др Новак Вујичић, доцент

503
novak.vujicic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација путем електронске поште у договору са студентима

Предмети

Основне студијеПраво интелектуалне својине
Номотехника и писање правних аката приватног права

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2023.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна ужа научна област
Докторат
Година2023.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна ужа научна област
Тема доктората: Сврсисходност колективног остваривања ауторског права у информационом друштву
Магистратура/мастер
Година2014.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправни модул, под-модул Право интелектуалне својине
Тема мастер рада: Повреда ауторског и сродних права коришћењем онлајн платформи за директну размену садржаја између корисника интернета
Диплома
Година2012.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правосудно-управни смер

Стручна и научна усавршавања

 • Europa-Institut, Универзитет у Сарланду, Сарбрикен, Немачка: истраживачки боравак, март, април и јул 2022. године, стипендија у оквиру програма Leonhard Euler (DAAD);
 • Светска организација за интелектуалну својину, Светска трговинска организација, Женева, Швајцарска: 16th WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property, јун 2019. године;
 • Mykolas Romeris University, Law School, Вилњус, Литванија: Erasmus+ KA107 мобилност, теме предавања: “Legal Protection of Databases” и “Liability of Internet Service Providers for Copyright Infringement”, мај 2019. године;
 • Правни факултет Универзитета у Београду: Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries: курс у оквиру Jean Monnet Module FTA-SEE, април–јун 2018. године;
 • Europa- Institut, Универзитет у Сарланду, Сарбрикен, Немачка: истраживачки боравак, август–септембар 2017. године, стипендија у оквиру пројекта SEE | EU Cluster of Excellence in EU and International Law (DAAD).

Познавање страних језика

говориенглески
користинемачки

Библиографија

 1. “Национално исцрпљење права интелектуалне својине као изазов за иницијативу „Отворени Балкан“”, Harmonius: Journal of Legal and Social Studies in South East Europe 2023, 284–306;
 2. „Усклађивање правила о ограничењима ауторског права у Србији с правом Европске уније: два предлога за домаћег законодавца“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2022 (ур. Вук Радовић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2023, 367–390;
 3. „Онлајн настава у доба пандемије изазване вирусом COVID-19: ауторскоправни аспекти“, Епидемија, право, друштво – прилози пројекту 2021, колективна монографија (ур. Наталија Лукић, Далибор Ђукић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2022, 459–479;
 4. “The EU Copyright Exceptions for Text and Data Mining: (Un)suitable Model Solution for the Development of Artificial Intelligence?”, Australian Intellectual Property Journal (AIPJ) Vol 33 Pt 2 (2022), 92–106;
 5. „„Лоцирање“ стриминга у ауторском праву“, Интелектуална својина и интернет – зборник VI (ур. Душан В. Поповић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2022, 53–71;
 6. „The Scope of Author’s Moral Right of Integrity in Serbian Law“, Balkan Yearbook of European and International Law 2021 (eds. Dušan V. Popović et al.), Springer, 2022, 93–119;
 7. „Усклађивање правила о колективном остваривању ауторског права и сродних права у Србији са правом Европске уније: обавеза чије испуњење се одлаже“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2021 (ур. Вук Радовић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2021, 316–337;
 8. „Ограничење ауторског права за потребе особа са инвалидитетом – осврт на приступање Србије Маракешком уговору“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2020 (ур. Вук Радовић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2020, 361–390;
 9. „Introduction of the Regime of National Exhaustion of Trademark Rights in Serbia: Emerging Competition Policy Concern“, WIPO-WTO Colloquium Papers, Volume 10 (2019) (eds. Frederick M. Abott et al.), World Intellectual Property Organization (WIPO), World Trade Organization (WTO), Geneva 2020, 237–254;
 10.  „Правне препреке за Creative Commons лиценце у ауторском праву Србије“, Интелектуална својина и интернет (2020) (ур. Душан В. Поповић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2020, 91–121;
 11. „Повреда ауторског и сродних права коришћењем онлајн платформи за директну размену садржаја између корисника интернета“, Интелектуална својина у дигитално доба – зборник студентских радова (ур. Душан В. Поповић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2020, 9–34 (прерађен мастер рад);
 12. „Пакет измена закона из области права интелектуалне својине од септембра 2019. године: критички поглед“, Бранич бр. 3–4/2019, 45–77;
 13. „Правна заштита база података у Републици Србији: тренутно стање и предложене измене“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2019 (ур. Вук Радовић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2019, 301–333;
 14. „Изузетак од примене института исцрпљења права у праву жига“, Право и привреда 7–9/2019, 134–159;
 15. „Усклађивање правила о колективном остваривању ауторског права и сродних права у Републици Србији са правом Европске уније: бар три спорне тачке“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2018 (ур. Вук Радовић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2018, 286–311;
 16. „Блокирање приступа веб-сајтовима због повреде ауторског права: критички осврт“, Интелектуална својина и интернет (2018) (ур. Душан В. Поповић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2018, 107–123;
 17. „Медијација као метод решавања спорова из области интелектуалне својине: (не)реална очекивања“, Право и привреда бр. 7–9/2018, 103–124;
 18. „О преради примерка ауторског дела архитектуре“, Идентитетски преображај Србије – прилози пројекту 2017, колективна монографија (ур. Радмила Васић, Бојана Чучковић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2018, 209–228;
 19. „Повреда жига на друштвеним мрежама“, Интелектуална својина и интернет (2017) (ур. Душан В. Поповић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2017, 47–75;
 20. „Услуга омогућавања приступа Интернету путем бежичне локалне мреже и одговорност за повреду ауторског и сродних права“, Право и привреда бр. 7–9/2017, 331–352;
 21. „Повреда ауторског права коришћењем бит-торент платформи за размену садржаја путем Интернета“, Интелектуална својина и Интернет (2016) (ур. Душан В. Поповић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2016, 187–215;
 22. „Сродноправна заштита база података – основни или допунски облик заштите?“, Право и привреда бр. 7–9/2016, 497–516.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4747-7928

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=e7l-CAoAAAAJ&hl=sr

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Novak-Vujicic

Academia.edu: https://bg.academia.edu/NovakVuji%C4%8Di%C4%87

Учешћа на конференцијама

 • XVIII HARMONIUS-ова школа права: пословни и правни изазови Отвореног Балкана – међународна конференција о праву у Југоисточној Европи у организацији удружења HARMONIUS, Београд, новембар 2023. године;
 • Међународна конференција AI and Law Conference: AI and Philosophy of Law у организацији Универзитета у Београду – Правног факултета, Београд, новембар 2023. године;
 • Конференција Библиотеке и вештачка интелигенција у организацији Библиотеке Универзитета у Београду – Правног факултета, Београд, новембар 2023. године;
 • IP: Con Belgrade/Београдска конференција о праву интелектуалне својине у организацији Универзитета  у Београду – Правног факултета и Живко Мијатовић и партнери, април 2023. године;
 • Конференција Библиотеке и е-наука у организацији Библиотеке Универзитета  у Београду – Правног факултета, Београд, октобар 2022. године;
 • Конференције Интелектуална својина и интернет у организацији Универзитета  у Београду – Правног факултета и Фондације „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС), Београд, мај 2016, јун 2017, јун 2018, септембар 2020. (онлајн) и јун 2022. године;
 • Вебинар Образовање у дигитално доба у организацији Института за правне и друштвене науке Универзитета  у Београду – Правног факултета, мај 2022. године;
 • Workshop: Intellectual Property After Artificial Intelligence у организацији Australian National University, одржана онлајн, септембар 2021. године;
 • Међународна научна конференција The impact of digital platforms and social media on freedom of expression and pluralism – view of young researchers у организацији Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw и Institute of Justice in Warsaw, одржана онлајн, јун 2021 године;
 • Први семинар студената докторских студија – PhD Colloquium у организацији Универзитета  у Београду – Правног факултета, одржан онлајн, април 2021. године;
 • PhD Colloquium 2019 – Current Challenges in European and International Law, Europa-Institut Универзитета у Сарланду, Сарбрикен (Немачка), фебруар 2020. године;
 • Сусрети правника у привреди у организацији Удружења правника у привреди Србије, Врњачка Бања, мај 2016. и Златибор, мај 2017, мај 2018. и мај 2019. године

Учешће на научним пројектима

ДомаћиПроблеми стварања, тумачења и примене права, Универзитет  у Београду – Правни факултет.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

 • Стипендија у оквиру програма Leonhard Euler (DAAD) за истраживачки боравак на Europa-Institut-у Универзитета у Сарланду у 2022. години;
 • Стипендија у оквиру пројекта SEE | EU Cluster of Excellence in EU and International Law (DAAD): за PhD Colloquium у 2019/2020. години, за летњу школу у 2018. години и за истраживачки боравак у 2017. години;
 • Доситеја стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије за 2011/12. и 2012/13. школску годину;
 • Стипендија Министарства просвете за 2009/2010. школску годину;
 • Похвалнице Правног факултета Универзитета у Београду за постигнут академски успех за све четири године основних студија.

Остало

 • Радио је као адвокатски приправник (2012–2015), а након тога као адвокат (2015–2017);
 • Положио правосудни испит (јануар 2015) и адвокатски испит (фебруар 2015);
 • На Универзитету у Београду – Правном факултету ангажован је прво као демонстратор 2013. и 2016. године, а потом као сарадник у настави 2017. године и асистент 2018. године;
 • Секретар часописа Анали Правног факултета у Београду од децембра 2018. године (пре тога технички секретар од фебруара 2018. године).
 • Секретар за последипломске студије Катедре за грађанско право Правног факултета од децембра 2021. године.

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Право интелектуалне својине

Испитна питања

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве