др Сања Глигић, ванредни професор

кабинет 116 (види на мапи зграде)
011 3027 612
gligic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 11:00 - 14:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУпоредна правна традиција

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)
Докторат
Година2014
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Историјскоправна анализа Антифонтових говора
Магистратура/мастер
Година2011
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Убиство у древном атинском праву на примерима Антифонтових говора
Диплома
Година 2000
Институција Правни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Радови монографског карактера:

1. Историјскоправна анализа Антифонтових говора, Београд 2014, 311 страна (докторска дисертација, дактилографисано).

Чланци и прилози:

1. М. Гагарин, “Drakon and Early Athenian Homicide Law”, Yale University Press 1981, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ (прилози пројекту 2006), приредио С. Табароши, Београд 2007, 370-374.

2. М. Гагарин, “Antiphon the Athenian: Oratory, Law and Justice in the Age of the Sophists”, University of Texas Press, Austin 2002, Анали ПФБ 2/2007, 196-201.

3. „Да ли је дозвољено убити?”, Анали ПФБ 2/2008, 262-271.

4.„О подели власти у античкој Атини”, Анали ПФБ 2/2010, 315-336.

5. „Сукоб генерација као разлог олигархијске револуције 411. године пре н. е. у Атини”, Право & друштво 1/2011, 143-154.

6. Убиство у древном атинском праву на примерима Антифонтових говора, Београд 2011, 45 страна (мастер рад, дактилографисано).

7. „Дозвољено убиство у црногорском праву“, Правни живот 9/2012, 389-407.

8. „Брачно неверство у српском праву у првој половини XИX века“, Правни живот 10/2013, 205-221.

9. “Adulteresses and fornicatresses in Serbian law in the first half of the XIX century”, Miscellanea Historico-Iuridicia, 13з.2/2014, 101-122.

10. „Процедура апагоге атинског кривичног права у случајевима убиства“, Теме, 2015, (у припреми за штампу).

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођена је 1976. године у Београду, где је завршила основну школу „Свети Сава“ и XII београдску гимназију (општи смер), са одличним успехом. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2000. године, са просечном оценом 9,64. На основним студијама била је укупни победник такмичења из реторике 1997. године са говором „Куда сада?“. Магистарске студије историјскоправног смера уписала је школске 2001/2002. године. Током студирања на магистарским студијама положила је методологије правних и друштвених наука, усмени магистарски испит и одбранила семинарски рад 2005. године. На мастер студије, правноисторијског модула, компаративноисторијског смера уписала се школске 2010/2011. године и стекла титулу мастера 2011. године, одбранивши мастер рад „Убиство у древном атинском праву на примерима Антифонтових говора“. Школске 2011/2012. године уписала је докторске студије за правноисторијску научну област на Правном факултету Универзитета у Београду. Положила је методе научно-истраживачког рада и вештина, први усмени докторски испит и други усмени докторски испит са оценом 10 и одбранила семинарски рад „Кажњавање жена у српском праву у првој половини XИX века“ са одликом, под менторством проф. др Мирјане Стефановски. Докторску дисертацију „Историјскоправна анализа Антифонтових говора“ одбранила је са одликом 2014. године.

При Катедри за правноисторијске науке Правног факултета Универзитета у Београду изабрана је за асистента-приправника на предмету Општа правна историја октобра 2001. године. У звање асистента-приправника за предмет Упоредна правна традиција је била изабрана 2008. године, у звање асистента 2011. године, а у звање доцента 2015. године. Учествовала је у извођењу вежби из предмета Упоредна правна традиција, Српска правна историја и Римско право.

Године 2001. на Правном факултету у Београду похађала је семинар Legal English Language and American Constitutional Law, у организацији београдског и питсбуршког правног факултета. Године 2002. на Правном факултету у Нишу била је учесник семинара о правним клиникама у организацији ABACEELI-a. Школске године 2004/2005 добила је стипендијуFellow of the Junior Faculty Development Program (JFDP), што јој је омогућило једногодишњи боравак у Америци на Правном факултету Универзитета у Питсбургу (University of Pittsburgh, School of Law) и Факултету за класичне науке Универзитета у Тексасу (University of Texas, Department of Classics) под покровитељством American Councils for International Education. Учествовала је 2012. и 2013. године на научним скуповима Копаоничке школе природног права. Током 2011-2014. године била је вођа тимова српских делегација који су путовали на усавршавање у Сједињене Америчке Државе у оквиру програма Open World под покровитељством The Open World Leadership Center. Аутор је више чланака, члан је Удружења Фулбрајтових стипендиста Србије (УФСС), говори енглески језик и усавршава познавање старогрчког, латинског, руског и немачког језика.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве