Новак Вујичић, асистент

503
novak.vujicic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 15:30 - 17:00
Четвртак 13:30 - 15:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеПраво интелектуалне својине (вежбе)

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2018.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна ужа научна област
Докторат
Година2015–у току
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна ужа научна област
Магистратура/мастер
Година2014.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословно правни модул, под-модул Право интелектуалне својине
Повреда ауторског и сродних права коришћењем онлајн платформи за директну размену садржаја између корисника интернета
Диплома
Година2012.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правосудно-управни смер

Стручна и научна усавршавања

 • Europa-Institut, Saarland University, Сарбрикен, Немачка: PhD Colloquium 2019 – Current Challenges in European and International Law, фебруар 2020.
 • Светска организација за интелектуалну својину, Светска трговинска организација, Женева, Швајцарска: 16th WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property, јун 2019.
 • Mykolas Romeris University, Law School, Вилњус, Литванија: Erasmus+ KA107 мобилност, теме излагања “Legal Protection of Databases” и “Liability of Internet Service Providers for Copyright Infringement”, мај 2019.
 • Europa- Institut, Saarland University, Сарбрикен, Немачка: међународна летња школа European Competition Law & Protection of Intellectual Property Rights, јул 2018.
 • Правни факултет Универзитета у Београду: Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries: курс у оквиру Jean Monnet Module FTA-SEE, април–јун 2018.
 • Europa- Institut, Saarland University, Сарбрикен, Немачка: истраживачки боравак, август–септембар 2017.

Познавање страних језика

говориенглески
користинемачки

Библиографија

 • „The Scope of Author’s Moral Right of Integrity in Serbian Law“, Balkan Yearbook of European and International Law 2021 (eds. Zlatan Meskic et al.), Springer – forthcoming.
 • „Усклађивање правила о колективном остваривању ауторског права и сродних права у Србији са правом Европске уније: обавеза чије испуњење се одлаже“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2021 (ур. Вук Радовић) – прихваћено за објављивање.
 • „Ограничење ауторског права за потребе особа са инвалидитетом – осврт на приступање Србије Маракешком уговору“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2020 (ур. Вук Радовић),  Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, 361–390.
 •  „Правне препреке за Creative Commons лиценце у ауторском праву Србије“, Интелектуална својина и интернет (2020) (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, 91–121.
 • „Повреда ауторског и сродних права коришћењем онлајн платформи за директну размену садржаја између корисника интернета“, Интелектуална својина у дигитално доба – зборник студентских радова (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, 9–34.
 • „Introduction of the Regime of National Exhaustion of Trademark Rights in Serbia: Emerging Competition Policy Concern“, WIPO-WTO Colloquium Papers, Volume 10 (2019) (eds. Frederick M. Abott et al.), World Intellectual Property Organization (WIPO), World Trade Organization (WTO), Geneva, 237–254.
 • „Пакет измена закона из области права интелектуалне својине од септембра 2019. године: критички поглед“, Бранич 3–4/2019, 45–77.
 • „Правна заштита база података у Републици Србији: тренутно стање и предложене измене“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2019 (ур. Вук Радовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2019, 301–333.
 • „Изузетак од примене института исцрпљења права у праву жига“, Право и привреда 7–9/2019, 134–159.
 • „О преради примерка ауторског дела архитектуре“, Идентитетски преображај Србије, Прилози пројекту 2017 – колективна монографија (ур. Радмила Васић, Бојана Чучковић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, 209–228.
 • „Усклађивање правила о колективном остваривању ауторског права и сродних права у Републици Србији са правом Европске уније: бар три спорне тачке“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2018 (ур. Вук Радовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, 286–311.
 • „Блокирање приступа веб-сајтовима због повреде ауторског права: критички осврт“, Интелектуална својина и интернет (2018) (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, 107–123.
 • „Медијација као метод решавања спорова из области интелектуалне својине: (не)реална очекивања“, Право и привреда 7–9/2018, 103–124.
 • „Повреда жига на друштвеним мрежама“, Интелектуална својина и интернет (2017) (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017, 47–75.
 • „Услуга омогућавања приступа Интернету путем бежичне локалне мреже и одговорност за повреду ауторског и сродних права“, Право и привреда бр. 7–9/2017, 331–352.
 • „Повреда ауторског права коришћењем бит-торент платформи за размену садржаја путем Интернета“, Интелектуална својина и интернет (2016) (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, 187–215.
 • „Сродноправна заштита база података – основни или допунски облик заштите?“, Право и привреда бр. 7–9/2016, 497–516. (септембар 2021)

Учешћа на конференцијама

 • Сусрети правника у привреди у организацији Удружења правника у привреди Србије, Врњачка Бања, мај 2016. и Златибор, мај 2017, мај 2018 и мај 2019.
 • Конференције „Интелектуална својина и интернет” у организацији Правног факултета Универзитета у Београду и Фондације „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС), Београд, мај 2016, јун 2017, јун 2018 и септембар 2020.
 • Први семинар студената докторских студија – PhD Colloquium, одржан онлајн, Правни факултет Универзитета у Београду, април 2021.
 • Међународна научна конференција „The impact of digital platforms and social media on freedom of expression and pluralism – view of young researchers” у организацији Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw и Institute of Justice in Warsaw, јун 2021.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиУсклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Епидемија.Право.Друштво, Правни факултет Универзитета у Београду (септембар 2020)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

 • Стипендија у оквиру пројекта SEE | EU Cluster of Excellence in EU and International Law финансираног од стране Немачке службе за академску размену (DAAD): за PhD Colloquium у 2019/2020. години, за летњу школу у 2018. години и за истраживачки боравак у 2017. години;
 • Доситеја стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије за 2011/12. и 2012/13. школску годину;
 • Стипендија Министарства просвете за 2009/2010. школску годину;
 • Похвалнице Правног факултета Универзитета у Београду за постигнут академски успех за све четири године основних студија.

Остало

 • Радио је као адвокатски приправник (2012–2015), а након тога као адвокат (2015–2017).
 • Положио правосудни испит (јануар 2015) и адвокатски испит (фебруар 2015).
 • На Правном факултету Универзитета у Београду ангажован је прво као демонстратор 2013. и 2016. године, а потом као сарадник у настави 2017. године и асистент 2018. године.
 • Секретар часописа Анали Правног факултета у Београду од децембра 2018. године (пре тога технички секретар од фебруара 2018. године).

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

Право интелектуалне својине

Сви релевантни прописи из области права интелектуалне својине доступни су на сајту Завода за интелектуалну својину: www.zis.gov.rs

Све информације о вежбама из предмета Право интелектуалне својине су доступне на Moodle платформи: линк

План рада на вежбама 2022.

Обавештење за први колоквијум

Градиво за први колоквијум

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве