland, 2005. године (398 стр.);
 4. Кључне разлике енглеског и српског уговорног права, Правни факултет у Београду и Службени гласник, Београд, 2008. године (122 стр.);
 5. Берзанско право, Правни факултет у Београду и Службени гласник, Београд, 2009. године (539 стр.);
 6. Практикум из обигационог права, Досије, Београд, 2009. године (стр. 278);
 7. Уџбеник берзанског права, Правни факултет у Београду и Службени гласник, Београд, 2010. године (стр. 282);
 8. Увод у Common Law уговорно право,  Правни факултет у Београду, Београд, 2015 године (357 стр.);
 9. Transport Law of Serbia, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, Holland, 2021. године. (450 стр.);
 10. Практикум из трговинског права (коаутор Мирјана Радовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020 (стр. 322);
 11. Трговинско право (каутори Вук Радовић и Мирјана Радовић), 2. издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2021 (стр. 731);
 12. Компанијско правоПраво привредних субјеката (коаутори Вук Радовић и Мирјана Радовић), 2. издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021. (стр. 693);
 13. Основи исламског банкарског права, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021. године (127 стр.).

Више десетина обљављених чланака и реферата из области берзанског, компанијског, трговинског, стечајног, уговорног, саобраћајног права и права конкуренције.

Учешће на више међународних саветовања правника и економиста углавном с рефератима (Врњачка Бања, Копаоник, Милочер, Београд).

Учешћа на конференцијама

Редовно годишње саветовање правника у привреди у Врњачкој Бањи или на Златибору

Учешће на научним пројектима

ДомаћиПандемија ковид 19 – право. друштво – Правни факултет Универзитета у Београду
Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ – Министарство просвете РС

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

 1. члан Удружења правника у привреди Србије и његовог Извршног одбора
 2. члан Удружења правника Србије
 3. члан уредништва часописа „Анали правног факултета у Београду“ од 2019. године
 4. нацрт Закона о финансијском тржишту у 1997. год., Министарство финансија СРЈ
 5. нацрт Закона о својинској трансформацији из 1997. год, Министарство привреде РС
 6. нацрт Закона о привредним друштвима из 2004. год., Министарство привреде РС
 7. пројекат Европске агенције за Реконструкцију пружања стручне помоћи Агенцији за приватизацију у вези с преузимањем акционарских друштава у приватизацији у 2004. год.
 8. нацрт Закона о преузимању акционарских друштава у 2005. год., Комисија за хартије од вредности и Министарство финансија РС
 9. нацрт Закона о заштити конкуренције из 2005. год., Министарство трговине РС
 10. нацрт Закона о трговини током 2001-2010. год., Министарство трговине СРЈ и РС
 11. нацрт Закона о електронском пословању у 2006. год., Министарство трговине РС
 12. нацрт Закона о робним берзама 2012. год., Министарство трговине РС
 13. Стратегија трговине Републике Србије, Министарство Трговине и Економски факултет Универзитета у Београду, 2015.
 14. пројект Министарства финансија о транспаретности у вези са Законом о тришгу капитала у 2019. год.

Стручни саветник многим домаћим и страним лицима, те држави у бројним пословима и споровима (нпр. Аграна, Руднап, Акса осигурање).

Арбитар у више арбитражних спорова пред Сталном арбитражом при Привредној комори Србије.

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Животопис

Небојша Јовановић је рођен 1962. год. у Ковину, где је завршио основну и средњу школу. Војску је служио у Задру 1981/82. године у тада још постојећој Југославији. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1986. Након тога је дуже од годину дана радио у својству адвокатског припрaвника, а касније и судског приправника. Правосудни испит је положио у Београду 1987. године. Током 1988. године користио је стипендију за научни подмладак Српске академије наука. На Правном факултету у Београду запослен је од 1989. године. Након приправништва, асистент постаје 1992. године, доцент 1996., ванредни професор 2001., а редовни 2006. године, на предметима Трговинско и Саобраћајно право. Од 2018. године је управник докторских студија на Правном факултету Универзитету у Београду

Напредовање у струци

Магистрирао је на Правном факултету у Београду на теми Уговорна одговорност речног превозиоца робе 1992. године, а докторирао је на истом факултету на теми Правна природа ефектних берзи и берзанских послова 1995. године. У 1996. и 1997. години био је на полугодишњим посдокторској специјализацији на Квин Мери и Вестфилд колеџу Универзитета у Лондону, као стипендиста Чивнинг фондације из Манчестера, ради научног истраживања у области берзанског права и банкарског права. Године 2002. био је на једномесечном усавршавању у Макс Планковом институту у Хамбургу у области саобраћаног права. Године 2007. провео месец дана на истраживању уговорног права на Универзитету у Оксфорду. У 2011. год. месец дана је провео на стручном усавршавању у области банкарског права на Макс Планк институту у Хамбургу.

Материјали за наставу и испите

„Професор не одговара на поруке студената о испитним питањима, скраћивању материје за испит, литератури за испите, нити се имејлом договара о темама за мастер радове, менторство и докторате“.

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Испитна питања из Трговинског права

Испитна питања из САОБРАЋАЈНОГ ПРАВА

Испитна питања – БЕРЗАНСКО ПРАВО

Испитна питања – БАНКАРСКО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Испитна питања – КОМПАНИЈСКО ПРАВО – Мирко Васиљевић

Испитна питања – МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО

Трговинско право – књига проф. Мирка Васиљевића

Испитна питања – Компанијско право јун 2023. године

БЕРЗАНСКО ПРАВО

Додатна литература за спремање испита

КОМПАНИЈСКО ПРАВО

Побијање правних радњи у стечају

Реорганизација у стечају

Предузетник

ДОО – први део

ДОО – други део; органи

Акционарско друштво – увод

Трговина упућеног (злоупотреба повлашћених информација)

Банке

САОБРАЋАЈНО ПРАВО

Саобраћајно право

Саобраћај

Уговор о превозу уопште

Уговор о превозу ствари – испуњење

ТРГОВИНСКО ПРАВО

Појам и извори трговинског права

Појам трговинског посла и трговца

Особености уговора у привреди

Уговор о продаји – уводна разматрања

Уговор о продаји – обавезе уговорника

Заштита уговорника у купопродаји

МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО

МАСТЕР СТУДИЈЕ

ПОСЛОВНОПРАВНИ МОДУЛ

КОМПАНИЈСКО ПРАВО

Компанијско право – силабус

 ОБ А В Е Ш Т Е Њ Е

Испитна материја из предмета „Компанијско право“ на мастер студијама обухвата следеће области: 1) корпоративно управљање (књига проф. др М. Васиљевића), 2) акционарско друштво и 3) статусне промене, промене облика и преузимање акционарског друштва.

Београд, 29. децембар 2020. год.                                                         
проф. др Небојша Јовановић с.р.

СТЕЧАЈНО ПРАВО

Стечајна реограгнизација

БЕРЗАНСКО ПРАВО

Берза

ТРГОВИНСКО-ПРАВНИ МОДУЛ

Наставни програми на Трговинскоправном модулу

АНГЛОСАКСОНСКО УГОВОРНО ПРАВО

ТРГОВИНСКОПРАВНИ ПОСЛОВИ

БАНКАРСКО УГОВОРНО ПРАВО

Акредитив

Банкарска гаранција и инкасо

БЕРЗАНСКО ПРАВО

МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО

Одговорност бродара у превозу робе

БЕРЗАНСКИ ПОСЛОВИ

МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

ТРГОВИНСКО ПРАВО

МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО – консултације

КОМПАНИЈСКО ПРАВО

БЕРЗАНСКО ПРАВО

СТЕЧАЈНО ПРАВО

Специјалистичке студије

Основи компанијског права 1

Основи компанијског права 2

Основи компанијског права 3

Основи компанијског права 4

Студије за иновацију знања – Право дигиталне имовине

1) ТрговањеТезе – „Трговање дигиталном имовином“

2) ТржишнеЗлоупотребе – „Злоупотребе у трговини дигиталном имовином“

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве