Силвана Поповић, наставник страног језика

кабинет 281 (види на мапи зграде)
011 3027 659
sylvana@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају онлајн: линк

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање консултација и одржавање истих се врши путем електронске поште или онлајн у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеСтрани језик правне струке – енглески

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Диплома
Година1987
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески

Библиографија

“A Collaborative Online Project for Legal English Students”, Идентитетски преображај Србије. Прилози пројекту 2020 – колективна монографија, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021.

Приручник „English Grammar for Lawyers“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019.

“Reading Skills and Strategies for Law Students”, Од теорије до праксе у језику струке – Зборник радова,Удругa наставника језика струке на високошколским установама ,Загреб, 2019.

“The Role of Newspaper Articles in Teaching Legal English”, Зборник радова, IV међународна конференција– Страни језик струке и професионални идентитет, Учитељски факултет Универзитета у Београду, Београд 2018.

Приручник „FCE CAE CPE Vocabulary and Writing“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017.

Courtroom Drama Films in the Legal English Classroom, Зборник радова, Факултет организационих наука Београд ,2015

Приручник “FCE CAE CPE Writing Class”, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013

Приручник “English for Lawyers”, ECPD, Београд 2005

Превод са енглеског на српски:

  1. А.Д. Мур, К.Хима, Интелектуална својина,Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015

Преводи са српског на енглески:

  1. проф. др Зоран Мирковић, Један поглед на историју Правног факултета Универзитета у Београду, Хронологија Правног факултета Универзитета у Београду 1808 -2011 (Правни факултет оснивање и развој – каталог сталне изложбе) 2012.
  2. Европска конвенција о заштити старих и традиционалних заната, 2005

Учешћа на конференцијама

Идентитетски преображај Србије, Beograd, 2021.

III међународна конференција Од теорије до праксе у језику струке , Загреб 2018.

Четврта међународна конференција – Страни језик струке и професионални идентитет, Београд 2017.

Трећа међународна конференција – Страни језик струке: прошлост, садашњост и будућност, Београд 2014

Друга Национална конференција о стручном усавршавању наставника, Београд 2013.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиЕпидемија. Право. Друштво.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Друштво за стране језике и књижевности Србије (Секција универзитетских наставника страног језика струке)

Удружења англиста Србије

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

2004-2007 предавач на предмету Енглески језик за правнике, European Center for Peace and Development, International Postgraduate Studies, Београд

2002-2004 професор енглеског језика, Modern School of English

1995-1999 професор енглеског језика, Међународна организације за миграцију

1988-2002 професор енглеског језика, Школа страних језика „Ђуро Салај“

Материјали за наставу и испите

Сви материјали везани за наставу и испит из предмета Страни језик правне струке – Енглески, студенти могу наћи на Moodle страни предмета

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве